Använda programguiden i Windows Media Center


Om du har en TV-signal ansluten till datorn kan du använda programguiden för att hålla ordning på TV-tablåerna i Windows Media Center. Programguiden kan användas till att schemalägga program som du vill spela in, eller för att helt enkelt bläddra bland kanalerna för att se vad som visas på TV.

Bild av programguiden i Media Center
Du kan bläddra genom programguiden en tidpunkt i taget, eller hoppa framåt flera dagar eller veckor för att se vad som är på TV.

Innan du kan använda programguiden behöver du tre saker:

Så här navigerar du i programguiden

Du kan använda mus eller tangentbord för att navigera i programguiden, eller använda en Media Center-fjärrkontroll. Fjärrkontroll fungerar endast om du har en valfri Media Center-fjärrkontroll och mottagare.

Om du vill:
Använda mus och tangentbord
Använda en fjärrkontroll till Media Center

Öppna programguiden

Rulla till TV på startskärmen i Windows Media Center och klicka sedan på Programguiden.

Tryck på GUIDE.

Gå direkt till en specifik kanal i programguiden

Skriv kanalnumret på tangentbordet.

Ange kanalnumret genom att trycka på de numrerade knapparna.

Bläddra till nästa eller föregående tidpunkt

Klicka på höger eller vänster pilknapp.

Tryck på höger eller vänster pilknapp.

Bläddra snabbt mellan tidpunkterna

Klicka på och håll ner höger eller vänster pilknapp.

Tryck och håll ner höger eller vänster pilknapp.

Bläddra genom TV-kanalerna, en i taget

Klicka på upp- eller nedpilknappen.

Tryck på upp- eller nedpilknappen.

Bläddra snabbt genom TV-kanalerna

Klicka på och håll ner upp- eller nedpilknappen.

Tryck på CH/PG+ eller CH/PG-.

Filtrera per kategori i programguiden

Klicka på Kategorier (till vänster i programguiden) och klicka därefter på en kategori. Du kan låta muspekaren hovra över varje kategori om du vill se en förhandsgranskning. Om du vill se programguiden utan filtrering klickar du på Alla. (I en del regioner går det inte att filtrera programguiden.)

Från den aktuella tidpunkten trycker du på vänster pilknapp två gånger för att öppna menyn Kategorier. Tryck på upp- eller nedpilen för att välja en kategori och tryck sedan på OK för att filtrera programguiden med den kategorin. (Läs mer i ”Skapa en kategori med dina favoritkanaler” nedan om du vill se hur du skapar dina egna kategorier eller favoritutbud.)

Visa programinformation

Högerklicka på ett program och klicka sedan på Programinformation.

Välj ett program, tryck på MORE, välj Programinformation och tryck sedan på OK.

Välja det program som du vill se

Klicka på ett program som är i sändning.

Välj ett program som sänds just nu och tryck sedan på OK.

Spela in ett program från programguiden

Högerklicka på ett program och klicka sedan på Spela in eller Spela in serie.

Välj ett program och tryck sedan på RECORD. Om du vill spela in serien trycker du på RECORD en gång till.

Så här gör du om du vill ändra inställningarna för programguiden eller hämta de senaste tablåerna

Du kan ändra konfigurationen av programtablåerna om du vill. Du kan till exempel lägga till kanaler som inte hittades när du konfigurerade TV-signalen manuellt till programguiden.

 • Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, TV och Programguiden. Gör sedan något av följande:

  • Om du vill ändra inställningarna för befintliga kanaler i programguiden, eller inaktivera extra kanaler som du inte kan ta emot i TV-mottagaren, klickar du på Redigera kanaler och följer sedan anvisningarna.

  • Om du manuellt vill lägga till kanaler som inte syns i programguiden klickar du på Lägg till kanaler som saknas och följer sedan anvisningarna.

  • Om du vill ändra de grundläggande inställningarna för hur programtablåerna visas, som att till exempel sortera kanalerna efter namn i stället för nummer eller att visa olika bakgrundsfärg för olika kategorier, klickar du på Alternativ för programguidens sidor och följer sedan anvisningarna.

  • Om du manuellt vill hämta de senaste programtablåerna klickar du på Hämta senaste programtablå. (Media Center gör vanligtvis detta automatiskt.)

  • Om du vill se den tekniska informationen om programtablåerna, som t.ex. vilken typ av TV-signal de är associerade med, klickar du på Om programtablåer.

Obs!

 • En del TV-leverantörer har kanaler som inte innehåller den nödvändiga information som krävs för att kunna visas på rätt sätt i programguiden. Ibland kan du se kanalerna ändå, även om Media Center inte kan visa informationen i programguiden automatiskt. Om du vill använda kanalerna i Media Center följer du anvisningarna ovan för att lägga till dem manuellt.

 • Media Center kommer att hämta de senaste programtablåerna automatiskt en viss tid varje dag, men dessa inställningar kan ändras. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, Allmänt och sedan på Alternativ för automatisk hämtning.

 • Om det uppstår något fel när du hämtar programguideinformationen, kan det bero på att servern tillfälligt ligger nere, att Internetanslutningen misslyckades eller på något annat fel. Mer information finns i Loggboken i Windows. Under Program- och tjänstloggar kontrollerar du loggen Media Center. Mer information finns i Vilken information hamnar i händelseloggarna (Loggboken)?

 • Om programguiden ser tom ut och det inte fungerar att hämta de senaste programtablåerna manuellt, måste du kanske konfigurera TV-signalen på nytt. Läs om hur du gör det i Konfigurera en TV-signal i Windows Media Center.

Så här skapar du en kategori av dina favoritkanaler

Du kan skapa anpassade kategorier – så kallade Favoritutbud – och sedan snabbt filtrera programguiden för att endast se de kanaler du är intresserad av.

 1. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, TV, Programguiden och därefter på Redigera favoritutbud.

 2. Klicka på Lägg till ny, skriv ett namn på kategorin och klicka sedan på Spara.

 3. Markera kryssrutan bredvid dina favoritkanaler och klicka sedan på Spara.

  När du återvänder till programguiden kan du klicka på Visa kategorier till vänster och därefter klicka på din anpassade kategori om du endast vill se dina favoritkanaler.Behöver du mer hjälp?