Använda fjärrkontroll med Windows Media Center


Du kan använda mus och tangentbord för att styra Windows Media Center, men det bästa sättet är att använda en fjärrkontroll. Det finns många olika typer av fjärrkontroller till Media Center på marknaden, med en mängd olika funktioner. Om du har köpt en Media Center-dator eller en TV-mottagare, kan du ha fått med en fjärrkontroll på köpet.

Du behöver också ha en mottagare för att fjärrkontrollen till Media Center ska fungera. De flesta mottagare till fjärrkontroller är fristående infraröda (IR) enheter som ansluts till datorns USB-port, men det finns varianter som fungerar med Bluetooth eller radiofrekvenser i stället.

Om datorn levererades med en fjärrkontroll kan den infraröda mottagaren vara inbyggd i datorn. Om du har köpt fjärrkontrollen till Media Center separat, levererades den antagligen tillsammans med en infraröd mottagare som du kan ansluta till datorns USB-port.

Öppna Media Center med en Media Center-fjärrkontroll

  • Öppna Media Center genom att trycka på den gröna startknappen Bild av den gröna Start-knappen på fjärrkontrollen.

I Media Center kan du göra i princip allting med fjärrkontrollen som du kan göra med mus och tangentbord. Nedan visas några saker du kan göra:

De flesta funktioner är självförklarande med etiketterna på fjärrkontrollen, men några av dem kan behöva ytterligare beskrivning. Dessa funktioner beskrivs i följande avsnitt.

Visa alla

Bläddra snabbt i programguiden och biblioteken

När du bläddrar i programguiden eller i ett bibliotek (t.ex. musikbiblioteket) med mycket innehåll, går det mycket snabbare om du håller knappen VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL på fjärrkontrollen nedtryckt. När knappen hållits nedtryckt i cirka tre sekunder hamnar du i ett läge där du hoppar framåt samtidigt som du bläddrar.

Bild av programguiden i Media Center
Tack vare snabbläddringen i programguiden kan du hoppa framåt flera dagar eller veckor för att se vad som visas på TV då.

Obs!

  • En del äldre fjärrkontroller slutar automatiskt att fungera om du håller en knapp nedtryckt för länge. Dessa fjärrkontroller kan därför inte bläddra särskilt snabbt.

Byta kanal

När du ser på live-TV i Media Center kan du byta kanal genom att trycka på knapparna CH+ och CH-, eller genom att ange kanalnumret med de numrerade knapparna på fjärrkontrollen. Om du ska byta till en kanal med decimaler (t.ex. en del digitalkanaler) skriver du decimaltecknet i kanalnumret genom att trycka på *.

Skriva text med de numrerade knapparna

Ibland kan du behöva skriva text med fjärrkontrollen till Media Center, till exempel när du letar efter ett TV-program eller om du ska namnge ett bildspel.

Att skriva text med fjärrkontrollen fungerar på samma sätt som när du skriver ett textmeddelande på en mobiltelefon. Tryck på en siffra upprepade gånger på fjärrkontrollen för att bläddra genom de alternativ som finns för den knappen. Varje gång du trycker på knappen visas ett nytt tecken. När du har hittat det tecken du söker, trycker du på ett annat nummer eller väntar några sekunder tills den blinkande markören flyttas till nästa position.

Du kan också göra följande:

  • Växla mellan teckenuppsättningar som t.ex. versaler, gemener och symbollägen genom att trycka på CH+ eller CH-.

  • Backstegsfunktionen får du genom att trycka på CLEAR.

  • Infoga ett blanksteg mellan orden genom att trycka på 0.

Använda MORE- och BACK-knapparna

När du trycker på MORE på fjärrkontrollen visas olika alternativ beroende på vilken skärm du är på i Media Center. Om du till exempel markerat en bild och sedan trycker på MORE på fjärrkontrollen, visas alternativ för att rotera bilden eller tilldela den en stjärnklassificering.

Du kommer åt inställningsskärmen från alla platser i Media Center när du trycker på MORE och därefter på Inställningar.

Om du vill stänga listan med alternativ utan att välja något, eller gå tillbaka till föregående skärm, trycker du på BACK på fjärrkontrollen.Behöver du mer hjälp?