Här är några svar på vanliga frågor om bildfilstyper.

Visa alla

Vilka vanliga filtyper finns det för digitala bilder?

En filtyp är ett standardiserat sätt att lagra information på datorn som gör att informationen kan läsas eller visas av ett program. Du kan oftast lista ut filtypen med hjälp av de tre sista bokstäverna i filnamnet. Bokstäverna kallas för filnamnstillägg. Olika program använder olika tillägg när filer sparas.

Vanliga grafikfilstyper är bland andra JPEG (.jpg), TIFF (.tif) och ibland bitmapp (.bmp). Dessutom kan en del digitalkameror spara bilder i RAW-format, som är ett okomprimerat format där effekter som vitbalans och skärpa inte har använts. Det finns många typer av RAW-bildfilsformat, och de kan variera mellan olika kameratillverkare. RAW-bildfiler är normalt de bildfilsformat som har högst kvalitet. De kan öppnas och redigeras i många olika fotoprogram.

Vilken filtyp bör jag använda?

Oftast är JPEG (.jpg) den bästa filtypen. JPEG skapar bilder med hög kvalitet och liten filstorlek genom att komprimera data. Det är ett mycket bra format för att lagra och visa bilder. Om du behöver ha mycket hög bildkvalitet (om du till exempel skriver ut större förstoringar) bör du spara i TIFF-format (.tif) eller RAW-format eller spara dina JPEG-bilder med lägsta möjliga kompressionsnivå.

Vilka för- och nackdelar har de olika bildfilstyperna?

Fördelar med JPEG

 • De flesta program kan visa, öppna och spara JPEG-bilder.

 • JPEG-bilder är idealiska att skicka med e-post tack vare liten filstorlek.

 • Du kan variera hur mycket du komprimerar JPEG-bilderna när du sparar dem och på så sätt styra filstorleken och bildkvaliteten.

Nackdel med JPEG

 • När du använder JPEG komprimeras dina bilder automatiskt när du sparar dem, vilket minskar bildkvaliteten något. Om du använder en hög kompressionsnivå kan bildkvaliteten bli dålig.

Fördel med TIFF

 • När du sparar en bild som en TIFF försämras inte bildkvaliteten.

Nackdelar med TIFF

 • En del program, inklusive de flesta webbläsare, kan inte visa bilder i TIFF-format.

 • TIFF-bilder kan vara mycket stora (många gånger större än samma bilder sparade som JPEG). Det innebär att TIFF-bilder tar upp mycket mer hårddisk-utrymme än JPEG-bilder.

 • Det är bara de allra minsta TIFF-bilderna som du kan skicka via e-post.

Fördelar med RAW

 • Bilder med hög kvalitet komprimeras inte och på så sätt bevaras fler detaljer än med JPEG-bilder.

 • RAW-bilder ger inte lika ofta överbelysta delar där detaljer går förlorade i alltför ljusa områden, till exempel när solen skiner i en persons ansikte.

 • Du har mer kontroll när du redigerar RAW-bilder i ett fotoredigeringsprogram. Redigerade bilder kan sparas på en högre kvalitetsnivå (i jämförelse med JPEG-bilder).

Nackdelar med RAW

 • Många program, däribland de flesta webbläsare, kan inte visa RAW-bilder.

 • Särskilda codec-rutiner, olika för olika kameratillverkare, måste installeras för att RAW-bilder ska kunna visas i Windows.

 • Bildfiler i RAW-format är vanligtvis mycket större än samma bilder sparade i JPEG-format. Det innebär att RAW-bilder tar upp mycket mer hårddiskutrymme än JPEG-bilder.

 • RAW-bilder kräver ofta mer avancerade fotoredigeringsprogram än de som används för att redigera JPEG-filer.

Behöver jag oroa mig för den försämrade bildkvaliteten när jag sparar i JPEG-format?

En JPEG-bild är en ofullständig kopia av den originalbild som visas i kamerans sökare. Om du fotograferar med högsta möjliga kvalitet kan det dock vara svårt att se skillnaden. Varje gång du sparar en bild i JPEG-format försämras bildkvaliteten något, som när du gör en fotostatkopia av en fotostatkopia. Hur mycket kvaliteten försämras beror på hur mycket bilden har komprimerats. Vanligtvis är det svårt att se att kvaliteten har försämrats, men om du upprepade gånger ändrar samma bild och sparar den med något lägre kvalitet märks det till slut att skärpan och färgåtergivningen har försämrats. För bästa bildkvalitet bör du spara JPEG-bilderna med högsta kvalitet eller arbeta i TIFF-format.

Exempel på en JPEG-bild som sparats i hög respektive låg kvalitet
En JPEG-bild som sparats med hög kvalitet (vänster) och låg kvalitet (höger)

Vilka bildfilstyper kan jag visa i Windows fotovisare?

Du kan visa följande typer av bilder i Windows fotovisare.

Bildfilstyp
Vanliga filnamnstillägg

Joint Photographic Experts Group (JPEG)

.jpg och .jpeg

Tagged Image File Format (TIFF)

.tif och .tiff

Portable Network Graphics (PNG)

.png

Graphics Interchange Format (GIF)

.gif

Bitmapp

.bmp och .dib

HD-foto

.wdpBehöver du mer hjälp?