Så här fungerar inställningarna för Windows-brandväggen


En brandvägg kan förhindra att hackare eller skadlig programvara (t.ex. maskar) får åtkomst till din dator via ett nätverk eller Internet. En brandvägg kan även förhindra att skadlig programvara skickas från din dator till andra datorer.

Du kan anpassa fyra inställningar för varje typ av nätverksplats i Windows-brandväggen. Du hittar inställningarna genom att följa de här stegen:

  1. Öppna Windows-brandväggen genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och klicka på Kontrollpanelen. Skriv brandvägg i sökrutan och klicka på Windows-brandväggen.

  2. Klicka på Aktivera eller inaktivera Windows-brandväggen i den vänstra rutan. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Här får du veta hur inställningarna fungerar och när du ska använda dem:

Bild av dialogrutan Anpassa inställningar
Dialogrutan Anpassa inställningar

Aktivera Windows-brandväggen

Den här inställningen är aktiverad som standard. När Windows-brandväggen är aktiverad blockeras kommunikation genom brandväggen för de flesta program. Om du vill tillåta ett program att kommunicera genom brandväggen kan du lägga till det i listan över tillåtna program. Du kanske inte kan skicka foton i ett snabbmeddelande förrän du har lagt till snabbmeddelandeprogrammet i listan över tillåtna program. Information om hur du lägger till ett program i listan finns i Avblockera ett program i Windows-brandväggen.

Blockera alla inkommande anslutningar, även de som finns i listan över tillåtna program

Den här inställningen blockerar alla oönskade försök att ansluta till datorn. Använd den här inställningen när du behöver maximalt skydd för datorn, t.ex. när du ansluter till ett publikt nätverk på ett hotell eller en flygplats, eller när en datormask sprids på Internet. När den här inställningen är aktiverad visas inget meddelande när program blockeras av Windows-brandväggen, och program i listan över tillåtna program ignoreras.

När du blockerar alla inkommande anslutningar kan du ändå visa de flesta webbsidor, skicka och ta emot e-post och skicka och ta emot snabbmeddelanden.

Visa ett meddelande när Windows-brandväggen blockerar ett nytt program

Om du markerar den här kryssrutan får du ett meddelande när Windows-brandväggen blockerar ett nytt program, och du får möjlighet att avblockera programmet.

Stäng av Windows-brandväggen (rekommenderas inte)

Undvik den här inställningen, såvida inte någon annan brandvägg är aktiv på datorn. Om du inaktiverar Windows-brandväggen kan datorn (och i förekommande fall nätverket) bli mer sårbara för skador från hackare och skadliga program.

Obs!

  • Om vissa brandväggsinställningar inte är tillgängliga och datorn är ansluten till en domän, kanske systemadministratören styr dessa inställningar via Grupprincip.

  • Information om hur du aktiverar och inaktiverar Windows-brandväggen finns i Aktivera/inaktivera Windows-brandväggen.Behöver du mer hjälp?