Paint är en funktion i Windows 7 som du kan använda för att göra teckningar på ett tomt område eller på befintliga bilder. Många av verktygen i Paint finns i menyfliksområdet, som finns i den övre delen av fönstret Paint. Följande bild visar menyfliksområdet och andra delar i Paint.

Bild på Paint-fönstret
Paint-fönstret

Rita linjer

 • Öppna Paint genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program, klicka på Tillbehör och klicka på Paint.

Du kan använda flera olika verktyg när du vill rita i Paint. De verktyg och alternativ du väljer, avgör hur linjen visas i teckningen. Du kan använda följande verktyg när du vill rita linjer i Paint.

Visa alla

Verktyget Penna

Använd verktyget PennaBild på pennverktyget för att rita tunna linjer eller kurvor på fri hand.
 1. Klicka på verktyget Penna i gruppen Verktyg på fliken StartBild på pennverktyget.
 2. Klicka på Färg 1 i gruppen Färger, klicka på en färg och rita sedan genom att dra pekaren i bilden.

  Om du vill rita med Färg 2 (bakgrundsfärgen) högerklickar du medan du drar pekaren.

Penslar

Använd verktyget PenslarBild av verktyget Pensel när du vill dra linjer med annat utseende och annan struktur. Det är som att använda olika konstnärspenslar. Genom att använda olika penslar kan du rita valfria former och kurvor som ger olika effekter.
 1. Klicka på nedåtpilen under Penslar på fliken Start.

 2. Klicka på den pensel som du vill använda.

 3. Klicka på Storlek och klicka sedan på en streckstorlek, som bestämmer penseldragets tjocklek.

 4. Klicka på Färg 1 i gruppen Färger, klicka på en färg och måla genom att dra pekaren i bilden.

  Om du vill rita med Färg 2 (bakgrundsfärgen) högerklickar du medan du drar pekaren.

Verktyget Linje

Använd verktyget LinjeBild av verktyget Linje för att rita en rak linje. När du använder det här verktyget kan du välja linjens tjocklek och utseende.
 1. Klicka på verktyget Linje i gruppen Former på fliken StartBild av verktyget Linje.
 2. Klicka på Storlek och klicka sedan på en linjestorlek, som bestämmer linjens tjocklek.

 3. Klicka på Färg 1 i gruppen Färger, klicka på en färg och dra linjen genom att dra pekaren i bilden.

  Om du vill rita med Färg 2 (bakgrundsfärgen) högerklickar du medan du drar pekaren.

 4. Du kan ändra linjetypen genom att klicka på Kontur i gruppen Former och sedan klicka på en linjetyp (valfritt).

Tips!

 • Om du vill rita en vågrät linje håller du ned Skift medan du ritar från den ena sidan till den andra.

 • Om du vill rita en lodrät linje håller du ned Skift och ritar uppåt eller nedåt.

Verktyg Kurva

Använd verktyget KurvaBild av verktyget Kurva för att rita en utjämnad, böjd linje.
 1. Klicka på verktyget Kurva i gruppen Former på fliken StartBild av verktyget Kurva.
 2. Klicka på Storlek och klicka sedan på en linjestorlek, som bestämmer linjens tjocklek.

 3. Klicka på Färg 1 i gruppen Färger, klicka på en färg och dra linjen genom att dra pekaren i bilden.

  Om du vill rita med Färg 2 (bakgrundsfärgen) högerklickar du medan du drar pekaren.

 4. När du har ritat linjen, klickar du där du vill placera kurvans båge och justerar sedan kurvan med hjälp av pekaren.

Rita olika former

Du kan använda Paint för att lägga till olika former i en bild. De fördefinierade formerna varierar mellan traditionella former, som rektanglar, ellipser, trianglar och pilar, och roliga och ovanliga former, som hjärtan, blixtar och bildtexter (bland mycket annat). Om du vill göra en egen form kan du använda verktyget Polygon Bild av verktyget Polygon.
Bild av galleriet Former
Former i Paint
Visa alla

Fördefinierade former

Du kan använda Paint för att rita olika typer av fördefinierade former. Här följer en lista över dem:

