Systemåterställning: Vanliga frågor och svar


Här är några svar på vanliga frågor om Systemåterställning.

Visa alla

Hur fungerar Systemåterställning?

Systemåterställning använder sig av återställningspunkter för att kunna återställa systemfiler och inställningar till en tidigare tidpunkt utan att de privata filerna påverkas. Återställningspunkter skapas automatiskt varje vecka och precis före viktiga systemhändelser, till exempel installation av ett program eller en drivrutin. Du kan även skapa en återställningspunkt manuellt. Mer information om Systemåterställning finns i Vad är Systemåterställning?.

Så här öppnar du Systemåterställning

Innan du startar Systemåterställning bör du spara alla öppna filer och avsluta alla program som körs. När du har bekräftat återställningspunkt startar Systemåterställning om datorn.

  • Öppna Systemåterställning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Systemåterställning och i listan över resultat klickar du sedan på Systemåterställning. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Kan jag ångra de ändringar som genomförs av Systemåterställning?

Ja. Varje gång du använder Systemåterställning skapas en återställningspunkt innan verktyget fortsätter, så att du kan ångra ändringarna om de inte löser problemet. Om du använder Systemåterställning med datorn i felsäkert läge eller via Systemåterställningsalternativ, går det inte att ångra återställningen. Men du kan köra Systemåterställning igen och välja en annan befintlig återställningspunkt.

Ångra de ändringar som genomförts av Systemåterställning

  1. Öppna Systemåterställning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Systemåterställning och i listan över resultat klickar du sedan på Systemåterställning. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Klicka på Skapa en återställningspunkt och klicka sedan på Nästa.

  3. Granska sammanfattningen av dina val och klicka sedan på Slutför.

Vilka filtyper ändras av Systemåterställning?

Systemåterställning påverkar Windows systemfiler, program och registerinställningar. Verktyget kan också införa ändringar i skript, kommandofiler och andra typer av körbara filer som har skapats på användarkonton på datorn. Systemåterställning påverkar inte privata filer som e-post, dokument eller foton, vilket innebär att verktyget inte kan användas för att återställa en borttagen fil. Om du har säkerhetskopierat dina filer kan du återställa dem från en säkerhetskopia.

Hur väljer jag återställningspunkt?

Systemåterställning rekommenderar automatiskt den senaste återställningspunkt som skapats före en betydande ändring, till exempel en programinstallation. Du kan också välja en återställningspunkt från en lista. Försök att använda återställningspunkter som skapats precis före den tidpunkt då problemen uppmärksammades. Beskrivningarna av de återställningspunkter som skapas automatiskt består av namnet på en händelse, till exempel Windows Update installerar en uppdatering. Systemåterställning återställer datorn till tillståndet den var i före den återställningspunkt som du väljer.

Hur länge sparas återställningspunkterna?

Återställningspunkter sparas tills det diskutrymme som reserverats för Systemåterställning är fullt. Vartefter nya återställningspunkter skapas, tas gamla punkter bort. Om du stänger av systemskyddet (den funktion som skapar återställningspunkterna) för en disk, kommer alla återställningspunkter att tas bort från den disken. När du aktiverar systemskyddet igen, skapas nya återställningspunkter. Mer information om systemskydd finns i Vad är systemskydd?.

Vad gör jag om systemåterställningen inte löser problemet?

Om systemåterställningen inte löste problemet kan du ångra återställningsåtgärden eller välja en annan återställningspunkt. Om Systemåterställning inte visar några återställningspunkter att välja bland, ser du till att du har aktiverat systemskyddet och att du har minst 300 MB ledigt utrymme på hårddisken om den är på minst 500 MB, eller har minst 50 MB ledigt utrymme om hårddisken är mindre än 300 MB. Om Systemåterställning inte löste problemet kan du välja en avancerad återställningsmetod. Det finns mer information i Välja en avancerad återställningsmetod.Behöver du mer hjälp?