Om säkerhet och säker datoranvändning


Om du ansluter datorn till Internet, tillåter andra personer att ansluta till datorn eller delar filer med andra bör du skydda din dator. Varför? Eftersom det finns kriminella datoranvändare (så kallade hackare) som attackerar andra personers datorer. De kan attackera direkt genom att ta sig in i datorn via Internet och stjäla personlig information eller indirekt genom att skapa skadlig programvara som skadar datorn.

Som tur är kan du skydda dig genom ett par enkla säkerhetsåtgärder. Det här dokumentet beskriver tänkbara hot och vilka åtgärder du kan vidta för att skydda dig mot dessa.

Skydda din dator

Det finns flera sätt att skydda datorn mot säkerhetsrisker:

 • Brandvägg. En brandvägg kan skydda datorn så att hackare och skadlig programvara inte kommer åt den.

 • Virusskydd. Antivirusprogram hjälper dig att skydda datorn mot virus, maskar och andra säkerhetsrisker.

 • Spionprogram och annan skadlig programvara. Med antispionprogram kan du skydda datorn mot spionprogram och annan oönskad programvara.

 • Windows Update. Windows kan regelbundet kontrollera att datorn har de senaste uppdateringarna och installera dem automatiskt vid behov.

Hantera säkerhetsinställningarna med Åtgärdscentret

I Åtgärdscentret kan du på ett och samma ställe övervaka och hantera inställningar för brandväggen, Windows Update, inställningar för programvara mot skadlig kod, Internetsäkerhet och inställningar för User Account Control. Åtgärdscentret övervakar även datorns inställningar för underhåll och innehåller länkar till felsökningsverktyg och andra verktyg som kan hjälpa dig att åtgärda problem. Mer information om Åtgärdscentret finns i Hur söker Åtgärdscentret efter problem?

Använda en brandvägg

En brandvägg är en program- eller maskinvara som kontrollerar den information som anländer från Internet eller ett nätverk, och som sedan avvisar informationen eller accepterar den och låter den passera till datorn. Brandväggens inställningar avgör vad som sker. På så sätt kan en brandvägg förhindra att hackare och skadlig programvara får tillgång till datorn.

Windows-brandväggen är inbyggd i Windows och aktiveras automatiskt.

Bild på hur en brandvägg fungerar
Så fungerar en brandvägg

Om du kör ett program, t.ex. ett program för snabbmeddelanden eller ett fleranvändarspel över ett nätverk, som behöver ta emot information från Internet eller ett nätverk, frågar brandväggen om vill blockera eller tillåta anslutningen. Om du väljer att tillåta anslutningen skapar Windows-brandväggen ett undantag så att brandväggen inte hindrar programmet från att ta emot information i framtiden.

Mer information finns i Brandvägg: Vanliga frågor och svar.

Använda virusskydd

Virus, maskar och trojanska hästar är program skapade av hackare, som utnyttjar Internet för att smitta mottagliga datorer. Virus och maskar kan replikera sig själva från en dator till en annan, medan trojanska hästar tar sig in i datorer genom att gömma sig i andra program som kan verka ofarliga, t.ex. i en skärmsläckare. Destruktiva virus, maskar och trojanska hästar kan radera information från hårddisken och göra datorn helt obrukbar. Andra versioner orsakar ingen direkt skada men påverkar datorns prestanda och stabilitet.

Antivirusprogram söker efter virus, maskar och trojanska hästar i e-post och andra filer på datorn. Om ett skadligt program hittas placeras det i karantän (isoleras) eller tas bort innan det skadar datorn och filerna.

Windows har inget inbyggt antivirusprogram, men datortillverkaren kan ha installerat ett. Om inte, så finns det många olika antivirusprogram. Microsoft erbjuder Microsoft Security Essentials, ett kostnadsfritt antivirusprogram som kan hämtas från webbplatsen Microsoft Security Essentials. Det finns också antivirusprogram från andra leverantörer på webbplatsen leverantörer av säkerhetsprogram för Windows 7.

Eftersom nya virus upptäcks varje dag är det viktigt att använda ett antivirusprogram med en automatisk uppdateringsfunktion. När programmet uppdateras läggs nya virus till i en lista över virus som programmet söker efter, vilket skyddar datorn mot nya attacker. Om viruslistan är inaktuell är datorn sårbar för nya hot. Ofta måste du betala en abonnemangsavgift för att erhålla uppdateringarna. Kontrollera prenumerationen så att du erhåller regelbundna uppdateringar.

Varning!

 • Om du inte använder något antivirusprogram kan datorn skadas av skadlig programvara. Du riskerar också att sprida viruset vidare till andra datorer.

