Stänga av en dator: Vanliga frågor och svar


Här följer svar på några vanliga frågor om att stänga av en dator.

Visa alla

Hur stänger jag av datorn?

Som standard stängs datorn och Windows av när du klickar på Stäng av. (Du hittar knappen Stäng av genom att klicka på StartBild av Start-knappen.)

Du kan även stänga av en stationär dator genom att trycka på strömbrytaren på höljet. När du trycker på strömbrytaren på kanten av en bärbar dator försätts den i ett energisparläge som kallas strömsparläge. I strömsparläge behålls de öppna dokumenten och programmen i minnet men funktioner som inte är väsentliga stängs ned. Fördelen med strömsparläge är att det endast tar några sekunder att återställa datorn till den punkt där du slutade och att den bara använder mycket lite ström.

Mer information om hur du ändrar vad som händer när du trycker på datorns strömbrytare eller på knappen Stäng av på Start-menyn finns i Ändra vad som händer när du trycker på datorns strömbrytare.

Obs!

  • Spara alltid öppna filer innan du försätter datorn i viloläge eller strömsparläge. Innan du stänger av datorn bör du spara filerna och sedan avsluta alla program som körs.

Varför stängs inte datorn av?

Ibland kan program hindra Windows från att stängas av korrekt. När detta händer blir skärmen mörkare och Windows visar vilka program som hindrar datorn från att stängas av, och ibland visas även orsaken.

Två knappar visas på den mörka skärmen: Framtvinga åtgärden avslut och Avbryt. När du klickar på Framtvinga åtgärden avslut stängs alla program, sedan stängs Windows och till sist stängs datorn av. Om du klickar på den här knappen kan du förlora allt arbete som du inte har sparat. Om du behöver spara filerna klickar du på Avbryt, återgår till Windows och sparar sedan arbetet.

Ibland kanske du manuellt måste stänga ett program som inte svarar. Mer information finns i Avsluta ett program som inte svarar.

Obs!

  • För att undvika att förlora arbete som du har gjort bör du spara alla filer och sedan avsluta alla program som körs, innan du stänger av datorn.

Ska jag använda strömsparläge eller stänga av datorn?

Fördelen med strömsparläge är att det endast tar några sekunder att återställa datorn till den punkt där du slutade och att den bara använder mycket lite ström. Du behöver inte starta om program eller öppna filer igen, vilket du skulle behöva göra om du hade stängt av datorn. Mer information finns i Strömspar- och viloläge: vanliga frågor och svar.

Ibland behöver du stänga av datorn helt, till exempel när du installerar ny maskinvara eller behöver koppla från en stationär dator (eller en bärbar dator som inte har ett batteri installerat).

Kan jag ändra vad som händer när jag klickar på strömbrytaren?

Ja. Du kan ändra standardinställningen både för knappen Stäng av på Start-menyn och för strömbrytaren på datorns hölje (eller på kanten på en bärbar dator). Mer information finns i Ändra vad som händer när du trycker på datorns strömbrytare.Behöver du mer hjälp?