Göra datorn snabbare genom att använda minnet i lagringsenheten


ReadyBoost kan göra din dator snabbare genom att använda lagringsutrymme på de flesta USB-flashminnen och flashminneskort. När du ansluter en ReadyBoost-kompatibel lagringsenhet till datorn, erbjuds ett alternativ för att göra datorn snabbare med hjälp av ReadyBoost i dialogrutan Spela upp automatiskt. Om du väljer att göra det kan du även välja hur mycket minne som ska användas.

När du anger att enheten ska arbeta med ReadyBoost, visar Windows dig hur mycket utrymme som rekommenderas att du använder för att optimera prestandan. För att ReadyBoost på ett effektivt sätt ska göra din dator snabbare bör flashenheten eller minneskortet åtminstone ha 1 gigabyte (GB) ledigt utrymme. Om din enhet inte har tillräckligt med ledigt utrymme för ReadyBoost får du ett meddelande om att du bör frigöra utrymme på enheten om du vill använda den för att göra ditt system snabbare.

Du kan aktivera eller inaktivera ReadyBoost för en viss flash-enhet eller någon annan flyttbar lagringsenhet. Mer information finns i Aktivera och inaktivera ReadyBoost för en lagringsenhet.

Bild av fliken ReadyBoost
ReadyBoost-fliken låter dig bestämma hur mycket lagringsutrymme du vill använda på den flyttbara enheten för att öka systemets hastighet.

Det här ska du tänka på med flash-minnesenheter

Här är några tips om vad du ska tänka på när du tänker köpa en USB-flashenhet eller ett flashminneskort att använda med ReadyBoost:

  • Den minsta mängden ledigt utrymme som rekommenderas för att ReadyBoost effektivt ska kunna göra din dator snabbare är 1 GB.

  • För bäst resultat bör du använda en flashenhet eller ett flashminneskort med åtminstone dubbelt så mycket utrymme som minnet (RAM) i din dator, och helst fyra gånger så mycket minne. Till exempel, om din dator har 1 GB RAM-minne och du ansluter en 4 GB USB-flashenhet bör du tilldela åtminstone 2 GB av flashenhetens utrymme för att få ut den bästa prestandan från ReadyBoost, och helst 4 GB. Hur mycket minne du behöver beror på hur du använder din dator. Att ha många program öppna samtidigt kräver mer minne.

  • Ge ReadyBoost mellan 2 och 4 GB utrymme för bäst resultat på de flesta datorer. Du kan tilldela ReadyBoost mer än 4 GB utrymme med de flesta flashenheter och flashminneskort. (Lagringsenheter som är formaterade med det äldre filsystemet FAT32 kan inte lagra mer än 4 GB.) Du kan maximalt använda 32 GB ledigt utrymme på varje enskild flyttbar lagringsenhet med ReadyBoost och upp till 256 GB totalt per dator (genom att ansluta upp till åtta USB-flashenheter eller flashminneskort till samma dator).

  • För att fungera med ReadyBoost måste en USB-flashenhet ha stöd för USB 2.0 eller högre. Din dator måste ha åtminstone en ledig USB 2.0-port där du kan ansluta flashenheten. ReadyBoost fungerar bäst om du ansluter flashenheten till en USB-port direkt i din dator, snarare än ett externt USB-nav som delas med andra USB-enheter.

  • Om du vill försäkra dig om att en USB-flashenhet fungerar med ReadyBoost kan du kontrollera om tillverkaren märkt flashenheten "Enhanced for ReadyBoost." Detta anges inte av alla tillverkare på förpackningen. Även om ReadyBoost-kompatibilitet inte nämns kan flashenheten fortfarande fungera med ReadyBoost.

  • Det finns många olika typer av flashminneskort, till exempel CompactFlash- och Secure Digital-minneskort (SD). De flesta minneskort fungerar med ReadyBoost. Vissa SD-minneskort fungerar inte bra med ReadyBoost på grund av problem med kortens gränssnitt. Ett varningsmeddelande visas i ReadyBoost om du försöker använda något av dessa kort.

Obs!

  • Om din dator är utrustad med en hårddisk som använder solid-state drive-teknik (SSD), kan det hända att du inte får frågan om du vill göra din dator snabbare med ReadyBoost när du ansluter en USB-flashenhet eller ett flashminneskort. I stället kan det hända att följande meddelande visas: "ReadyBoost är inte aktiverat på datorn eftersom systemdisken är så snabb att ReadyBoost sannolikt inte skulle tillföra några ytterligare fördelar." Detta beror på att vissa SSD-hårddiskar är så snabba att de antagligen inte kan dra fördel av ReadyBoost-tekniken.

  • I vissa fall kan du kanske inte använda allt minne på lagringsenheten för att göra din dator snabbare. Till exempel, vissa flashminnesenheter innehåller både långsamt och snabbt flashminne, men ReadyBoost kan bara använda det snabba flashminnet för att öka din dators hastighet.Behöver du mer hjälp?