Synkronisera med portföljen


Du kan använda portföljen om du vill synkronisera filerna mellan två olika datorer även om datorerna inte finns i samma nätverk. Om datorerna inte finns i samma nätverk kan du kopiera filerna från den ena datorn till den andra med hjälp av ett flyttbart medium, arbeta med filerna på den andra datorn och sedan synkronisera ändringarna tillbaka till den ursprungliga datorn med hjälp av portföljen.

Visa alla

Förbereda portföljen för synkronisering

 1. Öppna den mapp där du vill skapa en ny portfölj.

 2. Högerklicka på ett tomt område i mappfönstret, peka på Nytt och klicka sedan på Portfölj.

 3. En ny portfölj visas. Ange ett namn på portföljen och kopiera sedan de filer du vill synkronisera till portföljen.

  Obs!

  • Du kan också skapa en portfölj på skrivbordet genom att högerklicka på ett tomt område på skrivbordet, peka på Nytt och sedan klicka på Portfölj.

Synkronisera med hjälp av portföljen via en nätverksanslutning

 1. Kopiera portföljen via nätverket till den andra datorn.

 2. Ändra filerna på någon av datorerna.

 3. När du är klar och vill synkronisera ändringarna högerklickar du på portföljen och klickar sedan på Uppdatera alla.

Synkronisera med användning av portfölj med flyttbart media

 1. Kopiera portföljen till någon typ av flyttbart medium.

 2. Ta bort mediet från den första datorn och sätt in det i den andra datorn.

 3. Ändra filerna i portföljen på det flyttbara mediet. Kopiera inte portföljen från det flyttbara mediet till den andra datorn.

 4. Om du vill synkronisera ändringarna med den första datorn tar du bort mediet från den andra datorn och sätter in det i den första datorn.

 5. På den första datorn öppnar du mappen för det flyttbara mediet, högerklickar på portföljen och klickar sedan på Uppdatera alla så synkroniseras de ändringar du har gjort.

Kommentarer

 • När du använder portföljen med flyttbart media synkroniserar du aldrig filer i portföljen med den andra datorn. Du får bara möjligheten att arbeta med filerna på den andra datorn och sedan synkronisera ändringarna med den första datorn.

 • Portföljen fungerar inte med Synkroniseringscenter.