Aktivera och inaktivera ReadyBoost för en lagringsenhet


ReadyBoost kan göra datorn snabbare genom att använda lagringsutrymme på de flesta USB-flashminnen och flash-minneskort.

Titta på det videoklippet om du vill lära dig hur du aktiverar och inaktiverar ReadyBoost för en lagringsenhet (1:32)

Aktivera och inaktivera ReadyBoost

 1. Anslut en flash-enhet eller ett flash-minneskort till datorn.

 2. Klicka på Snabba upp datorn under Allmänna alternativ i dialogrutan Spela upp automatiskt.

 3. Klicka på fliken ReadyBoost i dialogrutan Egenskaper och gör sedan något av följande:

  • Om du vill inaktivera ReadyBoost, klickar du på Använd inte den här enheten.

  • För att använda maximalt ledigt utrymme på flash-enheten eller minneskortet för ReadyBoost klickar du på Tilldela denna enhet till ReadyBoost. Windows lämnar filer som redan är lagrade på enheten, men använder resten till att öka systemets hastighet.

  • För att använda mindre än det maximala lediga utrymmet på enheten för ReadyBoost klickar du på Använd denna enhet och flyttar sedan skjutreglaget till den mängd ledigt utrymme på enheten som du vill använda.

 4. Klicka på OK.

  Bild av fliken ReadyBoost
  Ange hur mycket utrymme som du vill reservera för att öka systemets hastighet med hjälp av skjutreglaget.

Obs!

 • Om dialogrutan Automatisk uppspelning inte öppnas, kan den ha inaktiverats. Mer information finns i Felsök Spela upp automatiskt.

 • För att ReadyBoost effektivt ska kunna göra din dator snabbare bör flash-enheten eller minneskortet ha minst 1 gigabyte (GB) ledigt utrymme. Om enheten eller kortet inte har tillräckligt mycket ledigt utrymme för ReadyBoost visas ett meddelande som uppmanar dig att frigöra utrymme på den. För bästa resultat bör du använda en flash-enhet eller ett flash-minneskort med åtminstone dubbelt så mycket ledigt utrymme som datornsinternminne (RAM).

Mer information om hur ReadyBoost fungerar och vilka typer av flash-minnen det fungerar med finns i Göra datorn snabbare genom att använda minnet i lagringsenheten.Behöver du mer hjälp?