Felsöka Spela upp automatiskt


Här är lösningar på några vanliga problem med Spela upp automatiskt.

Visa alla

Alternativen för Spela upp automatiskt visades bara första gången jag kopplade in enheten eller satte i en skiva. Hur hittar jag dem igen, så att jag kan välja en annan åtgärd?

Om du vill se alternativen högerklickar du först på enheten och sedan på Öppna Spela upp automatiskt. Om enheten inte är inkopplad håller du ned Skift och kopplar in enheten. Du kan också hålla ned Skift när du sätter i en skiva, om du vill se listan med alternativ.

Om du vll se alternativen varje gång du kopplar in en enhet eller sätter i en skiva, följer du nedanstående steg:

 1. Öppna Spela upp automatiskt genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv spela upp automatiskt i sökrutan och klicka på Spela upp automatiskt.

 2. I listan bredvid enheten eller disktypen klickar du på Fråga varje gång.

Jag har valt en standardåtgärd men dialogrutan Spela upp automatiskt visas ändå.

Innehållstypen på lagringsenhet eller skiva måste först granskas innan det kan tilldelas ett standardprogram att öppnas med. Om det är mycket data visas dialogrutan medan granskningen sker. Detta är helt normalt och dialogrutan Spela upp automatiskt stängs automatiskt.

Hur stänger jag av Spela upp automatiskt så att jag inte behöver ange vilket program jag vill använda?

Följ de här stegen:

 1. Öppna Spela upp automatiskt genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv spela upp automatiskt i sökrutan och klicka på Spela upp automatiskt.

 2. Avmarkera kryssrutan Använd Spela upp automatiskt för alla medier och enheter.

Hur kan jag ändra Spela upp automatiskt så att ett program inte automatiskt startar när jag kopplar in en enhet eller sätter i en skiva?

Följ de här stegen:

 1. Öppna Spela upp automatiskt genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv spela upp automatiskt i sökrutan och klicka på Spela upp automatiskt.

 2. Om du inte vill att dialogrutan Spela upp automatiskt ska visas klickar du på Ingen åtgärd bredvid enheten eller skivan. Om du vill välja åtgärd varje gång du kopplar in en enhet eller sätter i en skiva klickar du på Fråga varje gång.

Spela upp automatiskt startar inte när jag sätter i en skiva eller kopplar in en enhet.

Detta kan bero på flera saker. Det kanske inte går att öppna Spela upp automatiskt på grund av Grupprincip, Spela upp automatiskt kan ha avbrutits av ett program som körs eller så kanske den tjänst som Spela upp automatiskt ska starta inte körs.

Det finns olika åtgärder du kan försöka med:

 • Fråga nätverksadministratören om Spela upp automatiskt förhindras på grund av Grupprincip och vad du i så fall ska göra om det är så.

 • Stäng andra program som kan störa uppspelningen genom att direktansluta till enheten eller mediet.

 • Följ de här stegen:

  1. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program, klicka på Tillbehör, högerklicka på Kommandotolken och klicka sedan på Kör som administratör. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.
  2. Skriv net start shellhwdetection i Kommandotolken och tryck sedan på Retur.

  3. Starta om datorn

Varför ser jag inte dialogrutan för Spela upp automatiskt för vissa typer av medier eller enheter?

Det kan hända att Spela upp automatiskt har inaktiverats för de här typerna av medier eller enheter. Följ nedanstående instruktioner för att kontrollera detta:

 1. Öppna Spela upp automatiskt genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv spela upp automatiskt i sökrutan och klicka på Spela upp automatiskt.

 2. I listan bredvid enheten eller mediet klickar du på Fråga varje gång eller väljer en viss åtgärd i listan.

Tidigare höll jag ned Skift för att förhindra att dialogrutan Spela upp automatiskt visades. Varför fungerar inte det nu?

När Skift hålls ned öppnas dialogrutan Spela upp automatiskt oavsett standardinställning. Om du inte vill att dialogrutan Spela upp automatiskt ska visas för en viss lagringstyp (t.ex. en skiva eller enhet) kan du följa nedanstående steg:

 1. Öppna Spela upp automatiskt genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv spela upp automatiskt i sökrutan och klicka på Spela upp automatiskt.

 2. I listan bredvid enheten eller mediet klickar du på Ingen åtgärd.

Varför tar det så lång tid innan innehållstyperna på min lagringsenhet identifieras i Spela upp automatiskt?

Det är troligen ett stort antal filer på enheten eller en djup mappstruktur.Behöver du mer hjälp?