Skriva utan att använda tangentbordet (Skärmtangentbordet)


I stället för att använda det fysiska tangentbordet när du skriver och anger data kan du använda Skärmtangentbordet. Det innebär att ett visuellt tangentbord med alla standardtangenter visas på skärmen. Du väljer tangenter med hjälp av musen eller ett annat pekdon eller också kan du gå bläddra igenom tangenterna på skärmen med hjälp av en enstaka tangent eller tangentgrupp.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du skriver utan tangentbordet (1:21)

Så här skriver du utan tangentbordet

 • Öppna Skärmtangentbordet genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program, klicka på Tillbehör, klicka på Hjälpmedel och klicka på Skärmtangentbord.

Visa alla

Ändra hur information matas in med Skärmtangentbordet

 1. Öppna Skärmtangentbordet genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program, klicka på Tillbehör, klicka på Hjälpmedel och klicka på Skärmtangentbord.

 2. Klicka på Alternativ och välj sedan det läge du vill arbeta i under Så använder du Skärmtangentbordet:

  Skrivläge Beskrivning
  Skrivläge

  Klicka på tangenter

  Beskrivning

  I klickningsläge klickar du på skärmtangenterna om du vill skriva text.

  Skrivläge

  Hovra över tangenter

  Beskrivning

  I hovringsläget använder du en mus eller en styrspak och pekar på en tangent under en fördefinierad tidsperiod. Då skrivs tecknet automatiskt.

  Skrivläge

  Sök genom tangenter

  Beskrivning

  I sökningsläge söker Skärmtangentbordet kontinuerligt av tangentbordet och markerar områden där du kan ange tangentbordstecken genom att trycka på en tangentbordsgenväg, använda en växel-indataenhet eller använda en enhet som simulerar ett musklick.

Anmärkningar

 • Om du är i hovringsläge eller sökningsläge och råkar minimera Skärmtangentbordet av misstag kan du återställa det genom att peka på det i aktivitetsfältet (om du är i hovringsläge) eller genom att trycka på söktangenten (om du är i sökningsläge).

 • Om du använder ett musklick för att välja en tangent i läge Sök genom tangenter måste muspekaren vara ovanför Skärmtangentbordet.

 • Tangentbordslayouten ändras på Skärmtangentbordet beroende på vilket språk som visas i det aktiva programmet.

Konfigurera Skärmtangentbordet för hörbara klickningar

Du kan ange att klickningar ska höras när du använder en tangent på Skärmtangentbordet.

 1. Öppna Skärmtangentbordet genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program, klicka på Tillbehör, klicka på Hjälpmedel och klicka på Skärmtangentbord.

 2. Klicka på Alternativ, markera kryssrutan Använd klickningsljud och klicka sedan på OK.

Använda ett numeriskt tangentbord för Skärmtangentbordet

Du kan använda ett numeriskt tangentbord när du vill ange siffror med Skärmtangentbordet.

 1. Öppna Skärmtangentbordet genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program, klicka på Tillbehör, klicka på Hjälpmedel och klicka på Skärmtangentbord.

 2. Klicka på Alternativ, markera kryssrutan Aktivera numeriskt tangentbord och klicka sedan på OK.

Aktivera textförutsägelse för Skärmtangentbordet

När funktionen textförutsägelse är aktiverad visar Skärmtangentbordet en lista med förslag på ord under tiden som du skriver.

 1. Öppna Skärmtangentbordet genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program, klicka på Tillbehör, klicka på Hjälpmedel och klicka på Skärmtangentbord.

 2. Klicka på Alternativ, markera kryssrutan Använd textförutsägelse och klicka sedan på OK.

  Om du inte vill att ett blanksteg ska läggas till efter varje ord som du infogar med hjälp av textförutsägelse avmarkerar du kryssrutan Infoga blanksteg efter ord som förutsägs och klickar sedan på OK.

Anmärkningar

 • Textförutsägelse finns bara för engelska, franska, italienska, tyska och spanska. Om du vill aktivera textförutsägelse för ett visst språk måste du först installera språkfilerna för det språket. Mer information finns i Installera eller ändra visningsspråk.

 • Textförutsägelse ingår inte i Windows 7 Home Basic.Behöver du mer hjälp?