Använda bilder som skärmsläckare


Du kan skapa en anpassad skärmsläckare genom att visa valda bilder som bildspel när du inte använder datorn.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du använder dina bilder som skärmsläckare (1:14)

Så här använder du bilder som skärmsläckare

  1. Öppna Inställningar för skärmsläckare genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du skärmsläckare och klickar sedan på Byt skärmsläckare.

  2. Klicka på listan under Skärmsläckare och sedan på Foton.

  3. Ändra en eller flera inställningar för skärmsläckare genom att klicka på Inställningar och gör sedan en eller flera av följande saker:

    • Ange vilka bilder du vill använda till skärmsläckaren genom att klicka på Bläddra, välja den mapp där bilderna finns och sedan klicka på OK.

    • Ange hur snabbt bilderna ska växlas i bildspelet genom att klicka på listan bredvid Bildspelshastighet och sedan välja en hastighet.

    • Visa bilderna i slumpmässig ordning genom att markera kryssrutan Blanda bilder.

  4. Spara inställningsändringarna genom att klicka på Spara. Klicka på OK i dialogrutan Inställningar för skärmsläckare.Behöver du mer hjälp?