När du skriver ett brev eller anger numeriska data gör du det enklast med tangentbordet. Men visste du att du även kan använda tangentbordet för att styra datorn? Om du lär dig några enkla tangentbordskommandon (instruktioner till datorn) kan du arbeta mer effektivt med datorn. I det här dokumentet beskrivs grundläggande tangentbordsåtgärder som hjälper dig att komma igång att använda tangentbordskommandon.

Hur tangenterna är ordnade

Tangenterna på tangentbordet kan delas in i olika grupper baserat på tangenternas funktioner:

 • Inmatningstangenter (alfanumeriska). Dessa tangenter inkluderar t.ex. de bokstäver, siffror, punkter och symboler som förekommer på skrivmaskiner.

 • Kontrolltangenter. Dessa tangenter används var för sig eller i kombination med andra tangenter för att utföra vissa åtgärder. De kontrolltangenter som oftast används är CTRL, ALT, Windows-tangenten Bild av Windows-tangenten och ESC.
 • Funktionstangenter. Funktionstangenterna används för att utföra specifika åtgärder. De är märkta med symbolerna F1, F2, F3 o.s.v. ända upp till F12. Vilka funktioner dessa tangenter har varierar från program till program.

 • Styrtangenter. Dessa tangenter används för att navigera i dokument och på webbsidor och för att redigera text. De utgörs av tangenterna HOME, END, PGUP, PGDN, DEL och INS.

 • Numeriskt tangentbord. Det numeriska tangentbordet är användbart när du vill arbeta med siffror. Tangenterna är grupperade som på en vanligt kalkylator eller bordsräknare.

Följande bild visar hur dessa tangenter är placerade på ett vanligt tangentbord. Layouten kan dock variera mellan olika tangentbord.

Bild på ett tangentbord med olika typer av tangenter
Hur tangenterna är ordnade på ett tangentbord

Skriva in text

När du ska skriva in någonting i ett program, ett e‑postmeddelande eller i en textruta, visas en blinkande lodrät linje (Bild på markören ). Det är markören, även kallad insättningspunkten. Den visar var nästa tecken du skriver in hamnar. Du kan flytta markören genom att klicka på önskad plats med musen och med hjälp av styrtangenterna (se "Använda styrtangenter" i det här dokumentet).

Förutom bokstäver, siffertangenter, punkter och symboler omfattar inmatningstangenterna även SKIFT-, CAPS LOCK-, TABB-, RETUR-, BLANKSTEG- och BACKSTEG-tangenterna.

Nyckelnamn
När ska den användas

SKIFT

Tryck ned SKIFT i kombination med en bokstav när du vill skriva en versal. Tryck ned SKIFT i kombination med en annan tangent om du vill skriva den symbol som visas i tangentens övre del.

CAPS LOCK

Tryck ned CAPS LOCK en gång om du vill att alla bokstäver ska skrivas med versaler. Tryck ned CAPS LOCK en gång till om du vill inaktivera funktionen. Tangentbordet kan vara utrustat med en lysdiod som tänds när CAPS LOCK är aktiverat.

TABB

Tryck ned TABB-tangenten när du vill flytta markören flera blanksteg framåt. Du kan också trycka ned TABB-tangenten när du vill flytta till nästa textruta i ett formulär.

RETUR

Tryck ned RETUR när du vill flytta markören till början av nästa rad. Om du trycker på RETUR i en dialogruta aktiveras den markerade knappen.

BLANKSTEG

Tryck ned BLANKSTEG när du vill flytta markören ett steg framåt.

BACKSTEG

Tryck ned BACKSTEG när du vill ta bort tecknet före markören, eller den markerade texten.

Använda tangentbordsgenvägar

Med tangentbordsgenvägar kan du utföra åtgärder med hjälp av tangentbordet. De kallas tangentbordsgenvägar eftersom de hjälper dig att arbeta mer effektivt. Faktum är att nästan alla åtgärder och kommandon som kan utföras med en mus, kan utföras snabbare med en tangent eller en tangentbordskombination.

I hjälpavsnitten visar ett plustecken (+) mellan två eller flera tangenter att de ska tryckas ned tillsammans. Till exempel betyder CTRL+A att du ska tryck ned och hålla kvar CTRL och sedan trycka på A. CTRL+SKIFT+A betyder att du ska tryck ned och hålla kvar CTRL och SKIFT och sedan trycka på A.