 • Linje

 • Kurva

 • Oval

 • Rektangel och Rundad rektangel

 • Triangel och Rätvinklig triangel

 • Romb

 • Femhörning

 • Sexhörning

 • Pilar (Vänsterpil, Högerpil, Uppåtpil, Nedåtpil)

 • Stjärnor (Fyruddig stjärna, Femuddig stjärna, Sexuddig stjärna)

 • Bildtexter (Rundad rektangulär bildtext, Oval bildtext, Tankebubbla)

 • Hjärta

 • Blixt

 1. Klicka på en fördefinierad form i gruppen Former på fliken Start.

 2. Du ritar formen genom att dra i pekaren.

  Om du vill rita en form med likadana sidor håller du ned Skift medan du drar musen. Om du till exempel vill rita en fyrkant klickar du på Rektangel Bild på rektangel och håller sedan ned Skift medan du drar musen.
 3. När du har valt den här formen kan du göra något av följande för att ändra utseendet:

  • Du kan ändra linjetypen genom att klicka på Kontur i gruppen Former och sedan klicka på en linjetyp.

   Om du inte vill att formen ska ha någon kontur klickar du på Kontur och sedan på Ingen kontur.

  • Du kan ändra konturens storlek genom att klicka på Storlek och sedan klicka på en linjestorlek (tjocklek).

  • Klicka på Färg 1 i gruppen Färger och klicka sedan på önskad färg för konturen.

  • Klicka på Färg 2 i gruppen Färger och klicka sedan på önskad färg att fylla formen med.

  • Du kan ändra fyllningstypen genom att klicka på Fyllning i gruppen Former och sedan klicka på en fyllningstyp.

   Om du inte vill att formen ska vara fylld klickar du på Fyllning och sedan på Ingen fyllning.

Verktyget Polygon

Använd verktyget PolygonBild av verktyget Polygon när du vill göra en egen form med valfritt antal sidor.
 1. Klicka på verktyget Polygon i gruppen Former på fliken StartBild av verktyget Polygon.
 2. Du ritar en polygon genom att först rita en rak linje med pekaren. Klicka på varje punkt där du vill att ytterligare sidor ska visas.

  Om du vill göra sidor med 45 eller 90 graders vinkel håller du ned Skift när du gör sidorna.

 3. Sluta rita polygonen och stäng formen genom att ansluta den sista linjen med den första linjen.

 4. När du har valt den här formen kan du göra något av följande för att ändra utseendet:

  • Du kan ändra linjetypen genom att klicka på Kontur i gruppen Former och sedan klicka på en linjetyp.

   Om du inte vill att formen ska ha någon kontur klickar du på Kontur och sedan på Ingen kontur.

  • Du kan ändra konturens storlek genom att klicka på Storlek och sedan klicka på en linjestorlek (tjocklek).

  • Klicka på Färg 1 i gruppen Färger och klicka sedan på önskad färg för konturen.

  • Klicka på Färg 2 i gruppen Färger och klicka sedan på önskad färg att fylla formen med.

  • Du kan ändra fyllningstypen genom att klicka på Fyllning i gruppen Former och sedan klicka på en fyllningstyp.

   Om du inte vill att formen ska vara fylld klickar du på Fyllning och sedan på Ingen fyllning.

Lägga till text

Du kan också lägga in en egen text eller ett meddelande i bilden i Paint.

Verktyget Text

Använd verktyget TextBild på verktyget Text för att lägga in text i bilden.
 1. Klicka på verktyget Text i gruppen Verktyg på fliken StartBild på verktyget Text.
 2. Klicka och dra muspekaren där du vill lägga till text i ritområdet.

 3. Klicka på önskat teckensnitt, önskad storlek och önskat format under Textverktyg på fliken Text i gruppen Tecken.

  Bild på teckensnittsgruppen
  Gruppen Tecken
 4. Klicka på Färg 1 i gruppen Färger och klicka sedan på önskad färg för texten.

 5. Skriv den text som du vill lägga till.

 6. Om du vill att bakgrunden i textområdet ska fyllas klickar du på Täckande i gruppen Bakgrund (valfritt). Klicka på Färg 2 i gruppen Färger och klicka sedan på önskad bakgrundsfärg för textområdet.

 7. (Valfritt) Om du vill ändra utseende på en del av texten i textrutan markerar du den text du vill ändra och väljer sedan ett nytt teckensnitt, ny storlek eller färg för den markerade texten.

