Felsökning på Kontrollpanelen innehåller flera felsökningsprogram som automatiskt kan lösa några vanliga datorproblem, t.ex. problem med nätverk, maskinvara och enheter, Internet-användning och programkompatibilitet.

Om du vill titta på ett videoklipp, se Bild på en uppspelningsknappVideo: Solving common problems using troubleshooters.

Trots att felsökare inte är utformade att lösa alla problem är de bra att använda i ett första steg, eftersom de ofta kan bespara dig både tid och ansträngning.

Öppna Felsökning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och under System och säkerhet klicka på Hitta och åtgärda problem.

Bild av felsökaren för skrivare
Felsökare kan hitta och lösa många vanliga problem.

När du kör en felsökare kan du få några frågor, eller så kan vanliga inställningar återställas medan problemen försöker lösas. Om problemet har lösts kan du stänga felsökaren. Annars kan du visa flera alternativ som kan hjälpa dig att hitta en lösning på Internet. I båda fallen kan du alltid visa en fullständig lista över de ändringar som gjorts.

Obs!

  • Om du klickar på länken Avancerat för en felsökare och sedan avmarkerar kryssrutan Använd reparationer automatiskt visas en lista över lösningar som du kan välja, om några problem upptäcks.

  • I Windows finns flera felsökare, och det finns fler på Internet om du markerar kryssrutan Hämta uppdaterade felsökare från Windows Online Troubleshooting Service längst ned i Felsökning. (Beroende på dina systeminställningar kan den ha ersatts av rutan Vill du att det senast uppdaterade innehålllet ska finnas tillgängligt för felsökning?. Klicka på Ja om du vill komma åt felsökarna online.)

Artikel-ID: MSW700042