Använda menyer, knappar, fält och rutor


Menyer, knappar, rullningslister och kryssrutor är exempel på kontroller som du hanterar med musen och tangentbordet. Med dessa kontroller kan du välja kommandon, ändra inställningar och arbeta med fönster. I det här avsnittet beskrivs hur du identifierar och använder vanliga kontroller i Windows.

Använda menyer

Många program innehåller dussintals, ibland hundratals, kommandon (åtgärder) som du använder när du arbetar i programmen. Många av dessa kommandon finns på menyer. Precis som en meny på en restaurang, innehåller en programmeny en lista över vad du kan välja. För att inte skärmen ska fyllas av kommandon är menyerna dolda tills du klickar på menyrubrikerna på menyraden som visas under namnlisten.

Klicka på en meny om du vill använda ett kommando som finns på den aktuella menyn. Ibland visas en dialogruta med fler alternativ. Om ett kommando inte är tillgängligt och inte går att klicka på visas det i grått.

Det är inte alla menyalternativ som är kommandon. Vissa menyalternativ öppnar andra menyer. I följande bild öppnas en undermeny när du pekar på "Ny".

Bild på en meny och en undermeny
Vissa menykommandon öppnar undermenyer

Om du inte hittar kommandot du vill använda kan du leta på en annan meny. Flytta muspekaren längs menyfältet så öppnas menyerna automatiskt. Du behöver inte klicka i menyfältet igen. Klicka i menyfältet eller i någon annan del av fönstret om du vill stänga menyn utan att välja något kommando.

Det är inte alltid så lätt att känna igen menyer eftersom inte alla menykontroller ser likadana ut, och vissa visas inte ens i en menyrad. Hur gör du då för att hitta dem? När du ser en pil bredvid ett ord eller en bild tittar du förmodligen på en menykontroll. Här beskrivs några exempel:

Bild på menykontroller i Windows
Exempel på menykontroller

Tips!

  • Om en kortkommando är tillgänglig för ett kommando visas det bredvid kommandot.

  • Du kan kontrollera menyer med skrivbordet i stället för musen. Se Använda tangentbordet.

Använda rullningslister

När ett dokument, en webbsida eller en bild är större än fönstrets storlek visas rullningslister så att du kan visa den information som för tillfället inte syns. Följande bild visar delarna i en rullningslist.

Bild på vågräta och lodräta rullningslister
Vågräta och lodräta rullningslister

Så här använder du en rullningslist

  • Klicka på uppåt- eller nedåtpilen för att stegvis rulla innehållet i fönstret uppåt eller nedåt. Håll ned musknappen om du vill rulla långt.

  • Klicka på ett tomt område i rullningslisten över eller under rullningsrutan om du vill rulla en sida uppåt eller nedåt åt gången.

  • Dra en rullningsruta uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger beroende på åt vilket håll du vill rulla fönstret.

Tips!

  • Om musen är utrustad med ett rullhjul kan du använda det för att rulla i dokument och i webbsidor. Rulla hjulet bakåt (mot dig) om du vill rulla nedåt. Rulla hjulet framåt (från dig) om du vill rulla uppåt.

Använda kommandoknappar

En kommandoknapp utför ett kommando (får någonting att hända) när du klickar på den. Kommandoknappar förekommer oftast i dialogrutor, d.v.s. i små fönster som innehåller alternativ för att utföra en viss åtgärd. Om du t.ex. stänger ett Paint-fönster utan att först spara det, kan följande dialogruta visas:

Bild på en dialogruta i Paint
Dialogruta med tre knappar

Om du vill stänga bilden måste du först klicka antingen på knappen Spara eller Spara inte. Om du klickar på Spara sparas bilden och de ändringar du har gjort. Om du klickar på Spara inte sparas inte bilden. De ändringar du har gjort går förlorade. Om du klickar på Avbryt stängs dialogrutan och du återgår till programmet.

Tips!

  • Om du trycker på Retur händer samma sak som när du klickar på en markerad kommandoknapp.

Utanför dialogrutor kan kommandoknapparna se olika ut, och det kan ibland vara svårt att se vad som är och vad som inte är en knapp. Kommandoknappar visas t.ex. ofta som små ikoner (bilder) utan någon text eller rektangulär ram.

Det bästa sättet att avgöra vad som är en kommandoknapp är att hålla pekaren över det aktuella objektet. Om objektet "tänds" och visas i en rektangulär ram har du hittat en knapp. För de flesta knappar visas också en text om vilken funktion de har när du håller pekaren över dem.