Markera och redigera objekt

Du kanske vill göra ändringar i en del av en bild eller ett objekt i Paint. För att göra det måste du markera den del av bilden som du vill ändra och sedan redigera den. Du kan bland annat göra följande ändringar: Ändra storlek på ett objekt, flytta eller kopiera ett objekt, rotera det eller beskära bilden så att bara det markerade objektet visas.

Visa alla

Verktyget Markera

Använd verktyget MarkeraBild av verktyget Markera för att markera den del av bilden som du vill ändra.
 1. Klicka på nedåtpilen under Markera i gruppen Bild på fliken Start.

 2. Välj ett av nedanstående alternativ beroende på vad du vill markera.

  • Markera en fyrkantig eller rektangulär del av bilden genom att klicka på Rektangulär markering och sedan dra pekaren för att markera den del av bilden som du vill arbeta med.

  • Markera en oregelbundet formad del av bilden genom att klicka på Frihandsmarkering och sedan dra pekaren för att markera den del av bilden som du vill arbeta med.

  • Markera hela bilden genom att klicka på Markera allt.

  • Markera allt i bilden utom aktuellt markerat område genom att klicka på Invertera markering.

  • Ta bort markerat objekt genom att klicka på Ta bort.

 3. Kontrollera om Färg 2 (bakgrunden) följer med i markeringen på följande sätt:

  • Om du vill att bakgrundsfärgen ska följa med i markeringen avmarkerar du Genomskinlig markering. När du klistrar in markeringen följer bakgrundsfärgen med och visas i det inklistrade objektet.

  • Om du vill att markeringen ska vara genomskinlig så att bakgrundsfärgen inte följer med i markeringen klickar du på Genomskinlig markering. När du klistrar in markeringen blir alla områden där bakgrundsfärgen används genomskinliga, och resten av bilden visas i dess ställe.

Beskära

Använd BeskärBild av verktyget Beskärning när du vill beskära en bild så att bara den del du markerat visas i bilden. Genom att beskära kan du ändra bilden så att bara det objekt eller den person som du markerat visas.
 1. Klicka på nedåtpilen under Markera i gruppen Bild på fliken Start och klicka sedan på den typ av markering som du vill göra.

 2. Dra pekaren för att markera den del av bilden som du vill visa.

 3. Klicka på Beskär i gruppen Bild.

 4. Klicka på PaintBild på Paint-knappen, peka på Spara som och klicka sedan på den aktuella bildens filtyp för att spara den beskurna bilden som en ny fil.
 5. I rutan Filnamn skriver du ett nytt filnamn och sedan klickar du på Spara.

  Genom att spara den beskurna bilden som en ny bildfil förhindrar du att originalbildfilen skrivs över.

Rotera

Använd Rotera Bild av Rotera när du vill rotera hela eller en markerad del av bilden.
 • Gör något av följande beroende på vad du vill rotera:

  • Rotera hela bilden genom att klicka på Rotera i gruppen Bild på fliken Start, och klicka sedan på rotationsriktningen.

  • Rotera ett objekt eller en del av en bild genom att klicka på Markera i gruppen Bild på fliken Start. Dra pekaren för att markera området eller objektet, klicka på Rotera och klicka sedan på rotationsriktningen.

Ta bort en del av en bild

Använd verktyget RadergummiBild på radergummiverktyget när du vill ta bort delar av bilden.
 1. Klicka på Radergummi på fliken Start i gruppen Verktyg Bild på radergummiverktyget.
 2. Klicka på Storlek, klicka på en storlek för radergummit och dra sedan radergummit över den del av bilden som du vill ta bort. De områden som du tar bort fylls med bakgrundsfärgen (Färg 2).

Ändra storlek på en bild eller på en del av bilden

Använd Ändra storlekBild av knappen Ändra storlek när du vill ändra storlek på hela bilden, på ett objekt eller på en del av bilden. Du kan även snedställa ett objekt i bilden så att det visas lutande.
Visa alla

Ändra storlek på hela bilden

 1. Klicka på Ändra storlek i gruppen Bild på fliken Start.

 2. Markera kryssrutan Bevara bredd-höjdförhållande i dialogrutan Ändra storlek och snedställ för att bevara originalbildens bredd-höjdförhållande efter att storleken ändras.

