Växla mellan ditt nätverk i hemmet och nätverket på arbetsplatsen


Om du vill ta med en bärbar dator från din arbetsplats och ansluta den till ditt hemnätverk måste du antagligen ändra vissa inställningar på datorn.

Ansluta till Internet

Om du bara vill använda Internet när du är hemma ansluter du den bärbara datorn till hemnätverket.

Visa alla

Ansluta till ett hemnätverk av Ethernet-typ

 • Anslut den ena änden av en Ethernet-kabel till den bärbara datorn och den andra änden i navet, växeln eller routern. Internetanslutningen bör fungera omedelbart.

Ansluta till ett trådlöst hemnätverk

Det måste finnas ett trådlöst nätverkskort i den bärbara datorn.

 1. Starta den bärbara datorn.

 2. Öppna Anslut till ett nätverk genom att klicka på nätverksikonen (Bild av ikon för trådlöst nätverk eller Bild av ikon för fast nätverk) i meddelandefältet.

 3. Välj det trådlösa hemnätverket i listan, och ange din nätverkssäkerhetsnyckel om det behövs.

  Du bör nu vara ansluten till det trådlösa nätverket och kunna använda Internet.

Obs!

 • Om du använder ett trådlöst hemnätverk bör du av säkerhetsskäl använda en säkerhetsnyckel. Om du inte gör det kan obehöriga komma åt den bärbara datorn, till exempel hackare eller skadliga program. Mer information finns i Varför ska jag skydda det trådlösa nätverket?

Om du har problem med att ansluta till nätverket eller till Internet kan du läsa mer i Varför går det inte att ansluta till ett nätverk? eller Varför kan jag inte ansluta till Internet?

Aktivera fil- och skrivardelning

När du vill komma åt delade filer och skrivare i ditt nätverk måste du först aktivera fil- och skrivardelning. Det enklaste sättet att göra detta är att skapa eller gå med i en hemgrupp.

Använda en hemgrupp för att dela filer och skrivare

När du konfigurerar en dator med den här versionen av Windows, skapas en hemgrupp automatiskt. Men du kan även skapa en hemgrupp så här:

 1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar sedan på Nätverks- och delningscenter.

 2. Klicka på Välj hemgrupp och delningsalternativ.

 3. Följ instruktionerna för att skapa eller gå med i en hemgrupp.

Obs!

 • Om datorn tillhör en domän, kan du inte dela filer och skrivare med en hemgrupp, men du kan fortfarande komma åt filer och skrivare som delas av andra.

 • Hemgrupper finns inte i Windows  Server 2008 R2.

Dela filer och skrivare utan att använda en hemgrupp

Vi rekommenderar att du använder en hemgrupp för att dela filer och skrivare eftersom det då är mycket enklare att konfigurera delning. Mer information finns i avsnittet "Använda en hemgrupp för att dela filer och skrivare" ovan.

 1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar sedan på Nätverks- och delningscenter.

 2. Om du ser ditt nätverk i listan över publika nätverk klickar du på Publikt nätverk och sedan antingen på Hemnätverk eller Kontorsnätverk.

Om datorn som kör Windows 7 ingår i en domän kan du förmodligen inte ändra nätverksplatsen till Hem eller Arbete. I det fallet klickar du på Ändra avancerade inställningar för delning i vänster ruta och se till att följande alternativ är aktiverade:

Obs!

 • När du vill använda lösenordsskyddad delning måste du ha exakt samma användarkonton och lösenord på båda datorerna. Detta är vanligtvis inte fallet om du använder en bärbar dator på arbetet och en annan hemma. (Alternativet för lösenordsskyddad delning är inte tillgängligt i domännätverk.)

Använda en nätverksskrivare

När du vill använda en skrivare som är ansluten till en hemdator från din bärbara dator aktiverar du först nätverksidentifiering (om skrivaren är ansluten till en dator som kör Windows 7) och ser sedan till att skrivaren är delad.

Visa alla

Kontrollera att en skrivare är delad, eller definiera skrivardelning

 1. Logga in på en dator som ingår i hemnätverket och som är ansluten till skrivaren.

 2. Öppna Enheter och skrivare genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Enheter och skivare på Start-menyn.

 3. Högerklicka på den skrivare du vill dela, klicka på Egenskaper för skrivare och klicka sedan på fliken Delning.

  Om skrivaren är delad är Dela ut den här skrivaren markerat. Om alternativet inte är markerat klickar du på Dela ut den här skrivaren och sedan på OK.

När du vill använda en delad skrivare måste du lägga till skrivaren till den bärbara datorn.

Så här lägger du till en lokal skrivare

 1. Öppna guiden Lägg till skrivare genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Maskinvara och ljud, Skrivare och klicka sedan på Lägg till skrivare.

 2. Klicka på Lägg till en nätverksskrivare, trådlös skrivare eller Bluetooth-skrivare och följ instruktionerna i guiden

Dela filer och mappar

Det finns två sätt att dela filer och mappar: genom förenklad fildelning läggs filerna och mapparna i gemensam delad mapp eller direkt fildelning delas enskilda filer och mappar utan att de flyttas från sin nuvarande plats.

Visa alla

Konfigurera fildelning på datorer med Windows XP

Om någon av datorerna i hemnätverket använder en version av Windows XP som är tidigare än Windows XP med Service Pack 2 (SP2) måste du uppgradera de datorerna innan du kan dela filer och mappar.

