När du inte ska använda datorn mer är det viktigt att du stänger av den på rätt sätt. Genom att stänga av datorn sparar du energi, ser till att alla data sparas korrekt och skyddar datorn. Du kan stänga av datorn på tre sätt. Du kan trycka på datorns strömbrytare, använda knappen Stäng av (kallas ibland för strömbrytaren) på Start-menyn och – om du har en bärbar dator – stänga locket på datorn.

Använda knappen Stäng av på Start-menyn

Klicka på Start-knappen Bild på Start-knappen och klicka sedan på Stäng av i det nedre högra hörnet av Start-menyn, om du vill använda Start-menyn för att stänga av datorn.

När du klickar på Stäng av avslutas alla öppna program tillsammans med Windows. Därefter stängs datorn och bildskärmen av helt. Eftersom ditt pågående arbete inte sparas när du stänger av datorn måste du själv spara filerna först.

Bild av knappen Stäng av med menyn expanderad
Klicka på pilen bredvid knappen Stäng av om du vill ha fler alternativ.

Ändra inställningarna för knappen Stäng av

Som standard stängs datorn av med knappen Stäng av, Du kan emellertid ändra vad som sker när du trycker på knappen.

 1. Öppna Egenskaper för aktivitetsfältet och Start-menyn genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Utseende och anpassning och sedan klicka på Aktivitetsfältet och Start-menyn.

 2. Klicka på fliken Start-menyn.

 3. Klicka på ett objekt i listan Åtgärd för strömbrytare och sedan på OK.

Obs!

 • Om datorn är ansluten till en nätverks-domän är det möjligt att nätverksadministratörens inställningar (grupprincip-inställningar) förhindrar att du följer anvisningarna ovan.

Knappen Stäng av kan anta ytterligare ett utseende. Om du har ställt in att datorn ska motta automatiska uppdateringar och uppdateringarna är klara att installeras ser knappen Stäng av ut så här:

Bild på knappen Stäng av när det är dags att installera uppdateringar innan datorn stängs av
Knappen Stäng av (installera uppdateringar och avsluta)

När du i det här fallet klickar på knappen Stäng av installeras uppdateringarna i Windows. Därefter stängs datorn av.

Obs!

 • Det tar längre tid att starta datorn när den är avstängd än när den är i strömsparläge.

Använda strömsparläge

Du kan försätta datorn i strömsparläge i stället för att stänga av den. När datorn är i strömsparläge stängs bildskärmen och (vanligtvis) fläktarna av. Ofta syns en blinkande eller gul diod på datorns hölje, för att visa att datorn är i strömsparläge. Hela processen tar bara några få sekunder.

Eftersom Windows kommer ihåg vad du gjorde behöver du inte stänga några program eller filer innan du försätter datorn i strömsparläge. Men det är alltid bra om du sparar allt pågående arbete innan du försätter datorn i något av lägena för låg strömförbrukning. Nästa gång du slår på datorn (och anger ditt lösenord om det behövs) visas skärmen på precis samma sätt som när du stängde av datorn.

Tryck på strömbrytaren på datorns hölje när du vill återställa datorn från strömsparläge. Eftersom du inte behöver vänta på att Windows ska starta tar det bara några sekunder innan datorn startas och du kan fortsätta ditt arbete.

Obs!

 • När datorn är i strömsparläge använder den en liten mängd ström för att spara ditt arbete i minnet. Men du behöver inte oroa dig för att batteriet ska ta slut om du använder en bärbar dator. Om datorn har varit i strömsparläge i flera timmar, eller om batteriet börjar ta slut, sparas ditt arbete på hårddisken. Datorn stängs sedan av så att ingen ström förbrukas.

När bör du stänga av datorn?

Att försätta datorn i strömsparläge är visserligen det snabbaste sättet att stänga av datorn och sedan fortsätta arbeta, men det finns ändå tillfällen då du bör stänga av datorn helt. Till exempel:

 • När du lägger till eller uppgraderar datorns maskinvara, till exempel genom att installera ett minne, en diskenhet, ett ljudkort eller ett grafikkort. Stäng av datorn och koppla från strömkällan innan du utför uppgraderingen.

 • När du lägger till en skrivare, bildskärm, extern enhet eller någon annan maskinvaruenhet som inte ansluts till datorn via en USB- (Universal Serial Bus) eller IEEE 1394-port. Stäng av datorn innan du ansluter enheten.

Obs!

 • När du lägger till maskinvara som använder en USB-kabel behöver du inte stänga av datorn. De flesta nya enheter använder en USB-kabel. Så här ser en USB-kabel ut:

  Bild på en USB-kabel
  USB-kabel

Gäller bärbar dator: Stäng locket

Om du har en bärbar dator finns det ett ännu enklare sätt att stänga av datorn. Stäng locket. Du kan välja om du vill att datorn ska försättas i strömsparläge, stängas av eller försättas i något annat energisparläge. Se Ändra vad som händer när du stänger din bärbara dator.

Om du vill kan du stänga av den bärbara datorn genom att trycka på strömbrytaren på höljet. Se Ändra vad som händer när du trycker på datorns strömbrytare.Behöver du mer hjälp?