Om en knapp delas upp i två delar när du pekar på den har du hittat en delad knapp. Om du klickar på huvuddelen av knappen utförs ett kommando och om du klickar på pilen öppnas en meny med fler alternativ.

Bild på delningsknappar
Delade knappar delar sig i två delar när du pekar på dem

Använda alternativknappar

Med alternativknappar kan du välja mellan två eller flera alternativ. Dessa knappar förekommer ofta i dialogrutor. På följande bild visas två alternativknappar. Alternativet "Färg" är valt

Bild på alternativknappar
Om du klickar på en knapp väljs det aktuella alternativet

Klicka på en av knapparna för att välja ett alternativ. Du kan bara välja ett alternativ.

Använda kryssrutor

Med kryssrutor kan du välja ett eller flera oberoende alternativ. Till skillnad från alternativknappar, där du bara kan välja ett alternativ, kan du välja flera alternativ på samma gång med hjälp av kryssrutor.

Bild på kryssrutor, med muspekaren över en tom kryssruta
Klicka på en avmarkerad kryssruta om du vill markera alternativet

Så här använder du kryssrutor

  • Klicka på en tom ruta om du vill aktivera det aktuella alternativet. En kryssruta visas i rutan, vilket indikerar att alternativet är markerat.

  • Om du vill inaktivera ett alternativ avmarkerar du (tar bort bocken i) den aktuella kryssrutan.

  • Alternativ som för tillfället inte kan väljas visas nedtonade.

Använda skjutreglage

Med ett skjutreglage kan du justera en inställning längs ett intervall av värden. Det ser ut så här.

Bild på ett skjutreglage
När du skjuter reglaget ändras pekarens hastighet

Ett reglage visar det valda värdet. I exemplet ovan är reglaget placerat halvvägs mellan Långsam och Snabb, vilket kan ge en lagom hastighet.

Om du vill ändra ett skjutreglage drar du reglaget i önskad riktning.

Använda textrutor

Med en textruta kan du lägga till information, t.ex. ett sökvillkor eller ett lösenord. På följande bild visas en dialogruta med en textruta. Ett ord har redan angetts i textrutan.

Bild på en textruta
Exempel på en textruta i en dialogruta

En blinkande lodrät linje kallad markören visar var nästa tecken du skriver in hamnar. I det här exemplet visas markören efter bokstaven "r". Du kan enkelt flytta markören genom att klicka på en annan plats. Om du t.ex. vill lägga till ett nytt ord framför det befintliga ordet, placerar du markören genom att klicka framför ordet.

Om inte markören visas i textrutan betyder det att du för tillfället inte kan skriva i textrutan. Klicka först i rutan och skriv sedan in texten.

Textrutor där du anger ett lösenord döljer normalt det lösenord du skriver in, om någon annan också råkar titta på bildskärmen.

Bild på ett lösenord i en textruta
Textrutor för lösenord döljer ofta lösenordet

Använda nedrullingsbara listor

Nedrullningsbara listor påminner om menyer. Men i stället för att klicka på ett kommando väljer du ett alternativ. När en nedrullningsbar lista är stängd visas bara det valda alternativet. Övriga tillgängliga alternativ är dolda tills du klickar på kontrollen, som i bilden nedan.

Bild på en nedrullningsbar listruta
En stängd nedrullningsbar lista (till vänster) och en öppen nedrullningsbar lista (till höger)

Klicka på en nedrullningsbar lista om du vill öppna den. Klicka på ett alternativ för att välja det aktuella alternativet.

Använda listrutor

En listruta visar en lista med alternativ som du kan välja mellan. Till skillnad från en nedrullningsbar lista är flera, i vissa fall alla, alternativ synliga utan att du behöver öppna listan.

Bild på en listruta
Listruta

Klicka på ett alternativ för att välja det aktuella alternativet. Om inte det alternativ du vill använda visas rullar du uppåt och nedåt med hjälp av rullningslisten. Om en textruta visas ovanför listrutan kan du skriva in värdets namn i stället för att välja det.

Använda flikar

I vissa dialogrutor är alternativen uppdelade på två eller flera flikar. Det går bara att visa en flik (eller uppsättning med alternativ) åt gången.

Bild på flikar
Flikar

Den markerade fliken visas framför övriga flikar. Klicka på en annan flik om du vill byta flik.Behöver du mer hjälp?