Överföra filer och inställningar: Vanliga frågor och svar


Här är svar på några vanliga frågor om överföring av filer och inställningar.

Visa alla

Vad är Windows Filöverföring?

Windows Filöverföring leder dig genom processen med att överföra filer och inställningar från en Windows-dator till en annan. Med Windows Filöverföring kan du välja vad du vill överföra till den nya datorn och hur det ska överföras. Mer information finns i Överföra filer och inställningar från en annan dator och På vilket sätt blir de enklare att ställa in en dator med Windows Filöverföring?.

Du kan öppna Windows Filöverföring om du använder ett administratörskonto.

 • Öppna Windows Filöverföring genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Filöverföring och i listan över resultat klickar du sedan på WindowsFilöverföring. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Obs!

 • Du kan inte öppna Windows Filöverföring om du inte använder ett administratörskonto.

Vad kan jag överföra till min nya dator?

Du kan överföra de flesta filer och programinställningar. Specifikt:

 • Filer och mappar.Allt inom mapparna Dokument, Musik, Bilder och Delade dokument. Med avancerade alternativ kan du välja ytterligare filer och mappar att överföra från andra platser.

 • E-postinställningar, kontakter och meddelanden.

 • Programinställningar. Inställningar som gör att programmen förblir konfigurerade som du hade dem på din gamla dator. Windows Filöverföring överför inte själva programmen. En del program kanske inte fungerar i den här versionen av Windows, inklusive säkerhetsprogram, antivirusprogram, brandväggsprogram (din nya dator bör redan vara försedd med en aktiv brandvägg som ger skydd under överföringen) och program med programvarubaserade drivrutiner .

 • Användarkonton och -inställningar. Skrivbordet bakgrunder, nätverksanslutningar, skärmsläckare, Start-menyn, alternativ i aktivitetsfältet, mappar, specifika filer, nätverksskrivare, enheter och alternativ för hjälpmedel.

 • Internetinställningar och favoriter. Inställningar till Internetanslutning, favoriter och cookies.

 • Bilder och film. Bilder i alla visuella format (t.ex. JPG, BMP, och GIF) och egna videoklipp.

 • Musik. Elektroniska musikfiler, spellistor och albumbilder.

  Obs!

  • Med Windows Filöverföring kan du flytta din musik och dina videofiler. Du kan även flytta DMR-skyddade (Digital Rights Management) filer, men licenserna för de här filtyperna kan inte flyttas. Om du vill återfå rättigheterna till dessa filer måste du kontakta leverantören av filerna. En del onlinebutiker erbjuder dessa tjänster som bland annat kallas datoraktivering, datorauktorisering, biblioteksåterställning eller licenssynkronisering. Processen runt återställning av digitala rättigheter varierar mellan de olika butikerna. En del butiker begränsar antalet gånger du kan återställa rättigheterna eller så begränsas antalet datorer som kan spela upp musiken eller videoklippen som du har hämtat från dem. Andra butiker tillåter inte återställning av rättigheter till skyddade filer överhuvudtaget. För mer detaljerad information om butikernas regler bör du vända dig till butikens kundsupport eller hjälpsidor. Om dina musik- eller videofiler hämtats från en butiken som inte längre är verksam kommer du inte att kunna återställa rättigheterna till innehållet i dessa.

Kan jag överföra program?

Nej. Windows Filöverföring överför bara programinställningar, inte själva programmen. Om du vill använda program från din gamla dator installerar du dem på den nya datorn och överför sedan filer och inställningar för programmen. Det är möjligt att vissa typer av program, som t.ex. säkerhets- och antivirusprogram, inte fungerar med denna version av Windows.

Vilken överföringsmetod ska jag använda?

Det finns flera valmöjligheter. Välj en metod som fungerar på båda datorerna. Om datorn till exempel inte är ansluten till nätverket, kan du inte använda ett nätverk när du för över filer och inställningar till den nya datorn.

Kabel till Filöverföring

Det här behöver du: En kabel till Filöverföring (Easy Transfer Cable) och en USB-port på respektive dator.

Kabeln till Filöverföring är en särskilt utvecklad USB-kabel för att koppla samman två datorer och föra över information med Windows Filöverföring mellan dem. Detta är ett av de enklaste sätten att överföra filer och inställningar till den nya datorn på. Du bör alltid starta Windows Filöverföring på den nya datorn först och ansluta kabeln först när du uppmanas att göra det. Innan du ansluter kabeln till den gamla datorn måste du sätta i den CD-skiva som medföljde kabeln för att installera programmet Windows Filöverföring och fortsätta överföringen.

Var du kan får tag i en sådan: Om du inte köpte en kabel till Filöverföring tillsammans med datorn kan du beställa en på Internet, från datortillverkaren eller köpa en i en elektronikaffär.

Obs!

 • En standard-USB-kabel kan inte användas för att överföra filer och inställningar mellan datorer.

Nätverk

Det här behöver du: Ett nätverk som båda datorerna är anslutna till och åtkomst till samma nätverksmappar eller platser.

Se till att båda datorerna är anslutna till samma nätverk. Starta Windows Filöverföring på den nya datorn (datorn som du vill överföra filer och inställningar till) och följ sedan instruktionerna. Nyckeln för Windows Filöverföring fungerar som lösenord och skydd för filerna och inställningarna när du överför dem över nätverket.

USB-flash-enhet eller extern hårddisk

Det här behöver du: En USB-flash-enhet (detta kräver en USB-port på bägge datorerna) eller en extern hårddisk som är kompatibel med bägge datorerna.

Starta Windows Filöverföring på din nya dator (den dator som du vill överföra filer och inställningar till) och följ sedan instruktionerna för användning av en USB-flash-enhet eller en extern hårddisk. Under överföringsprocessen uppskattas mängden diskutrymme som krävs för din överföring i Windows Filöverföring. Om du använder en USB-flash-enhet, ska du använda en som har tillräckligt lagringsutrymme för hela överföringen.

Hur lång tid tar det?

Hur snabbt filer och inställningar överförs beror på ett antal faktorer:

 • Antalet och storleken på filerna och inställningarna du ska överföra

 • Datorernas hastighet

 • Överföringsmetoden du väljer: kabel till Filöverföring, USB-flash-enhet, extern hårddisk eller nätverk

I allmänhet gäller att ju mer du överför, desto längre tid tar det. Ju snabbare datorerna är och ju snabbare överföringsmetoden är (till exempel en kabel till Filöverföring eller ett nätverk för många filer, en USB-flash-enhet för färre filer), desto snabbare blir överföringen. Men oavsett om överföringen tar en halvtimme eller flera timmar brukar det vara mer effektivt att använda Windows Filöverföring än att kopiera allting manuellt.

Kan spionprogram, virus och andra typer av skadlig programvara överföras?

Ja. Om du överför filer som innehåller skadlig programvara från den gamla datorn, kan den programvaran överföras till den nya datorn. Du bör alltid köra antivirus- och antispionprogram innan du väljer filer som ska överföras, speciellt på den gamla datorn. Försäkra dig om att ingen skadlig programvara överförts genom att köra programmen på den nya datorn efter att du har överfört dem.

Vilka versioner av Windows fungerar med Windows Filöverföring?

Du kan använda Windows Filöverföring om du vill överföra filer och inställningar från en dator som kör Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 till en annan dator som kör Windows 7.

Obs!

Artikel-ID: MSW700003Behöver du mer hjälp?