Använda antispionprogram

Spionprogram är programvara som kan visa reklam, samla in information om dig och ändra datorns inställningar, ofta utan att be om ditt tillstånd. Spionprogram kan t.ex. lägga till oönskade verktygsfält, länkar och favoriter i webbläsaren, ändra webbläsarens startsida och visa popup-annonser. En del spionprogram ger inga synbara symptom men samlar i tysthet in känslig information, t.ex. vilka webbplatser du besöker och vad du skriver. De flesta spionprogrammen installeras genom gratisprogram som hämtas till datorn, men i vissa fall räcker det med att besöka en webbplats för att datorn ska smittas.

Använd ett antispionprogram för att skydda datorn mot spionprogram. I den här versionen av Windows finns ett inbyggt antispionprogram som heter Windows Defender och som är aktiverat som standard. Windows Defender varnar dig när ett spionprogram försöker installera sig på datorn. Det kan också söka igenom datorn och ta bort befintliga spionprogram.

Eftersom nya spionprogram upptäcks varje dag måste Windows Defender uppdateras regelbundet så att det kan identifiera och skydda mot de senaste spionprogrammen. Windows Defender uppdateras vid behov varje gång du uppdaterar Windows. Bäst skydd får du om du anger att Windows ska installera uppdateringar automatiskt (se nedan).

Mer information finns i Använda Windows Defender.

Uppdatera Windows automatiskt

Microsoft erbjuder regelbundet viktiga uppdateringar av Windows som kan skydda datorn mot nya virus och andra säkerhetshot. Aktivera automatiska uppdateringar om du vill vara säker på att du får dessa uppdateringar så snart som möjligt. På så sätt behöver du inte oroa dig för att viktiga Windows-korrigeringar saknas på datorn.

Uppdateringar hämtas i bakgrunden när datorn är ansluten till Internet. Uppdateringarna installeras normalt klockan 03:00, om du inte anger en annan tid. Om du stänger av datorn tidigare kan du välja att installera uppdateringarna innan du stänger av. I annat fall installerar Windows uppdateringarna nästa gång du startar datorn.

Aktivera automatiska uppdateringar

 1. Öppna Windows Update genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Update och klickar sedan på Windows Update i listan över sökresultat.

 2. Klicka på Ändra inställningar.

 3. Kontrollera att Installera uppdateringar automatiskt (rekommenderas) har markerats.

  Windows installerar viktiga uppdateringar på datorn så snart de blir tillgängliga. Viktiga uppdateringar ger tydliga fördelar i form av ökad säkerhet och tillförlitlighet.

 4. Under Rekommenderade uppdateringar kontrollerar du att kryssrutan Ta emot rekommenderade uppdateringar på samma sätt som jag tar emot viktiga uppdateringar är markerad, och klickar sedan på OK.

  Rekommenderade uppdateringar kan lösa mindre problem och förbättra användarupplevelsen. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Mer information finns i Om automatiska uppdateringar i Windows.

Installera den senaste versionen av webbläsaren och håll den uppdaterad

Två av de bästa sätten att förhindra problem när du är online är att använda den senaste versionen av webbläsaren och att hålla webbläsaren uppdaterad. Oftast innehåller den senaste versionen av webbläsaren säkerhetskorrigeringar och nya funktioner som kan bidra till att skydda datorn och din integritet när du är online.

Många webbläsare erbjuder dessutom regelbundna säkerhetsuppdateringar. Var noga med att alltid installera uppdateringar för webbläsaren när de blir tillgängliga.

Om du använder Internet Explorer kan du hämta uppdateringar för programmet automatiskt med hjälp av Windows Update. Om datorn inte har ställts in för att hämta uppdateringar automatiskt kan du göra det manuellt genom att använda Internet Explorer. Klicka på Säkerhet och sedan på Windows Update. Följ instruktionerna på skärmen för att söka efter uppdateringar.

Aktivera webbläsarens säkerhetsfunktioner

Många webbläsare har säkerhetsfunktioner som hjälper dig att söka säkert på Internet. En bra idé är därför att ta reda på vilka säkerhetsfunktioner som finns i din webbläsare och att kontrollera att de är aktiverade.

Om du använder Internet Explorer finns bland annat följande säkerhetsfunktioner:

 • SmartScreen-filtret, som kan skydda dig mot nätfiske-attacker online, bedrägeri, webbplatsimitationer och skadliga webbplatser. Mer information finns i SmartScreen-filtret: vanliga frågor och svar.

 • Domänmarkering, som gör att du enklare kan visa den riktiga webbadressen för de webbsidor som du besöker. På det här sättet kan du undvika falska webbplatser eller nätfiskewebbplatser där vilseledande webbadresser används för att lura dig. Den verkliga domän som du besöker markeras i Adressfältet.

