Tips om hur du åtgärdar vanliga ljudproblemNedan visas lösningar på några vanliga ljudproblem som kan uppstå i datorn. Dessa lösningar kan också vara till hjälp om du inte hör något ljud från högtalarna eller hörlurarna, eller om det är något problem med ljud som inte hörs. För en steg-för-steg anvisning som hjälper dig att identifiera och fixa vanliga ljudproblem, gå till Inget ljud i Windows.

Visa alla

Jag hör inget från datorn.

Försök att lösa problemet genom att använda felsökaren för uppspelning av ljud. Då kontrolleras vanliga problem med volyminställningarna, ljudkortet eller drivrutinen samt högtalarna eller hörlurarna.

Öppna felsökaren för uppspelning av ljud genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv felsökare i sökrutan och klicka på Felsökning. Klicka på Felsök ljuduppspelning under Maskinvara och ljud. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Obs!

 • Om du vill kontrollera att du har de mest aktuella felsökarna från Windows-tjänsten för onlinefelsökning måste datorn vara ansluten till Internet. Mer information finns i Felsökning i Windows.

Jag har kört felsökaren för uppspelning av ljud men jag hör fortfarande inget från datorn.

Nedan visas några enkla steg som kan hjälpa till att åtgärda problemet:

 • Kontrollera att din dator har ett ljudkort eller en ljudprocessor och att de fungerar som de ska.

  Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

  1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Enhetshanteraren under System. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Dubbelklicka på Ljud-, video- och spelenheter för att expandera kategorin. Om det finns ett ljudkort i listan är det installerat på datorn. Om inget ljudkort finns i listan, läs informationen som medföljde datorn för att se om det borde finnas ett ljudkort installerat. Om ett ljudkort borde vara installerat måste du installera ett. I Installera eller ta bort ett ljudkort.

   Obs!

   • Om du tror att det finns ett ljudkort installerat men du inte ser det i kategorin Ljud-, video- och spelenheter expanderar du kategorin Andra enheter och ser efter om det finns några ljudenheter i den listan.

   • Bärbara datorer har vanligtvis inget ljudkort. I stället har de inbyggda ljudprocessorer som finns i samma kategori i Enhetshanteraren.

 • Om det finns ett gult frågetecken bredvid ljudkortets namn i Enhetshanteraren kan något vara fel.

  1. Högerklicka på ljudkortets namn och klicka på Egenskaper.

  2. Klicka på fliken Allmänt och läs informationen i rutan Enhetsstatus för att se vad som är fel.

   Om något problem finns kan du behöva nya drivrutiner för ljudkortet. Mer information finns i Uppdatera en drivrutin för maskinvara som inte fungerar korrekt.

 • Om du har högtalare kontrollerar du att de är anslutna till en fungerande strömkälla och att de är påslagna.

 • Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna till datorn.

  Många datorer har tre eller fler uttag som ansluts till ett ljudkort eller en ljudprocessor, inklusive mikrofonuttag, ingång och utgång. Högtalarna ska anslutas till utgången. Om du inte är säker på vilket uttag det är, kan du försöka ansluta högtalarna till de olika uttagen för att se vilket av dem som ger ljud.

  Bild på mikrofonanslutning, ingångsanslutning och utgångsanslutning
  Mikrofonkontakt, linjeingång och linjeutgång på en typisk stationär dator
 • Kontrollera att högtalar- eller hörlursvolymen inte är avstängd eller för låg. Detta är särskilt viktigt för bärbara datorer, som ofta har små högtalare som kan vara svåra att höra.

  1. Öppna Volymkontrollen genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud, och under Ljud klicka på Justera ljudvolym.

  2. Flytta skjutreglaget uppåt för att öka volymen.

   Kontrollera att knappen Ljud av inte är markerad. Om knappen ser ut så här: Bild på knappen Ljud av när den är avstängd är Ljud av avstängt. Om knappen ser ut så här:Bild på knappen Ljud av när den är påslagen klickar du på den för att stänga av Ljud av.

  Obs!

  • Vissa bärbara datorer har en extern volymkontroll på utsidan. Om du använder en bärbar dator, kontrollera det externa volymreglaget för att se till att det inte är helt nedvridet.

 • Se till att hörlurarna inte är anslutna till utgången (hörlurar) på ljudkortet eller datorn (om du inte vill lyssna med hörlurar i stället för högtalare). När du ansluter hörlurar stänger de flesta datorer av ljudet till högtalarna.

Om dessa anvisningar inte löser problemet kan du läsa informationen som medföljde datorn eller högtalarna, eller besöka tillverkarens webbplats.

Jag har problem med att installera ljudkortet och undrar om det är kompatibelt med Windows 7.

Ta reda på om maskinvaran är kompatibel med Windows 7 genom att gå till Windows 7 kompatibilitetscenter. Den här webbplatsen innehåller en omfattande lista med maskinvara och enheter som har testats och fungerar med den här versionen av Windows.

