Hindra ett program från att köras automatiskt när Windows startas


Du kan förbättra datorns prestanda genom att förhindra att onödiga program körs automatiskt när Windows startas.

AutoRuns för Windows är ett gratisverktyg som du kan hämta från Microsofts webbplats (sidan kan vara på engelska) och som visar vilka program och processer som körs när du startar Windows. Du kan förhindra att ett program körs automatiskt när Windows startar genom att öppna programmet AutoRuns för Windows och avmarkera kryssrutan bredvid namnet på det aktuella programmet. AutoRuns för Windows är utformat för avancerade användare.