Om tvåstegsverifiering

Tvåstegsverifiering hjälper till att skydda dig genom att göra det svårare för andra att logga in med ditt Microsoft-konto. I tvåstegsverifiering används två sorters identitet: ditt lösenord och en kontaktmetod. Även om någon kommer över ditt lösenord blir han/hon stoppad om han/hon inte har åtkomst till dina andra enheter eller konton. (Därför är det viktigt att använda olika lösenord för alla konton.)

Du ställer in tvåstegsverifiering med en e-postadress, ett telefonnummer eller en autentiseringsapp. När du loggar in på en ny enhet eller från en ny plats skickar vi en säkerhetskod till dig som du anger på inloggningssidan.

Om du aktiverar tvåstegsverifiering får du en säkerhetskod via e-post, telefon eller autentiseringsapp varje gång du loggar in på en enhet som inte är betrodd. När tvåstegsverifiering är inaktiverat behöver du bara verifiera din identitet med säkerhetskoder då och då och när ditt konto kan vara utsatt för misstänkt aktivitet.

Så här aktiverar eller inaktiverar du tvåstegsverifiering

  1. Gå till sidan Säkerhetsinställningar och logga in med ditt Microsoft-konto.

  2. Under Tvåstegsverifiering: Välj Konfigurera tvåstegsverifiering om du vill aktivera det eller Inaktivera tvåstegsverifiering om du vill inaktivera det.

  3. Följ anvisningarna.

Visa alla

Använd applösenord när du inte kan använda säkerhetskoder.

Vissa appar (t.ex. e-postappar på vissa telefoner) eller enheter (t.ex. Xbox 360) kan inte använda vanliga säkerhetskoder. Om du får ett felmeddelande om att fel lösenord angetts i en app eller enhet efter att du aktiverat tvåstegsverifiering, och du är säker på att lösenordet stämmer, behöver du förmodligen använda ett applösenord för den appen eller enheten.

Så här skapar du ett applösenord

  1. Gå till sidan Säkerhetsinställningar och logga in med ditt Microsoft-konto.

  2. Klicka på Skapa ett nytt applösenord under Applösenord. Det nya unika applösenordet visas på skärmen.

  3. Ange det nya applösenordet i stället för ditt vanliga lösenord i appen eller enheten som du försöker använda.

Applösenord behöver bara användas om du använder tvåstegsverifiering. Om du inte ser avsnittet Applösenord på sidan Säkerhetsinställningar kanske inte tvåstegsverifiering är aktiverat.

Behöver du mer hjälp?