Hitta tangentbordsgenvägar i program

I de flesta program kan du utföra åtgärder med tangentbordet. Öppna en meny om du vill se vilka kommandon som har tangentbordsgenvägar. Tangentbordsgenvägarna visas efter menyalternativen (om de är tillgängliga).

Bild på en Microsoft Paint-meny med menykommandon och tangentbordsgenvägar
Tangentbordsgenvägar visas bredvid menyalternativen

Välja menyer, kommandon och alternativ

Du kan öppna menyer och välja kommandon och andra alternativ med hjälp av skrivbordet. När du trycker ned ALT i ett program med menyer visas en bokstav i varje meny understruken. Tryck på den aktuella bokstaven på tangentbordet om du vill öppna motsvarande meny. Tryck ned den understrukna bokstaven i ett menyalternativ på tangentbordet om du vill aktivera det aktuella kommandot.

Bild på en Microsoft WordPad-meny med understrukna bokstäver i menykommandon
Tryck på ALT+A för att öppna Arkiv-menyn och tryck sedan på U för att aktivera kommandot Skriv ut

Det här fungerar även i dialogrutor. När du ser en understruken bokstav vid ett alternativ i en dialogruta betyder det att du kan trycka ned ALT och den aktuella bokstaven för att aktivera alternativet.

Användbara tangentbordsgenvägar

Följande tabell innehåller några av de mest användbara tangentbordsgenvägarna. En detaljerad lista finns i avsnittet Tangentbordsgenvägar på tangentbordet.

Tryck på
Om du vill
Windows-tangenten Bild av Windows-tangenten

Öppna Start-menyn

ALT+TABB

Växla mellan öppna program och fönster

ALT+F4

Stänga det aktiva objektet eller avsluta det aktiva programmet

CTRL+S

Spara den aktuella filen eller det aktuella dokumentet (fungerar i de flesta program)

CTRL+C

Kopiera det markerade objektet

CTRL+X

Klippa ut det markerade objektet

CTRL+V

Klistra in det markerade objektet

CTRL+Z

Ångra en åtgärd

CTRL+A

Markera alla objekt i ett dokument eller fönster

F1

Visa hjälpen för ett program eller Windows

Windows-tangenten Bild av Windows-tangenten +F1

Visa Windows Hjälp och support

ESC

Avbryta den aktuella aktiviteten

Programtangenten Bild på programtangenten

Öppna en meny med kommandon relaterade till en markering i ett program. Motsvarar att högerklicka på markeringen.

Använda styrtangenter

Med styrtangenterna kan du flytta markören, navigera i dokument och på webbsidor och redigera text. Följande tabell innehåller några vanliga funktioner för dessa tangenter.

Tryck på
Om du vill

VÄNSTERPIL, HÖGERPIL, UPPIL eller NEDPIL

Flytta markören eller markeringen ett steg i pilens riktning, eller rulla en webbsida i pilens riktning

HOME

Flytta markören till början på en rad eller till början av en webbsida

END

Flytta markören till slutet på en rad eller till slutet av en webbsida

CTRL+HOME

Flytta till början av ett dokument

CTRL+END

Flytta till slutet av ett dokument

PGUP

Flytta markören eller sidan en skärmbild uppåt

PGDN

Flytta markören eller sidan en skärmbild nedåt

DEL

Ta bort tecknet efter markören, eller den valda texten; i Windows tas det markerade objektet bort och flyttas till Papperskorgen

INS

Aktivera och inaktivera INS-läget. När INS-läget är aktiverat infogas texten du skriver in där markören står, och befintlig text förskjuts. När INS-läget är inaktiverat skriver du över befintlig text med texten du skriver in.

Använda det numeriska tangentbordet

Det numeriska tangentbordet innehåller siffrorna 0 till 9, aritmetiska operatorer + (plustecken), - (minustecken), * (multiplikationstecken) och / (divisionstecken) och decimalkomma, grupperade som på en vanlig kalkylator eller bordsräknare. Dessa tecken finns också på andra ställen på tangentbordet men med det numeriska tangentbordet kan du snabbt ange numeriska data och utföra matematiska beräkningar med en hand.

