Aktivitetsfältet (översikt)


Aktivitetsfältet kallas det långa vågräta fältet längst ned på skärmen. Till skillnad från skrivbordet, som kan döljas av öppna fönster, syns Aktivitetsfältet nästan alltid. Det har tre huvudområden:

  • Start-knappen Bild av Start-knappen, som öppnar Start-menyn. Se Start-menyn (översikt).
  • Mittendelen där du ser vilka program och filer som är öppna, så att du snabbt kan växla mellan dem.

  • Meddelandefältet med en klocka och ikoner (små bilder) som visar statusen för vissa program och datorinställningar.

Du kommer förmodligen att använda mittendelen av Aktivitetsfältet mest så vi börjar med den.

Hålla ordning på fönstren

Om du öppnar fler än ett program eller fler än en fil åt gången kommer du snart att fylla skrivbordet med fönster. Eftersom fönstren ofta skymmer varandra och ibland hela skärmen, kan det vara svårt att se vad som döljer sig under ett fönster och att komma ihåg vad du redan har öppnat.

Det är här Aktivitetsfältet kommer in. När du öppnar ett program, en mapp eller ett dokument skapar Windows en knapp i Aktivitetsfältet för det aktuella objektet. Knappen visar en ikon som representerar det öppna programmet. I bilden nedan visas två öppna program (Kalkylatorn och Röj) med var sin knapp i Aktivitetsfältet.

Bild på Kalkylatorn och Röj på skrivbordet, och respektive knapp i Aktivitetsfältet
Varje program har en egen knapp i Aktivitetsfältet

Observera att knappen för Röj i Aktivitetsfältet är markerad. Det visar att Röj är det aktiva fönstret, vilket innebär att det är placerat framför andra öppna fönster och är redo att ta emot instruktioner från dig.

Om du vill växla till ett annat fönster klickar du på den aktuella knappen i Aktivitetsfältet. I det här exemplet visas Kalkylatorn överst om du klickar på knappen för Kalkylatorn.

Bild på Kalkylatorn framför Röj, med Kalkylatorns knapp markerad
Klicka på en knapp i Aktivitetsfältet om du vill växla till det aktuella fönstret

Att klicka på en knapp i Aktivitetsfältet är bara ett av många sätt att växla mellan fönster. Mer information finns i Arbeta med fönster.

Minimera och återställa fönster

När ett fönster är aktivt (knappen i Aktivitetsfältet är markerad) minimeras fönstret om du klickar på den aktuella knappen i Aktivitetsfältet. Det betyder att fönstret försvinner från skrivbordet. När du minimerar ett fönster visas det inte på skrivbordet, men det stängs inte och innehållet tas inte bort.

I bilden nedan är Kalkylatorn minimerad men inte stängd. Du kan se att programmet fortfarande körs, eftersom en knapp visas i Aktivitetsfältet.

Bild på Kalkylatorn minimerad i Aktivitetsfältet
När du har minimerat Kalkylatorn visas bara knappen i Aktivitetsfältet

Du kan också minimera ett fönster genom att klicka på knappen Minimera i fönstrets övre högra hörn:

Bild på en muspekare som pekar på knappen Minimera i ett fönster
Knappen Minimera (till vänster)

Om du vill återställa ett minimerat fönster (så att det visas på skrivbordet igen) klickar du på den aktuella knappen i Aktivitetsfältet. Mer information om de här knapparna finns i Arbeta med fönster.

Förhandsgranska öppna fönster

När du flyttar muspekaren till en knapp i Aktivitetsfältet visas en liten miniatyrbild av motsvarande fönster. Den förhandsgranskningsbilden, som även kallas för miniatyr, är väldigt praktisk. Och om ett av fönstren spelar upp ett videoklipp eller en animering, spelas innehållet även upp i miniatyren.

Obs!

  • Du kan bara se miniatyrer om Aero kan köras på datorn och du kör ett Windows 7-tema.

Meddelandefältet

I Meddelandefältet, längst till höger om Aktivitetsfältet, visas en klocka och en grupp ikoner. Det ser ut så här.

Bild av meddelandefältet
Meddelandefältet, längst till höger om Aktivitetsfältet

Dessa ikoner anger statusen för någonting på datorn eller ger åtkomst till vissa inställningar. Uppsättningen med ikoner som visas är beroende av vilka program och tjänster som är installerade och hur datortillverkaren har konfigurerat datorn.

När du flyttar pekaren till en viss ikon visas ikonens namn eller statusen för en inställning. Om du till exempel pekar på volymikonen Bild på volymikonen i meddelandefältet i Aktivitetsfältet, visas datorns aktuella volymnivå. Om du pekar på nätverksikonen Bild på nätverksikonen i meddelandefältet i Aktivitetsfältet visas information om datorn är ansluten till ett nätverk, om anslutningshastighet och om signalstyrka.

Om du dubbelklickar på ikonen i Meddelandefältet öppnas normalt det associerade programmet eller den associerade inställningen. Om du t.ex. dubbelklickar på volymikonen öppnas volymkontrollen. Om du dubbelklickar på nätverksikonen öppnas Nätverks- och delningscenter.

I vissa fall kan en ikon i Meddelandefältet visa ett litet popup-fönster (ett så kallat meddelande) med information. Till exempel kan följande meddelande visas när du har lagt till en ny maskinvaruenhet på datorn.

Bild på meddelandet "Enhetsdrivrutinen installerad"
Ett meddelande visas i Meddelandefältet efter att ny maskinvara har installerats
Klicka på knappen StängBild på en stängningsknapp för ett meddelande i det övre högra hörnet i mappfönstret om du vill stänga det. Om du inte gör någonting stängs meddelandet successivt efter några sekunder.

Windows döljer ikoner i Meddelandefältet när de inte har använts på ett tag, för att inte fältet ska bli alltför stort. Om en ikon har dolts kan du klicka på Visa dolda ikoner för att tillfälligt visa alla ikoner.

Bild på meddelandefältet med knappen Visa dolda ikoner synlig
Klicka på Visa dolda ikoner om du vill visa alla ikoner i Meddelandefältet

Anpassa Aktivitetsfältet

Du kan anpassa Aktivitetsfältet på flera olika sätt, så att det bättre passar dig. Du kan t.ex. flytta hela Aktivitetsfältet till vänster eller höger på bildskärmen, eller till bildskärmens överkant. Du kan göra Aktivitetsfältet större, låta Windows dölja det automatiskt när du inte använder det och lägga till verktygsfält.Behöver du mer hjälp?