 1. Kör guiden Konfigurera nätverk på varje dator, om du inte redan har gjort det.

 2. Aktivera fildelning när du får frågan om du vill göra det. När du gör det skapas mappen Delade dokument på varje dator. Filer i den här mappen kan nås av alla som är anslutna till nätverket.

Kommentarer

 • Du öppnar mappen Delade dokument genom att klicka på Start, klicka på Mina dokument och sedan klicka på Delade dokument.

 • I Windows XP kan du inte dela enskilda filer. Du måste dela hela mappen. Om du vill dela mappar och innehållet i mapparna utan att flytta dem till mappen Delade dokument går du först till den mapp som du vill dela ut. Högerklicka på mappen och klicka på Delning och säkerhet. Klicka på Dela ut den här mappen på fliken Delning och klicka sedan på Verkställ.

Konfigurera fildelning på datorer med Windows Vista

Mappen Delade dokument har i Windows Vista ersatts med mappen Delat.

 1. Gå till Nätverks- och delningscenter, klicka på ikonen Bild av ikonen med dubbla vinklar bredvid Delning av delade mappar och klicka sedan på ett av följande alternativ:
  • Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan öppna filer

  • Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan öppna, ändra och skapa filer

 2. Klicka på Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Filer i mappen Delat kan nås av alla som är anslutna till nätverket.

Obs!

 • Gör så här för att öppna mappen Delat: Gå till mappen Dokument, klicka på pilen intill Mappar längst ned i vänster fönsterruta och klicka sedan på Delat.

 • Om du vill dela filer eller mappar utan att flytta dem till den här mappen går du till den plats där filerna eller mapparna finns, högerklickar på dem, klickar på Dela ut och följer instruktionerna i guiden.

Konfigurera fildelning på datorer med Windows 7

Den delade mappen har ersatts av enskilda delade mappar för varje typ av fil (dokument, bilder, musik och video) i Windows 7.

 1. Öppna Avancerade delningsinställningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar på Nätverks- och delningscenter. Klicka sedan på Ändra Avancerade delningsinställningar i den vänstra rutan.

 2. Klicka på ikonen Bild av ikonen med dubbla vinklar för att expandera den aktuella nätverksprofilen.
 3. Gör något av följande under Delning av delade mappar:

  • Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst har läs- och skrivrättigheter till filer i gemensamma mappar

  • Inaktivera delning av gemensamma mappar (användare som har loggat in på datorn kan ändå komma åt mapparna)

 4. Klicka på Spara ändringarna. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Filer i de delade mapparna kan nås av alla som är anslutna till nätverket.

Obs!

 • Gör så här för att öppna de delade mapparna:

  1. Klicka på StartBild av Start-knappen och sedan på ditt användarkontonamn.
  2. Dubbelklicka på mappen Dokument, Bilder, Musik eller Video och dubbelklicka sedan på Delade dokument, Delade bilder, Delad musik eller Delade filmer.

 • Om du vill dela filer eller mappar utan att flytta dem till en gemensam mapp går du till den plats där filerna eller mapparna finns, högerklickar på dem, klickar på Dela och följer instruktionerna i guiden.

Åtkomst till nätverksdatorer

För att du ska få åtkomst till en annan dator i nätverket måste du känna till datorns namn.

Visa alla

Upptäcka ett datornamn

 1. Öppna System genom att klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, högerklicka på Dator och sedan klicka på Egenskaper.

 2. Namnet visas under Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp.

Komma åt en hemdator från din bärbara dator

När du vill komma åt filer på en hemdator kan du antingen logga in som gäst (vilket betyder att du bara kommer åt filer i de delade mapparna) eller logga in med det användarkonto du har på den datorn (om du har ett sådant konto). Mer information om användarkonton finns i Användarkonton: Vanliga frågor och svar. Gör så här för att komma åt en annan dator:

 1. Öppna Nätverk genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv nätverk i sökrutan och klicka på Visa datorer och enheter i nätverket under Nätverks- och delningscenter.

 2. Om du har en hemgrupp dubbelklickar du på Hemgrupp och dubbelklickar sedan på den dator som du vill komma åt.

 3. Om du inte har någon hemgrupp, dubbelklickar du på en dators ikon för att se filerna och mapparna som du har åtkomst till.

Obs!

 • Om ditt användarnamn och lösenord till den dator du är inloggad på skiljer sig från användarnamnet eller lösenordet för den dator som du försöker logga in på, kan du uppmanas att ange inloggningsinformationen.

 • Om den andra datorn är konfigurerad för att ge åtkomst till alla i nätverket kommer du att anslutas automatiskt med ett gästkonto. Detta betyder att du bara har åtkomst till filerna i de delade mapparna. Du kan ansluta automatiskt till en annan dator i nätverket med din inloggningsinformation genom att spara dina lösenord. Mer information finns i Lagra lösenord, certifikat och andra autentiseringsuppgifter för automatisk inloggning.

Komma åt en bärbar dator från en hemdator

 1. Öppna Nätverk genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv nätverk i sökrutan och klicka på Visa datorer och enheter i nätverket under Nätverks- och delningscenter.

 2. Dubbelklicka på ikonen för den bärbara datorn.

 3. När du uppmanas att logga in skriver du arbetsdomänen och användarnamnet avgränsade med ett omvänt snedstreck (till exempel: domän\användarnamn) och sedan lösenordet du använder för att logga in på arbetet.

  En mapp med de delade filerna och mapparna på den bärbara datorn öppnas.Behöver du mer hjälp?