Uppdateringar: Vanliga frågor och svar


Här är några svar på vanliga frågor om uppdatering. Mer information om hur du installerar uppdateringar finns i Installera Windows-uppdateringar i Windows 7. Mer information om uppdateringar och sekretess finns i Windows Sekretesspolicy för uppdateringar online.

Visa alla

Vad är uppdateringar?

Uppdateringar är tillägg till program som förebygger eller åtgärdar fel, optimerar datorn eller förbättrar användarvänligheten.

Vad är meddelanden om programvara?

Med meddelanden om programvara får du regelbundet information om nya program som kan ge en bättre upplevelse av datorn och Internet. Du kan välja att få detaljerade meddelanden med information om när det finns ett nytt program att hämta och installera. När du får ett meddelande kan du läsa igenom erbjudandet och få mer information. Om du är intresserad installerar du programmen. Meddelandet visas bara under en begränsad tid och du kan inaktivera det om du inte är intresserad. Så här aktiverar eller inaktiverar du meddelanden om programvara:

 1. Öppna Windows Update genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Update och klickar sedan på Windows Update i listan över sökresultat.

 2. Klicka på Ändra inställningar i fönstret till vänster.

 3. Gör något av följande:

  • Du aktiverar meddelanden om programvara från Microsoft genom att markera kryssrutan Visa detaljerad information när ny programvara från Microsoft är tillgänglig.

  • Du avaktiverar meddelanden om programvara från Microsoft genom att avmarkera kryssrutan Visa detaljerad information när ny programvara från Microsoft är tillgänglig.

 4. Klicka på OK.

Var hittar jag uppdateringar?

För Windows-uppdateringar inklusive de program som medföljer Windows, går du till Windows Update på Kontrollpanelen:

 1. Öppna Windows Update genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Update och klickar sedan på Windows Update i listan över sökresultat.

 2. Klicka på Sök efter uppdateringar i den vänstra rutan.

Vi rekommenderar att du aktiverar automatisk uppdatering så att Windows kan installera nya uppdateringar då de blir tillgängliga. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera automatisk uppdatering.

Om du vill söka efter uppdateringar för Microsoft Office-systemet och andra program från Microsoft går du till webbplatsen för Microsoft Update. När du har aktiverat Microsoft Update kommer den här länken att öppna Windows Update, där du kan söka efter nya uppdateringar från Microsoft. Sök på utgivarens eller tillverkarens wepplats för uppdatering av de program och enheter som du använder.

Hur låter jag alla användare på datorn installera uppdateringar?

Som standard är det bara användare med administratörskonton som kan installera uppdateringar i Windows. Du kan också tillåta användare med standardkonton att installera uppdateringar. Det kan vara praktiskt för om hela familjen använder datorn och de flesta har standardkonton. Du kan välja att tillåta standardanvändare, som inte är administratörer, installera uppdateringar manuellt med det här alternativet.

Så här tillåter du alla användare att installera uppdateringar:

 1. Öppna Windows Update genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Update och klickar sedan på Windows Update i listan över sökresultat.

 2. Klicka på Ändra inställningar till vänster.

 3. Välj ett av följande alternativ:

  • Tillåt standardanvändare att installera uppdateringar genom att markera kryssrutan Tillåt alla användare att installera uppdateringar på den här datorn.

  • Förhindra standardanvändare från att installera uppdateringar genom att avmarkera kryssrutan Tillåt alla användare att installera uppdateringar på den här datorn.

Om du använder automatisk uppdatering för viktiga eller rekommenderade uppdateringar installeras de oavsett om den aktuella användaren är administratör eller inte.

Vad innebär de olika typerna av uppdateringar?

Uppdateringar delas in i kategorierna Viktiga, Rekommenderade, Valfria och Aktuella. Läs om vad det innebär:

 • Viktiga uppdateringar ger tydliga fördelar i form av ökad säkerhet, sekretess och tillförlitlighet. De bör installeras så fort de blir tillgängliga och kan installeras automatiskt med Windows Update.

 • Rekommenderade uppdateringar kan lösa mindre problem och förbättra datoranvändningen. De löser inga större problem med datorn eller Windows-programvara, men de tillför stora förbättringar. De kan installeras automatiskt.

 • Valfria uppdateringar kan vara uppdateringar, drivrutiner eller ny programvara från Microsoft som förbättrar datoranvändningen. Det går bara att installera de här manuellt.

Windows Update kan leverera följande, beroende på typ av uppdatering:

 • Säkerhetsuppdateringar. En korrigeringsfil som ges ut i stor omfattning för en produktspecifik säkerhetslucka. Säkerhetsluckor graderas efter risknivå, vilken anges i Microsoft säkerhetsbulletin som kritisk, viktig, måttlig eller låg.

 • Kritiska uppdateringar. En korrigeringsfil som ges ut i stor omfattning för ett särskilt problem med en kritisk, icke-säkerhetsrelaterad bugg.

 • Service Pack. En testad, kumulativ uppsättning snabbkorrigeringsfiler, säkerhetsuppdateringar, kritiska uppdateringar och uppdateringar, samt ytterligare korrigeringsfiler för problem som upptäckts internt efter att produkten släppts. Ett Service Pack kan också innehålla ett begränsat antal designändringar eller funktioner som kunden begärt.

Behöver jag hämta och installera uppdateringar?

Ja. Uppdateringarna börjar inte gälla förrän du har installerat dem. Du måste först hämta dem till din dator. Du kan välja att låta Windows automatiskt hämta och installera uppdateringarna åt dig, eller automatiskt hämta dem och meddela dig så att du själv kan installera dem, eller meddela dig både om att hämta uppdateringarna och att installera dem. Mer information finns i Ändra hur uppdateringar installeras eller hur uppdateringsmeddelanden visas i Windows.

