Manuell synkronisering i Windows Media Player


Om du har en stor musiksamling i biblioteket i Windows Media Player eller begränsad lagringskapacitet på din bärbara enhet kan det vara bra att synkronisera enheten manuellt. Varje gång du vill uppdatera mediet på enheten måste du skapa en lista över filer och spelningslistor som du vill synkronisera. Om du vill skapa ett slumpmässigt urval med låtar kan du blanda listan innan du synkroniserar. Objekt som synkroniserats tidigare blir kvar på enheten tills du raderar dem manuellt. Du kan även använda formateringsfunktionen för att ta bort all tidigare synkroniserad information.

Bild av en pågående synkronisering
Synkronisera en enhet

Mer information om automatisk och manuell synkronisering finns i Konfigurera en enhet för synkronisering i Windows Media Player. Mer information om spelarens bibliotek finns i Komma igång med Windows Media Player.

Visa alla

Lägga till objekt i en enhet

 1. Starta enheten och anslut den till datorn.

 2. Klicka på StartBild av Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 3. Klicka på fliken Synkronisering i biblioteket och välj ett eller båda av följande alternativ:

  • Lägg till objekt genom att dra filer, album eller spelningslistor i listvyn.

   Markera flera objekt som ligger intill varandra genom att hålla Skift nedtryckt medan du markerar objekten. Markera objekt som inte ligger intill varandra genom att hålla Ctrl nedtryckt medan du markerar.

  • Ta bort ett objekt i listan genom att högerklicka på objektet i listvyn och sedan klicka på Ta bort från listan.

 4. Kontrollera i listvyn att listan över objekt som ska synkroniseras innehåller rätt objekt och att alla ryms på enheten.

 5. Klicka på Starta synkronisering.

Obs!

 • I statusfältet överst i listvyn visas totalt lagringsutrymme, använt lagringsutrymme samt hur mycket lagringsutrymme objekten i synkroniseringslistan kommer att ta upp på enheten (om du skulle synkronisera den). Du kan klicka på statusfältet för att kontrollera förloppet för en synkronisering i informationsfönstret.

 • Om fler än en enhet är ansluten till datorn klickar du på en viss enhet i navigeringsfönstret och sedan på fliken Synkronisera.

Ta bort objekt från en enhet

 1. Starta enheten och anslut den till datorn.

 2. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge ska du klicka på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i spelarens övre högra hörn.
 3. I navigeringsfönstret klickar du på pilen bredvid enheten och sedan, i listan under enheten, på medietypen (t.ex. Musik) för den fil eller de filer du vill ta bort.

 4. Högerklicka på den fil som ska tas bort i informationsfönstret och klicka sedan på Ta bort.

  Om du vill ta bort flera objekt kan du spara tid genom att markera gruppen av objekt innan du högerklickar. Du kan markera flera objekt som ligger intill varandra genom att hålla Skift nedtryckt medan du markerar. Du kan markera objekt som inte ligger intill varandra genom att hålla Ctrl nedtryckt medan du markerar.

Blanda musik på en enhet

Om du vill spela upp en slumpmässig musikblandning från hela biblioteket på enheten kan du använda funktionen för att blanda musik. Så här gör du:

 1. Slå på enheten och anslut den sedan till datorn.

 2. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge ska du klicka på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i spelarens övre högra hörn.
 3. Klicka på fliken Synkronisera i biblioteket.

 4. Klicka på SynkroniseringsalternativBild av knappen Synkroniseringsalternativ, peka på enhetens namn och klicka sedan på Blanda listan.

Obs!

 • När du blandar musik raderas alla tidigare synkroniserade filer innan den nya listan med ett slumpmässigt urval av låtar läggs till.

Formatera en enhet

Om du vill radera all tidigare information från enheten och förbereda den för synkronisering med Media Player, använder du formateringsfunktionen.

 1. Slå på enheten och anslut den sedan till datorn.

 2. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge ska du klicka på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i spelarens övre högra hörn.
 3. Klicka på fliken Synkronisera i biblioteket, klicka på SynkroniseringsalternativBild av knappen Synkroniseringsalternativ, peka på enhetens namn och klicka därefter på Formatera.

  Observera att alla enheter kanske inte kan formateras med Windows Media Player. Mer information finns i dokumentationen till enheten.

  Varning!

  • Formatering raderar alla data på enheten.Behöver du mer hjälp?