Ljudet från högtalarna sprakar eller låter förvrängt.

 • Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna till datorn.

  Många datorer har tre eller fler uttag som ansluts till ett ljudkort eller en ljudprocessor, inklusive mikrofonuttag, ingång och utgång. Högtalarna ska anslutas till utgången. Om du inte är säker på vilket uttag det är, kan du försöka ansluta högtalarna till de olika uttagen för att se vilket av dem som ger ljud.

 • I en del fall kan du komma runt problemet genom att inaktivera de extra högtalareffekter som kallas för förbättringar. Om inaktiveringen av högtalareffekterna löser problemet, kan du behöva uppdatera ljuddrivrutinen.

Om dessa anvisningar inte löser problemet kan du läsa informationen som medföljde datorn eller högtalarna, eller besöka tillverkarens webbplats.

Jag har ett ljudkort i datorn men Windows hittar det inte.

För att Windows ska kunna hitta ljudkortet eller ljudprocessorn, måste du hitta och installera en kompatibel drivrutin. De flesta ljudkort och ljudprocessorer kräver drivrutinsprogram för att kunna fungera. Nedan visas tre olika sätt att hitta och installera en drivrutin:

 • Använd Windows Update. Det är viktigt att du anger att Windows Update ska hämta och installera rekommenderade uppdateringar automatiskt.

 • Installera programvara från enhetens tillverkare. Om din enhet t.ex. levererades med en skiva kan den skivan innehålla programvara som installerar en drivrutin för enheten.

 • Hämta och installera drivrutinen på egen hand. Du kan leta efter drivrutinen på tillverkarens webbplats. Försök med detta om Windows Update inte kan hitta en drivrutin för enheten och enheten inte levererades med programvara som installerar en drivrutin.

Anvisningar för hur du utför de här åtgärderna finns i Uppdatera en drivrutin för maskinvara som inte fungerar korrekt.

Jag har hittat en ny drivrutin till mitt ljudkort, men jag är inte säker på hur det ska installeras.

Windows Update kan söka efter uppdaterade drivrutiner och installera dem automatiskt, men om du redan har en ny drivrutin som du vill installera kan du göra detta själv.

De flesta drivrutiner är i dag självinstallerande. När du har hämtat dem räcker det vanligtvis med att dubbelklicka på filen för att påbörja installationen. Program som ingår i maskinvaran innehåller vanligtvis drivrutiner som installeras automatiskt, men ibland måste du installera drivrutinen manuellt. Gör så här:

 1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Enhetshanteraren under System. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Dubbelklicka på Ljud-, video- och spelenheter för att expandera kategorin. Dubbelklicka sedan på enhetsnamnet.

 3. Klicka på fliken Drivrutin och sedan på Uppdatera drivrutin.

Jag har problem med att få en bärbar musikspelare, mikrofon eller någon annan ljudenhet att fungera med datorn.

Du kan ansluta en mikrofon, bärbar musikspelare eller annan ljudenhet till datorn med en av kontakterna på datorns framsida, baksida eller sidor. Dessa kontakter är direktkopplade till datorns ljudkort eller ljudprocessor.

De flesta stationära datorer har minst en kontakt för anslutning av en musikspelare eller annan ljudenhet och en kontakt för anslutning av högtalare. Dessa kontakter finns vanligtvis på en stationär dators baksida. Många stationära datorer har också en mikrofonkontakt, som ofta finns på datorns framsida.

De flesta bärbara datorer saknar linjeingång eller linjeutgång, men har vanligtvis mikrofon- och hörlurskontakter på framsidan eller någon av sidorna.

Om du inte hör några ljud från en ljudenhet som du anslutit via någon av dessa kontakter på datorn bör du kontrollera att ljudet inte är avstängt för den kontakten.

Bild på mikrofonanslutning, ingångsanslutning och utgångsanslutning
Mikrofonkontakt, linjeingång och linjeutgång på en typisk stationär dator

Mer information finns i Ansluta en mikrofon, mediaspelare eller annan ljudenhet till datorn.

Jag har testat alla lösningar som angivits här, men mitt ljud fungerar fortfarande inte.

En del ljudproblem går inte att lösa med de ovanstående lösningarna. Problem kan t.ex. uppstå med vissa maskinvarumodeller, som vissa ljudkort, musikspelare eller headset. Det kan vara till hjälp att besöka webbplatsen Microsoft Support för att se om där finns någon information om din ljudmaskinvara.

Om du kör fast kan du pröva med nedanstående webbsidor:

Du kan också leta efter supportinformation på maskinvarutillverkarens webbplats. Tillverkaren kan ha information om problem med din specifika datormodell eller ljudkort:

Mer information finns i Ljudkort: vanliga frågor.

Artikel-ID: MSW700065