Windows Update sparar en uppdaterad historik så att du kan kontrollera vilka uppdateringar som installerats och när. Mer information finns i artikeln Se vilka Windows-uppdateringar som är installerade.

Vilka typer av uppdateringar kan Windows installera automatiskt?

Du kan ställa in Windows så att viktiga och rekommenderade uppdateringar installeras automatiskt, eller så att bara viktiga uppdateringar installeras. Viktiga uppdateringar ger tydliga fördelar i form av ökad säkerhet och tillförlitlighet. Rekommenderade uppdateringar kan lösa mindre problem och förbättra datoranvändningen. Valfria uppdateringar varken hämtas eller installeras automatiskt. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera automatisk uppdatering och Ändra hur uppdateringar installeras eller hur uppdateringsmeddelanden visas i Windows.

Installera drivrutiner och andra valfria uppdateringar

 1. Öppna Windows Update genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Update och klickar sedan på Windows Update i listan över sökresultat.

 2. Klicka till vänster på Sök efter uppdateringar, och vänta medan Windows söker efter de senaste uppdateringarna för din dator.

 3. Om du får ett meddelande om att viktiga eller valfria uppdateringar finns tillgängliga, klickar du på meddelandet för att visa uppdateringarna och välja vilka du vill installera.

 4. Välj vilka valfria uppdateringar du vill ha, klicka på OK och klicka sedan på Installera uppdateringar. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Mer information finns i Ändra hur uppdateringar installeras eller hur uppdateringsmeddelanden visas i Windows och Installera Windows-uppdateringar i Windows 7.

Hur ofta bör jag uppdatera min dator och mina program?

Så ofta som möjligt. Uppdatering är det bästa sättet att förhindra och reparera kända problem och öka din dators säkerhet. Det enklaste sättet för Windows att installera dina uppdateringar är att aktivera den automatiska uppdateringen. Windows installerar då dina uppdateringar då de blir tillgängliga. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera automatisk uppdatering.

Vad händer om jag glömmer att installera en uppdatering?

Din dator kan utsättas för risker eller också kan onödiga problem uppstå med Windows eller dina program. Hela tiden släpps skadlig programvara som utnyttjar säkerhetsluckor i Windows eller andra program för att skada datorn eller få åtkomst till din information. Windows-uppdateringar och andra programuppdateringar korrigerar säkerhetsluckorna så fort de upptäcks. Om du inte uppdaterar direkt eller inte alls är din dator utsatt för de här säkerhetshoten.

Kan jag hämta uppdateringar automatiskt?

I Windows och program som medföljer Windows, ja. Aktivera automatisk uppdatering. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera automatisk uppdatering. Se efter på utgivarens eller tillverkarens webbplats om du kan hämta uppdateringar automatiskt.

Hur mycket kostar en uppdatering?

Uppdateringar och programvara från Microsoft för Microsoft-produkter är kostnadsfria som del av underhålls- och supporttjänsterna. Hör efter för övriga produkter efter med utgivaren eller tillverkaren om uppdateringarna är kostnadsfria. Beroende på hur du ansluter datorn till Internet kan samtalskostnader och avgifter till Internetleverantören tillkomma.

Varför behöver jag installera vissa uppdateringar separat, före eller efter installationen av andra uppdateringar?

Oftast beroende på att de uppdateringarna kräver att du startar om datorn innan de börja gälla. Du kan exempelvis behöva installera en uppdatering för själva Windows Update, innan du kan kontrollera behovet av uppdateringar för din dator. I andra fall kan uppdateringen bestå av en ny version av en service pack för programvara som du för närvarande kör. För att försäkra dig om att din dator är redo för installation av de här uppdateringarna, måste du först installera alla viktiga uppdateringar på din dator. När du installerat de viktiga uppdateringarna, frågar Windows dig om du vill låta den fristående "exklusiva" uppdateringen uppdatera sig själv.

Jag delar min dator med andra. Får vi samma uppdateringar?

Ja. Uppdateringarna gäller Windows och dina program oavsett vem som använder dem.

Jag har ett hemnätverk Kan jag uppdatera alla datorer samtidigt?

Nej, i så fall måste du aktivera automatisk uppdatering eller kontrollera varje dator för sig. Datorer som exempelvis använder olika versioner av Windows behöver olika uppdateringar. Windows identifierar vilka uppdateringar som gäller i varje enskilt fall. Du kan exempelvis inte uppdatera Windows XP på en dator som använder Windows 2000.

Kan jag ta bort en uppdatering?

Vissa uppdateringar kan du ta bort, men inte sådana som påverkar viktiga filer i operativsystemet. Du bör endast ta bort en uppdatering om du är säker på att den orsakar problem.

Mer information finns i Ta bort en uppdatering.

Varför kan jag inte installera en uppdatering?

Det kan finnas flera olika orsaker till det. Windows Update måste kunna genomsöka din dator efter uppdateringar som behövs, hämta dem och installera dem. Om något går fel under det här förloppet kan det leda till att en uppdatering inte installeras på datorn. Mer information om felet får du om du klickar på hjälplänken i felmeddelandet. Om det inte finns något avsnitt om det specifika felet kan du hitta mer information i Felsöka problem med att installera uppdateringar.

Om det här felet inte försvinner kan du använda den automatiska felsökaren på webbplatsen Microsoft Support eller få mer hjälp på webbplatsen Microsoft Answers.Behöver du mer hjälp?