 • Hantera tilläggsprogram, som gör att du kan inaktivera eller tillåta webbläsartillägg och ta bort oönskade ActiveX-kontroller. Mer information finns i Hur påverkas datorn av tilläggskomponenter för webbläsaren?

 • XSS-filtret, som hjälper till att förhindra attacker från nätfiskewebbplatser och falska webbplatser som kan göra försök att stjäla personlig och ekonomisk information. Mer information finns i På vilket sätt skyddar Internet Explorer mig från korsskriptattacker?

 • En 128-bitars säker anslutning (SSL) för användning av säkra webbplatser. Detta innebär att Internet Explorer kan skapa en krypterad anslutning till webbplatser som drivs av banker, onlinebutiker, medicinska webbplatser eller andra organisationer som hanterar känslig kundinformation. Mer information finns i Så vet du om en onlinetransaktion är säker.

Mer information om hur du skyddar din dator och din integritet när du är online finns på webbplatsen Microsoft Security eller på webbplatsen Microsoft Online Safety.

Använda ett standardanvändarkonto

När du loggar in på datorn tilldelas du vissa rättigheter och privilegier i Windows, beroende på vilken typ av användarkonto du har. Det finns tre olika typer av användarkonton: standard, administratör och gäst.

Även om ett administratörskonto ger fullständig kontroll över en dator kan du skydda datorn genom att använda ett standardkonto. På så sätt kan inte andra personer som tar sig in på datorn (t.ex. hackare) medan du är inloggad ändra datorns säkerhetsinställningar och andra användarkonton. Så här kan du kontrollera vilken kontotyp du har när du har loggat in:

Stegen du bör följa varierar beroende på om datorn ingår i en domän eller en arbetsgrupp. Mer information finns i avsnittet Kontrollera om datorn ingår i en arbetsgrupp eller en domän i Vad är skillnaden mellan en domän, en arbetsgrupp och en hemgrupp?

Visa alla

Datorn finns i en domän

 1. Skriv användarnamn och lösenord för ditt konto i välkomstskärmen.

  Bild på välkomstskärmen
  Välkomstskärmen
 2. Öppna Användarkonton genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Användarkonton, Användarkonton och sedan på Hantera användarkonton. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Ditt användarnamn är markerat och din kontotyp visas i kolumnen Grupp.

  Bild av den användare som för närvarande är inloggad i Hantera användarkonton på Kontrollpanelen
  Inloggad användare och användarens kontotyp

Datorn finns i en arbetsgrupp

 1. Skriv användarnamn och lösenord för ditt konto i välkomstskärmen.

  Bild på välkomstskärmen
  Välkomstskärmen
 2. Öppna Användarkonton genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Användarkonton och säkerhet för familjen, Användarkonton och sedan på Hantera användarkonton. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Din kontotyp visas under användarnamnet.

  Bild av den användare som för närvarande är inloggad i Användarkonton på Kontrollpanelen
  Inloggad användare och användarens kontotyp

  Om kontotypen är Administratör är du inloggad som administratör.

Mer information om hur du ändrar ett administratörskonto till ett standardkonto finns i Ändra en användares kontotyp.

Mer information finns i Användarkonton: Vanliga frågor och svar.

Tips om hur du använder e-post och surfar på webben på ett säkert sätt

 • Var försiktig när du öppnar e-postbilagor. E-postbilagor (filer bifogade i ett e-postmeddelande) är en av de främsta källorna till virus. Öppna aldrig bilagor från okända personer. Om du känner avsändaren men inte väntar på en bifogad fil bör du kontrollera att det verkligen är den påstådda avsändaren som har skickat meddelandet innan du öppnar den bifogade filen.

 • Var försiktig med din personliga information. Om du blir uppmanad att uppge kreditkortsnummer, bankinformation eller någon annan personlig information på en webbplats, bör du bara göra det om du litar på webbplatsen och om du har kontrollerat att ett säkert transaktionssystem används.

 • Var försiktig när du klickar på hyperlänkar i e-postmeddelanden. Hyperlänkar (länkar som öppnar webbplatser när du klickar på dem) används ofta i nätfiske- och spionprogrambluffar, och de kan dessutom överföra virus. Klicka bara på länkar i e-postmeddelanden som du litar på.

 • Installera bara tillägg från webbplatser som du litar på. Med tilläggsprogram för webbläsare kan du visa till exempel verktygsfält, börskurser, filmer och animeringar på webbplatser. Men tilläggskomponenter kan också installera spionprogram och annan skadlig programvara. Om en webbplats uppmanar dig att installera en tilläggskomponent bör du bara göra det om du litar på webbplatsen.Behöver du mer hjälp?