Använda Windows Mobilitetscenter


Om du använder en bärbar dator kommer du snabbt åt inställningar (t.ex. högtalarvolym, anslutningsstatusen för trådlösa nätverk och bildskärmens ljusstyrka) via Windows Mobilitetscenter. Alla dessa inställningar finns på en och samma plats så du sparar tid och behöver inte komma ihåg var varje enskild inställning finns. Det är särskilt användbart när du snabbt behöver ändra inställningarna på en bärbar dator på olika platser, t.ex. när du är på väg från arbetet till ett möte, eller till flygplatsen.

OBS!

 • Presentationsinställningar finns inte i utgåvan Windows 7 Home Premium. De finns bara i utgåvorna Windows 7 Ultimate, Professional och Enterprise.

Så här öppnar du Windows Mobilitetscenter

 • Öppna Windows Mobilitetscenter genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, klicka på Bärbar dator och klicka sedan på Windows Mobilitetscenter..

Bild på Windows Mobilitetscenter
Windows Mobilitetscenter

Mobilitetscenter visar de vanligaste inställningarna, t.ex. ljusstyrka, volym, batteristatus och statusen för trådlösa nätverk. Olika rubriker visas beroende på det aktuella systemet och vissa läggs till av tillverkaren av den bärbara datorn.

Om du inte ser en viss inställning kan orsaken vara att den maskinvara som krävs, t.ex. ett trådlöst nätverkskort eller en drivrutin saknas eller är inaktiverad. Om t.ex. knappen Slå på trådlöst nätverk inte visas kan du behöva använda en fysisk omkopplare på datorn för att aktivera det trådlösa kortet. (Mer information om hur du aktiverar och inaktiverar kortet finns i informationen som medföljde datorn.)

Detta är några av de inställningar du kan hitta i Mobilitetscenter. Kom ihåg att inte alla inställningar är tillgängliga på alla datorer.

 • Ljusstyrka. Flytta skjutreglaget om du temporärt vill justera bildskärmens ljusstyrka. Om du vill ändra bildskärmens ljusstyrka i energischemat klickar du på ikonen för att öppna Energialternativ.

 • Volym. Flytta skjutreglaget om du vill justera den bärbara datorns högtalarvolym eller markera kryssrutan Ljud av.

 • Batteristatus. Visa hur mycket ström det finns kvar i batteriet eller välj ett energischema i listan.

 • Trådlöst nätverk. Visa statusen för anslutningen till det trådlösa nätverket, och aktivera eller inaktivera det trådlösa nätverkskortet.

 • Rotera skärm. Ändra bildskärmens orientering på din Tablet PC från stående till liggande och vice versa.

 • Extern bildskärm. Anslut en extern bildskärm till den bärbara datorn eller anpassa bildskärmsinställningarna.

 • Synkroniseringscenter. Visa statusen för en pågående filsynkronisering, starta en ny synkronisering eller konfigurera en synkroniseringskoppling och justera inställningarna i Synkroniseringscenter.

 • Presentationsinställningar Anslut datorn till en projektor, klicka på Aktivera och datorn är redo att visa en presentation. Datorn stannar i aktivt läge och systemmeddelanden är avstängt.

Tips!

 • Klicka på en ikon om du snabbt vill öppna alternativen för den aktuella inställningen. Du kan till exempel klicka på batteriikonen om du vill öppna Energialternativ där du kan välja ett energischema.