Bild på numeriskt tangentbord
Numeriskt tangentbord

Tryck ned NUM LOCK när du vill använda det numeriska tangentbordet för att skriva in siffror. De flesta tangentbord är utrustade med en lysdiod som visar om CAPS LOCK är aktiverat. När NUM LOCK inte är aktiverat fungerar det numeriska tangentbordet som en extra uppsättning styrtangenter (du hittar respektive funktion bredvid siffrorna och symbolerna).

Du kan använda det numeriska tangentbordet för att utföra enkla beräkningar med hjälp av Kalkylatorn.

Kontrollera Kalkylatorn med hjälp av det numeriska tangentbordet

 1. Öppna Kalkylatorn genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör och sedan på Kalkylatorn.

 2. Kontrollera lysdioden på tangentbordet för att se om NUM LOCK är aktiverat. Tryck ned NUM LOCK om inte dioden lyser.

 3. Skriv in det första talet i beräkningen med hjälp av det numeriska tangentbordet.

 4. Klicka på + om du vill addera, på - om du vill subtrahera, på * om du vill multiplicera eller på / om du vill dividera, på det numeriska tangentbordet.

 5. Skriv nästa tal.

 6. Tryck på RETUR för att slutföra beräkningen.

Tre udda tangenter

Så här långt har vi nämnt de flesta av de vanligaste tangenterna. Men för den nyfikne kan vi också ta en titt på tre lite mer udda tangenter på tangentbordet: PRINTSCRN, SCROLL LOCK och PAUSE/BREAK.

PRINTSCRN (eller PRT SCN)

För länge sedan gjorde den här tangenten vad den påstår sig göra, d.v.s. den skickade den aktuella skärmtexten till en skrivare. Men i dag fångar du en bild av hela skärmen när du trycker på PRINTSCRN (en "skärmdump") och kopierar den till Urklipp i datorns minne. Härifrån kan du klistra in den (CTRL+V) i Microsoft Paint eller något annat program, och sedan skriva ut den om du vill.

Ännu mer besynnerlig är SYS RQ, som finns på samma tangent som PRINTSCRN på vissa tangentbord. Från början användes SYS RQ för att göra en "systembegäran" med det kommandot används inte i Windows.

Tips!

 • Tryck ned ALT+PRINTSCRN om du vill fånga en bild av enbart det aktiva fönstret, i stället för av hela skärmen.

SCROLL LOCK (eller SCR LK)

I de flesta program har SCROLL LOCK ingen effekt. I vissa program ändras pil-, PGUP- och PGDN-tangenternas funktion när du trycker på SCROLL LOCK så att dokumentet rullar utan att markörens position eller markeringen ändras. Tangentbordet kan vara utrustat med en lysdiod som tänds när SCROLL LOCK är aktiverat.

PAUSE/BREAK

Den här tangenten används sällan. I en del äldre program används tangenten för att göra en paus, och i kombination med CTRL stoppas programmet.

Andra tangenter

Vissa moderna tangentbord är utrustade med "snabbtangenter" och andra knappar som ger snabb åtkomst till program, filer och kommandon med ett enda tryck. Andra modeller är utrustade med volymkontroller, rullhjul, zoomhjul och andra funktioner. Informationen om dessa funktioner hittar du i informationen som levererades med tangentbordet eller datorn, och på tillverkarens webbplats.

Tips om hur du använder tangentbordet på ett säkert sätt

Om du använder tangentbordet på rätt sätt kan det förebygga ömhet och skador på handleder, händer och armar. Särskilt när du använder datorn under längre perioder. Här följer några tips om hur du undviker problem:

 • Placera tangentbordet i nivå med armbågen. Överarmarna ska hänga avslappnade längs sidan av kroppen.

 • Placera tangentbordet rakt framför dig. Om tangentbordet är utrustat med ett numeriskt tangentbord kan du använda blankstegsknappen som mittpunkt.

 • Håll händerna och handlederna över tangentbordet så att du kan flytta hela armen när du vill nå tangenter som ligger långt bort, i stället för att sträcka fingrarna.

 • Vila inte handflatorna eller handlederna på någonting när du skriver. Om tangentbordet är utrustat med en handledsstöd bör du bara vila händerna på det när du inte skriver.

 • Använd en lätt beröring och ha raka handleder när du skriver.

 • Vila armarna och händerna när du inte skriver.

 • Ta korta pauser från datorn ungefär var femtonde minut.