TV-signaler som stöds av Windows Media Center


Med Windows Media Center kan du titta på och spela in live-TV i datorn. Mer information finns i Titta på TV i Windows Media Center och Spela in TV i Windows Media Center.

Vilka TV-signaler och program som du kan titta på och spela in beror på följande:

 • Vilken typ av TV-mottagare som är anslutna till eller installerade i datorn. Det krävs en TV-mottagare för att kunna titta på och spela in TV i Media Center. Mer information finns i Vad bör jag veta innan jag lägger till TV-mottagare som ska användas med Windows Media Center?

 • Vilken typ av signal som är ansluten till TV-mottagaren. Mer information finns i TV på datorn: Förstå TV-signaler och TV-mottagare.

 • Vilka signaltyper som du kan ta emot där du befinner dig.

 • Vilket land eller vilken region du bor i och vilken sändningsstandard som används.

 • Vilken typ av TV-program du abonnerar på från din kabel- eller satellitleverantör.

 • Din TV-kabel- eller satellitleverantör.

 • Tillgängliga systemresurser i datorn. Detta innefattar systemresurser som processorhastighet, minne och grafikkort, men även tillgängliga kortplatser och USB-portar.

Media Center stöder en mängd olika analoga och digitala TV-signaler. Exempel på analoga TV-signaler är NTSC, PAL och SECAM. Analoga TV-signaler tas vanligtvis emot via en kabel-TV-feed, medan digitala TV-signaler som t.ex. ATSC, ISDB-T, DVB-T och DVB-S tas emot via en digitalkabel-feed med en vanlig antenn eller en satellit. Bland de olika typerna av digitala TV-signaler finns:

 • ATSC. ATSC (Advanced Television Systems Committee) är en vanlig digitalsignaltyp som används i USA. (Den används också mycket i Kanada, Mexico och Korea.) ATSC är tänkt att visas i widescreenformat (16:9) med en upplösning på upp till 1 920x1 080 bildpunkter.

 • NTSC. NTSC (National Television System Committee) är en signaltyp som fasades ut i USA under den digitala TV-övergången 2009. Om din TV-mottagare bara är kompatibel med NTSC kan du ändå ta emot en TV-signal beroende på var du bor och vilken tjänsteleverantör du har, men du kommer inte att kunna ta emot någon TV-signal från en vanlig antenn.

 • QAM. QAM (Quadrature Amplitude Modulation) är den digitala kabelstandarden i USA. Det finns två typer av QAM-signaler: okrypterad QAM (kallas ibland för ClearQAM) och krypterad QAM. De flesta QAM-kompatibla TV-mottagare fungerar endast med okrypterade kanaler. Premumkabelinnehåll är vanligtvis krypterat och kräver att du använder en digitalmottagare från kabelleverantören.

 • ISDB. ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) är det digitala TV- och ljudsändningsformat som Japan har skapat för att kunna konvertera radio- och TV-stationer där till digitalt format.

 • DVB-T. DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) är den europeiska DVB-standarden för sändningsöverföring av digital markbunden TV. DVB-T är det mest använda digitala formatet och stöds överallt. (En TV-mottagare för DVB-T krävs.) Mer information om DVB-T finns på webbplatsen för DVB.

  Om du bor i Europa och har en antenn som stöder DVB-T-kanaler kan Media Center ha hittat kanaler som du inte kan ta emot under konfigurationen av TV-signalen. Om detta händer kan du ta bort de kanaler du inte kan ta emot från programguiden. Information om hur du gör detta finns i Använda programguiden i Windows Media Center.

 • DVB-S. DVB-S (Digital Video Broadcasting Satellite) är den digitala TV-sändningsmetod som överförs via satellit i Europa och andra delar av världen. Oavsett om den digitala signalen är gratis eller avgiftsbaserad kräver Media Center en digitalbox som stöder denna sändningsstandard. Satellitöverföringsprotokollet DVB-S skapades av Digital Video Broadcasting Project, en branschorganisation som utvecklar teknologier för digital-TV.

  Satellit-TV är ett TV-system där signalen överförs till en satellit som tar emot signalen, förstärker den och sedan skickar tillbaka den till jorden. TV-signaler från satellit är i digitalformat, även om den största delen av standardtelevisionen i USA är i analogt format. Satellit-TV-mottagaren konverterar den digitala signalen till ett analogt format som standardtelevisionen kan känna igen och spela upp för att kunna möjliggöra uppspelning av en analog TV-signal. Det finns två digitala signaltyper för satellit-TV:

  • Luftburen. DVB-S är den vanligaste signaltypen för luftburen satellit-TV. Denna typ av programinnehåll finns i hela världen och är populär i Europa.

  • Avgiftsbaserad. De flesta satellit-TV-signaler (DTH – Direct To Home) är krypterade och kan därför bara ses med ett betalt abonnemang. Abonnenten får en digitalbox från TV-leverantören. Digitalboxen dekrypterar signalerna för krypterade program. Windows Media Center stöder DTH-satellitinnehåll via TV-leverantörernas digitalbox.

Artikel-ID: MSW700019Behöver du mer hjälp?