Använda en Windows Media Center Extender-enhet


Du kan använda en Windows Media Center Extender-enhet för att direktuppspela media som finns lagrad i Windows 7-datorn till andra rum i huset. Mer information om Extender-enheter finns i Konfigurera en Windows Media Center Extender och Windows Media Center Extender-enheter: vanliga frågor och svar.

Att få åtkomst till musik, bilder och andra medietyper på en Extender-enhet påminner om hur du använder Media Center i datorn. (Allmän information om hur du konfigurerar och använder Media Center finns i Använda Windows Media Center: rekommenderade länkar.)

Det finns dock några små skillnader vid användningen av Media Center i en Extender-enhet gentemot användningen i en dator. Nedan beskrivs några av skillnaderna.

Visa alla

Att lägga till media (eller spellistor) med en Extender-enhet

När du har konfigurerat Extender-enheten måste du lägga till media (t.ex. musik, bilder, inspelade TV-program eller spellistor) så att de visas i Extender-enheten. Processen går till på ungefär samma sätt som när du lägger till media i Media Center i datorn. Mer information finns i Lägga till mediefiler i Windows Media Center.

 1. På Extender-enheten rullar du till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center och väljer sedan Inställningar.

 2. Välj Mediebibliotek.

 3. Välj den typ av media som du vill lägga till och välj därefter Nästa. (Om du lägger till spellistor väljer du Musik.)

 4. Markera Lägg till mappar i biblioteket och välj sedan Nästa.

 5. Välj något av alternativen under Var finns mapparna som du vill lägga till?, beroende på var dina mediefiler eller spellistor lagras. Välj sedan Nästa.

 6. Gå till de mappar som du vill lägga till genom att välja plusBild på knappen plus eller minusBild på knappen minus. Markera sedan kryssrutan bredvid varje mapp. (Filer i undermappar inkluderas.)
 7. Välj Nästa när du har valt de mappar som du vill ska övervakas i Media Center, välj Ja, använd dessa platser och därefterSlutför.

  När du är klar med att lägga till filer kan det ta flera minuter innan filerna syns i biblioteken.

Obs!

 • När Extender-enheten har konfigurerats kan du lägga till media till Media Center på datorn och filerna kommer då dessutom att visas i Extender-enheten. Om du lägger till filmer i filmbiblioteket i Media Center kommer de dock inte att visas i filmbiblioteket i Extender-enheten, om du inte manuellt lägger till dem enligt beskrivningen ovan.

 • Om du har lagt till en lösenordsskyddad nätverksmapp i Media Center i datorn, måste du lägga till den i Extender-enheten manuellt enligt beskrivningen ovan. I steg 5 väljer du Lägg till en delad mapp manuellt och därefter följer du anvisningarna för att ange autentiseringsuppgifterna för nätverksmappen.

Så här konfigurerar du en Xbox 360 (eller liknande) som en Extender-enhet

Om du har en Xbox 360 ansluten till ett hemnätverk kan du använda den som Media Center Extender. Det är ett enkelt sätt att direktuppspela bilder, musik, filmer och andra media från datorn genom att köra Windows 7 i TV:n. Mer information får du om du söker efter ”Extender” i Xbox 360 online.

Om du har en annan Extender-enhet än Xbox 360 kan du ansluta den till hemnätverket på ungefär samma sätt. Det finns flera olika Extender-enheter på marknaden i dag som är kompatibla med Windows 7. En del DVD-spelare har till exempel Extender-funktionerna inbyggda. Dessa enheter levereras i regel med en fjärrkontroll som har den gröna startknappen för Media Center Bild på den gröna Start-knappen på fjärrkontrollen.

Innan du kan använda Extender-enheten måste du konfigurera den i Media Center på din Windows 7-dator. Mer information finns i Konfigurera en Windows Media Center Extender. När den är konfigurerad gör du följande:

 1. Kontrollera att datorn är igång.

 2. Sätt på Xbox 360-konsolen (eller en annan Extender-enhet) och gör sedan något av följande:

  • Om du använder en Xbox 360 använder du kontrollen (eller fjärrkontrollen) och bläddrar till Min Xbox. Välj därefter Windows Media Center.

  • Om du använder en annan Extender-enhet trycker du på den gröna startknappen Bild av den gröna Start-knappen på fjärrkontrollen på fjärrkontrollen som levererades med Extender-enheten.
 3. När startskärmen i Windows Media Center visas på TV:n har du åtkomst till media, kan se live-TV eller ändra inställningar på samma sätt som du kan i Media Center i datorn.

Tips!

 • Om du använder en Xbox 360 som Extender-enhet och du redan har en fjärrkontroll till Media Center, kan du konfigurera Xbox 360 till att känna igen fjärrkontrollen. På instrumentpanelen till Xbox 360 rullar du till Min Xbox, väljer Systeminställningar, Konsolinställningar, Fjärrkontroll och därefter Båda fjärrkontrollerna.

 • Mer information om hur du använder Media Center på en Xbox 360 finns i Media Center Quick Reference Guide på Xbox webbplats. Där finns ett detaljerat diagram som visar hur olika funktioner i Media Center utförs med en kontroll eller fjärrkontroll till Xbox 360.

Så här gör du för att ta bort en Extender-anslutning från datorn

Du kan behöva ta bort en Extender-anslutning från datorn och därefter installera den igen. Detta brukar inträffa om du tidigare konfigurerat en Extender-enhet (t.ex. en Xbox 360) till att fungera med en dator, men vill använda Extender-enheten med en annan dator. Du måste då ta bort anslutningen till den första datorn eftersom Extender-enheten endasat kan vara ansluten till en dator åt gången.

Så här gör du för att ta bort en Extender-anslutning från Windows 7-datorn:

 1. I datorn öppnar du Windows Media Center genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och därefter Windows Media Center.
 2. Rulla till Aktiviteter på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Inställningar, Extender och därefter på den Extender-enhet som du vill ta bort.

 3. Klicka på Avinstallera och följ anvisningarna för att ta bort Extender-anslutningen.

 4. Om du använder en Xbox 360 som Extender-enhet, använder du dess fjärrkontroll för att göra något av följande:

  1. Bläddra till Min Xbox, välj Systeminställningar och därefter Datorer.

  2. Välj Windows Media Center och tryck sedan på A.

  3. Välj Koppla från.

  4. Tryck på B upprepade gånger tills du kommer tillbaka till skärmen Systeminställningar.

  5. Om Xbox 360-konsolen har en hårddisk eller ett minneskort väljer du Minne på skärmen Systeminställningar.

  6. Välj Hårddisk, Spel, Xbox 360 Instrumentpanel och därefter Windows Media Center.

  7. Välj Ta bort och tryck sedan på A.

  8. Tryck på B upprepade gånger tills du kommer tillbaka till skärmen Systeminställningar.Behöver du mer hjälp?