På samma sätt som du använder händerna när du hanterar objekt i den fysiska världen kan du använda musen när du ska hantera objekt på skärmen. Du kan flytta, öppna, ändra, ta bort och utföra andra åtgärder för objekt genom att peka och klicka med musen.

Grunderna

En mus har normalt två knappar: en huvudknapp (normalt den vänstra knappen) och en sekundär knapp (normalt den högra knappen). Du kommer att använda huvudknappen mest. De flesta möss är också utrustade med ett rullhjul mellan knapparna så att du enkelt kan rulla i dokument och webbsidor. På vissa möss kan du även trycka på rullhjulet så att det fungerar som en tredje knapp. Avancerade möss kan ha fler knappar som kan kopplas till andra funktioner.

Bild på en mus med två knappar och rullningshjul
Delarna i en mus

Hålla och flytta musen

Bild på muspekare
Muspekare

Placera musen på en ren och jämn yta bredvid tangentbordet, t.ex. på en musmatta. Håll musen lätt, låt pekfingret vila på huvudknappen och låt tummen vila vid sidan av musen. Dra sakta musen i valfri riktning om du vill flytta den. Vrid inte musen, utan rikta musens framsida från dig. När du flyttar musen flyttas även en pekare (se bilden) på skärmen åt samma håll. Om du inte kan flytta musen längre åt ett håll, lyfter du bara på musen och placerar den närmare dig.

Bild på en hand som håller i en datormus
Håll musen lätt med rak handled.

Peka, klicka och dra

Att peka på ett objekt på skärmen innebär att musen flyttas så att pekaren ser ut att vidröra objektet. När du pekar på någonting visas ofta en liten ruta med en beskrivning av objektet. Om du t.ex. pekar på Papperskorgen på skrivbordet visas en ruta med följande information: "Innehåller de filer och mappar du har tagit bort."

Bild på muspekaren som pekar på Papperskorgen med meddelandet "Innehåller de filer och mappar du har tagit bort"
När du pekar på ett objekt visas ofta en beskrivning av objektet.
Pekarens utseende kan ändras beroende på vad det är du pekar på. Om du till exempel pekar på en länk i webbläsaren ändras pekaren från en pil Bild på muspekaren (pil) till en hand med ett pekande finger Bild på en muspekare (hand med pekande finger).

I de flesta musaktiviteter kombineras pekandet med att en av musknapparna trycks ned. Du kan använda musknapparna för att utföra fyra grundläggande åtgärder: klicka, dubbelklicka, högerklicka och dra.

Klicka (enkelklicka)

Om du vill klicka på ett objekt pekar du på objektet på skärmen och trycker sedan ned och släpper huvudknappen (normalt vänster musknapp).

Klicka används oftast för att markera (välja) ett objekt och för att öppna en meny. Det kallas ibland att enkelklicka eller vänsterklicka.

Dubbelklicka

Om du vill dubbelklicka på ett objekt pekar du på objektet på skärmen och klickar sedan snabbt två gånger. Om det går för lång tid mellan klickningarna kan de tolkas som två enkelklickningar i stället för en dubbelklickning.

Dubbelklicka används oftast för att öppna objekt på skrivbordet. Du kan t.ex. starta ett program eller öppna en mapp genom att dubbelklicka på en ikon på skrivbordet.

Tips!

 • Om du tycker att det är svårt att dubbelklicka kan du justera hastigheten för dubbelklick (hur lång tid det får gå mellan varje klick). Följ de här anvisningarna:

  1. Öppna Egenskaper för mus genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och klicka sedan på Kontrollpanelen. Skriv mus i sökrutan och klicka på Mus.

  2. Klicka på fliken Knappar och dra skjutreglaget under Hastighet för dubbelklick för att öka eller minska hastigheten.

Högerklicka

Om du vill högerklicka på ett objekt pekar du på objektet på skärmen och trycker sedan ned och släpper den sekundära knappen (normalt höger musknapp).

När du högerklickar på ett objekt visas normalt en lista över vad du kan göra med objektet. Om du till exempel högerklickar på papperskorgen på skrivbordet visas en meny där du kan välja att öppna, tömma, ta bort eller visa egenskaperna för papperskorgen. Högerklicka på ett objekt när du känner dig osäker på vad du kan göra med det.

Bild på Papperskorgen med snabbmenyn öppen
Om du högerklickar på papperskorgen öppnas en meny med relaterade kommandon.

Dra

Du kan flytta runt objekt på skärmen genom att dra dem. Om du vill dra ett objekt pekar du på objektet på skärmen, trycker och håller ned huvudknappen, flyttar objektet till en ny plats och släpper sedan huvudknappen.

Dra (kallas ibland dra och släppa) används oftast när du vill flytta filer och mappar till en annan plats eller flytta fönster och ikoner till en annan plats på skärmen.

Använda rullhjulet

Om musen är utrustad med ett rullhjul kan du använda det för att rulla i dokument och webbsidor. Rulla hjulet bakåt (mot dig) om du vill rulla nedåt. Rulla hjulet framåt (från dig) om du vill rulla uppåt.

Anpassa musen

Du kan ändra musens inställningar så att de passar dina personliga önskemål. Du kan t.ex. ändra hur fort muspekaren flyttas på skärmen och pekarens utseende. Om du är vänsterhänt kan du ändra inställningarna så att höger musknapp används som huvudknapp. Mer information finns i Ändra musinställningar.

Tips om hur du använder musen på ett säkert sätt

Om du håller och flyttar musen på rätt sätt kan det förebygga ömhet och skador på handleder, händer och armar. Särskilt när du använder datorn under längre perioder. Här följer några tips om hur du undviker problem:

 • Placera musen i nivå med armbågen. Överarmarna ska hänga avslappnade längs sidan av kroppen.

 • Kläm eller krama inte musen hårt. Håll den lätt.

 • Vila armen på armbågen när du flyttar musen. Undvik att böja handleden uppåt, nedåt eller åt sidorna.

 • Använd en lätt beröring när du klickar med musknapparna.

 • Var avslappnad i fingrarna. Håll dem inte i luften ovanför knapparna.

 • Håll inte i musen när du inte använder musen.

 • Ta korta pauser från datorn ungefär var femtonde minut.

Mer information om andra delar av datorn finns i Delarna i en dator.Behöver du mer hjälp?