Så här fungerar varningsnivåer i Windows Defender


Varningsnivåer hjälper dig att välja hur du ska reagera på spionprogram och programvara som kan vara oönskad. Windows Defender rekommenderar att du tar bort spionprogram, men alla program som flaggas är inte skadliga eller oönskade. Med hjälp av informationen i den här tabellen kan du bestämma vad du ska göra om programvara som kan vara oönskad upptäcks på din dator av Windows Defender.

Varningsnivå
Betydelse
Lämplig åtgärd

Allvarlig eller hög

Program som kan samla in personlig information och påverka din integritet negativt eller skada datorn, t.ex. genom att samla in information eller ändra inställningar, vanligen utan din vetskap eller ditt medgivande.

Ta omedelbart bort det här programmet.

Mellan

Program som kan påverka din integritet eller göra ändringar på datorn som kan påverka datoranvändningen negativt, t.ex. genom att samla in personlig information eller ändra inställningar.

Granska varningsinformationen om du vill veta varför programvaran upptäcktes. Om du inte tycker om programvarans funktionssätt eller om du inte känner igen och litar på utgivaren bör du överväga att blockera eller ta bort programmet.

Låg

Programvara som kan vara oönskad och som kan samla in information om dig eller datorn och ändra datorns funktionssätt men som fungerar i enlighet med licensvillkoren som visades när du installerade programmet.

Sådan programvara är vanligen oskadlig när den körs på datorn, såvida den inte har installerats utan din vetskap. Om du inte är säker på om du vill tillåta den kan du granska varningsinformationen eller kontrollera om du känner igen och litar på programmets utgivare.Behöver du mer hjälp?