Varningsnivåerna i Microsoft Security Essentials

När Microsoft Security Essentials upptäcker ett potentiellt hot, används den associerade definitionsfilen för att tilldela hotet en varningsnivå. Sedan vidtas den standardåtgärd som hör till den hotnivån.

Varningsnivåerna gör det enklare att välja hur du ska reagera på virus, spionprogram och andra potentiellt oönskade program. I Microsoft Security Essentials rekommenderas det att du ska ta bort alla virus och spionprogram, men alla program som flaggas är inte skadliga eller oönskade. Informationen i den här tabellen underlättar när du ska bestämma vad du ska göra om Microsoft Security Essentials upptäcker potentiellt oönskade program på datorn.

Varningsnivå
Innebär
Åtgärd

Allvarlig

Detta är vitt spridda eller oerhört skadliga program, ungefär som virus eller maskar. De påverkar datorns sekretess och säkerhet negativt, och kan skada datorn.

Om du uppmanas att ta bort det upptäckta programmet bör du göra det omedelbart. Om du inte har ändrat standardinställningarna försöker Microsoft Security Essentials ta bort det skadliga programmet automatiskt så att datorn skyddas mot eventuella angrepp. (När skadliga program har tagits bort automatiskt kan Microsoft Security Essentials återställa vissa Windows-inställningar, till exempel din standardstartsida och sökleverantör.)

Hög

Detta är program som kanske samlar in personlig information och negativt påverkar din sekretess och skadar datorn. Programmet samlar till exempel in information eller ändrar inställningar, oftast utan att du vet om det och utan ditt medgivande.

Om du uppmanas att ta bort det upptäckta programmet bör du göra det omedelbart. Om du inte har ändrat standardinställningarna försöker Microsoft Security Essentials ta bort det skadliga programmet automatiskt så att datorn skyddas mot eventuella angrepp. (När skadliga program har tagits bort automatiskt kan Microsoft Security Essentials återställa vissa Windows-inställningar, till exempel din standardstartsida och sökleverantör.)

Medel

Detta är program som kan påverka din sekretess eller göra ändringar på datorn som kan påverka datorn negativt. Programmet samlar till exempel in personlig information eller ändrar inställningar.

Läs igenom varningsinformationen om varför programmet identifierades. Om du inte gillar vad programmet gör eller om du inte känner igen eller litar på utgivaren, bör du blockera eller ta bort programmet.

Låg

Detta är ett potentiellt oönskat program som kan samla in information om dig eller datorn eller ändra hur datorn fungerar. Programmet fungerar emellertid enligt de licensvillkor för programvara från Microsoft som visades när du installerade programmet.

Det här programmet är vanligtvis inte skadligt när det körs på datorn, såvida det inte installerades utan din vetskap. Om du är osäker på om du ska tillåta det eller inte, läser du igenom informationen eller kontrollerar om du känner till eller litar på programutgivaren.