Så här fungerar offlinefiler


Om du någonsin behövt komma åt viktiga filer som lagras i en delad mapp i nätverket men inte lyckades därför att du inte kunde ansluta till nätverket med din bärbara dator förstår du varför offlinefiler behövs. Med offlinefiler kommer du åt kopior av dina nätverksfiler, även när din dator inte är ansluten till nätverket.

Det är enkelt att arbeta med offlinefiler. Du väljer helt enkelt de filer (eller mappar) på nätverket som du vill göra tillgängliga offline. Windows skapar automatiskt en kopia av varje fil på datorn. Dessa kopior kallas offlinefiler. Du kan arbeta med filerna även om du inte är ansluten till nätverket, och nästa gång du ansluter synkroniserarWindows automatiskt dina offlinefiler med ursprungsfilerna i nätverksmappen.

Detaljerade anvisningar för hur du använder offlinefiler finns i Arbeta med nätverksfiler när du är offline.

Bild som visar en bärbar dator som kommer åt en nätverksfil då den inte är ansluten till nätverket
Du kan få åtkomst till nätverksfiler när du är ansluten till datorn där nätverksfilerna lagras.
Bild som visar en bärbar dator som kommer åt en lokal kopia då den inte är ansluten till nätverket
Du kan få åtkomst till lokala kopior av nätverksfiler när du inte är ansluten till nätverket.

Anledningar till att använda offlinefiler

Det finns flera fördelar med offlinefiler om du arbetar med filer som är lagrade i delade nätverksmappar. Genom att arbeta med offlinefiler kan du:

  • Förbli opåverkad av avbrott i nätverket. När du använder offlinefiler spelar det ingen roll om nätverket slutar fungera eller om nätverksmappen du arbetar i slutar vara tillgänglig. Om något av detta inträffar börjar Windows automatiskt arbeta med offlinekopiorna som lagras på din dator i stället för filerna i nätverksmappen, och du kan fortsätta att arbeta utan avbrott.

  • Arbeta med filer när du inte är ansluten till nätverket. När du är frånkopplad från nätverket kan du vanligtvis inte öppna filer som är lagrade i nätverket. Men med offlinefiler kan du avbryta anslutningen till nätverket och ändå ha kopior på alla nätverksfiler som du har gjort tillgängliga offline. Detta är särskilt användbart om du reser med en bärbar dator.

  • Enkelt synkronisera med nätverksfiler. När du vill synkronisera med den senaste versionen av filerna i en nätverksmapp kan du göra det med ett klick på en enda knapp.

  • Få ökad effektivitet när du arbetar via en långsam anslutning. När du är ansluten till nätverket via en långsam anslutning kan det bli ineffektivt och långsamt att arbeta med filer i en delad nätverksmapp. Du kan påskynda processen genom att när som helst övergå till att arbeta med offlinekopior av nätverksfilerna.

Hålla dina offlinefiler synkroniserade

När du väljer en nätverksfil eller -mapp för att göra den tillgänglig offline skapar Windows automatiskt en kopia av den filen eller mappen på din dator. Så fort du ansluter till den nätverksmappen igen, synkroniserar Windows filerna med de som finns i nätverksmappen. Du kan även synkronisera dem manuellt när som helst.

Detta är egentligen allt du behöver veta för att kunna hålla dina offlinefiler synkroniserade. För den nyfikne följer dock här några ytterligare detaljer:

  • Om du arbetar offline och gör ändringar i offlinefiler från en nätverksmapp synkroniserar Windows automatiskt eventuella ändringar du har gjort på filerna nästa gång du ansluter till den nätverksmappen.

  • Om du arbetar offline medan någon annan gör ändringar i en delad nätverksmapp synkroniserar Windows dessa ändringar på din dator nästa gång du ansluter till den nätverksmappen. Om du också har ändrat filerna sedan senaste gången du var ansluten till nätverksmappen inträffar en synkroniseringskonflikt och Windows uppmanar dig att tala om vilken version du vill behålla.

    Beroende på storleken på hårddisken, kan du behöva hantera mängden utrymme som offlinefilerna upptar. Mer information finns i Hantera diskutrymme för offlinefiler.Behöver du mer hjälp?