Felsökning i felsäkert läge


Felsäkert läge är ett felsökningsalternativ för Windows där datorn startas med endast de mest grundläggande tjänsterna och funktionerna. Om ett befintligt problem inte återkommer när du startar Windows i felsäkert läge kan du utgå från att standardinställningarna och -drivrutinerna inte orsakade problemet. Mer information finns i Vad är felsäkert läge?

Visa alla

Min dator startades automatiskt i felsäkert läge och jag vet inte varför.

Om du inte nyligen installerat ny program- eller maskinvara kan du använda uteslutningsmetoden för att hitta felet. Försök starta alla program som du brukar använda, inklusive programmen i mappen Autostart, ett i taget. På så sätt kan du se om något av programmen orsakar problemet.

Jag har installerat ett nytt program och nu fungerar inte WindowsWindows.

Programmet kanske inte är kompatibelt med den här versionen av Windows. Försök använda Systemåterställning för att återställa systemet till den tidpunkt då det fungerade. Mer information finns i Vad är Systemåterställning?

Jag har installerat en ny enhet, ett nytt grafikkort eller annan maskinvara och nu fungerar inte Windows.

Enhetens drivrutin kanske inte är kompatibel med den här versionen av Windows. Information om hur du avinstallerar en enhetsdrivrutin finns i Återställa en drivrutin till en tidigare version.

Om det inte hjälper att avinstallera drivrutinen eller återställa den till en tidigare version, prövar du med att avinstallera eller ta bort maskinvaruenheten. Starta sedan om datorn.

Det går inte att ansluta till Internet.

Försök starta om datorn i Felsäkert läge med nätverk, det enda felsäkra läget med nätverks- och Internetfunktioner. Om det inte går att ansluta med det här alternativet bör du försöka utesluta eventuella maskinvaruproblem genom att starta om datorn samt de eventuella nätverksenheter som används, till exempel modem eller router. Mer information finns i Varför kan jag inte ansluta till Internet?

Inget av dessa förslag fungerade. Vad kan jag göra mer?

Du kan använda Återställning i Kontrollpanelen för att återställa systemfilerna till en tidpunkt innan du uppmärksammade problemet. Mer information finns i Vad är funktionen Återställning i Kontrollpanelen?

Om det inte gick att lösa problemet med hjälp av Återställning kan du försöka med att köra Startreparation från installations-CD-skivan för Windows. Mer information finns i Startreparation: vanliga frågor.Behöver du mer hjälp?