Skriva utan att använda tangentbordet (Skärmtangentbordet)I stället för att använda det fysiska tangentbordet när du skriver och anger data kan du använda Skärmtangentbordet. Det innebär att ett visuellt tangentbord med alla standardtangenter visas på skärmen. Du väljer tangenter med hjälp av musen eller ett annat pekdon eller också kan du gå bläddra igenom tangenterna på skärmen med hjälp av en enstaka tangent eller tangentgrupp.

  • Öppna Skärmtangentbordet genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör, på Hjälpmedel och på Skärmtangentbordet.