Användargrupper i Windows


En användargrupp är en samling användarkonton som har samma säkerhetsrättigheter. Användargrupper kallas ibland också för säkerhetsgrupper.

Ett användarkonto kan tillhöra flera olika grupper. De två vanligaste användargrupperna är Standard och Administratör, men det finns fler. Man använder ofta användarkontots användargrupp när man refererar till det (t.ex. kallas ett konto i gruppen Standard för ett standardkonto). Om du har ett administratörskonto kan du skapa anpassade användargrupper, flytta konton från en grupp till en annan och lägga till och ta bort konton från olika grupper. När du skapar en anpassad användargrupp kan du välja vilka rättigheter den ska tilldelas.

Så här skapar du en användargrupp

De här anvisningarna kan inte utföras i Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic eller Windows 7 Home Premium.

 1. Öppna Microsoft Management Console genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, skriv mmc i sökrutan och tryck på Retur. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Klicka på Lokala användare och grupper i den vänstra rutan.

  Om du inte kan se Lokala användare och grupper

  Om Lokala användare och grupper inte visas beror det troligen på att snapin-modulen inte har lagts till i Microsoft Management Console. Utför följande steg för att installera det:

  1. Klicka på Arkiv-menyn i Microsoft Management Console och klicka sedan på Lägg till/ta bort snapin-modul.

  2. Klicka på Lokala användare och grupper och klicka sedan på Lägg till.

  3. Klicka på Lokal dator och sedan på Slutför.

  4. Klicka på OK.

 3. Dubbelklicka på mappen Grupper.

 4. Klicka på Åtgärd och sedan på Ny grupp.

 5. Ange ett gruppnamn och en beskrivning.

 6. Klicka på Lägg till och ange namnet på användarkontot.

 7. Klicka på Kontrollera namn och sedan på OK.

 8. Klicka på Skapa.

Information om hur du lägger till ett användarkonto i en grupp finns i Lägga till ett användarkonto i en grupp.Behöver du mer hjälp?