 3. Klicka på Bildpunkter i området Ändra storlek och ange sedan en ny bredd i rutan Vågrätt eller en ny höjd i rutan Lodrätt. Klicka på OK.

  Om kryssrutan Bevara bredd-höjdförhållande är markerad behöver du endast ange det vågräta värdet (bredd) eller det lodräta värdet (höjd). Den andra kryssrutan i området Ändra storlek uppdateras automatiskt.

  Till exempel, om en bild har storleken 320x240 bildpunkter och du vill halvera dess storlek men bibehålla dess bredd-höjdförhållande, anger du 160 i rutan Lodrätt i området Ändra storlek och med kryssrutan Bevara bredd-höjdförhållande markerad. Den nya bildstorleken blir då halva originalstorleken, dvs. 160 x 120 bildpunkter.

Ändra storlek på en del av bilden

 1. Klicka på Markera på fliken Start och dra sedan pekaren för att markera delen eller objektet.

 2. Klicka på Ändra storlek i gruppen Bild på fliken Start.

 3. Markera kryssrutan Bevara bredd-höjdförhållande i dialogrutan Ändra storlek och snedställ för att bevara originalbildens bredd-höjdförhållande efter att storleken ändras.

 4. Klicka på Bildpunkter i området Ändra storlek och ange sedan en ny bredd i rutan Vågrätt eller en ny höjd i rutan Lodrätt. Klicka på OK.

  Om kryssrutan Bevara bredd-höjdförhållande är markerad behöver du endast ange det vågräta värdet (bredd) eller det lodräta värdet (höjd). Den andra kryssrutan i området Ändra storlek uppdateras automatiskt.

  Till exempel, om delen du valt har storleken 320x240 bildpunkter och du vill halvera dess storlek men bibehålla dess bredd-höjdförhållande, anger du 160 i rutan Lodrätt i området Ändra storlek och med kryssrutan Bevara bredd-höjdförhållande markerad. Den nya bildstorleken blir då halva originalstorleken, dvs. 160x120 bildpunkter.

Ändra storlek på arbetsytan

 • Välj ett av nedanstående alternativ beroende på hur du vill ändra storlek på arbetsytan:

  • Om du vill göra arbetsytan större drar du i en av de små vita rutorna i arbetsytans kant till önskad storlek.

  • Om du vill ange en viss storlek på arbetsytan klickar du på PaintBild på Paint-knappen och klickar sedan på Egenskaper. Skriv den nya bredden och höjden i rutorna Bredd och Höjd och klicka sedan på OK.

Snedställa ett objekt

 1. Klicka på Markera på fliken Start och dra sedan pekaren för att markera delen eller objektet.

 2. Klicka på Ändra storlek.

 3. Ange hur mycket den markerade delen ska snedställas (i grader) under Snedställ (grader) i rutorna Vågrätt och Lodrätt i dialogrutan Ändra storlek och snedställ och klicka sedan på OK.

Flytta och kopiera objekt

När du har markerat ett objekt, kan du klippa ut eller kopiera det. På så sätt kan du använda ett objekt flera gånger i bilden, och du kan även flytta ett objekt (när det är markerat) till en ny del av bilden.

Visa alla

Klippa ut och klistra in

Använd Klipp ut Bild av knappen Klipp ut när du vill klippa ut ett markerat objekt och klistra in det någon annanstans i bilden. När du klipper ut en markerad del, fylls den urklippta delen med bakgrundsfärgen. Om bilden har en enfärgad bakgrund kan du ändra Färg 2 så att den matchar bakgrundsfärgen innan du klipper ut objektet.
 1. Klicka på Markera i gruppen Bild på fliken Start och dra sedan pekaren för att markera den del eller det objekt som du vill klippa ut.

 2. Klicka på Klipp ut i gruppen Urklipp.

 3. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp.

 4. Flytta det markerade objektet till den nya plats där du vill att det ska visas i bilden.

Kopiera och klistra in

Använd Kopiera Bild av knappen Kopiera när du vill kopiera ett markerat objekt i Paint. Det är praktiskt när du har linjer, former eller text som du vill ska visas i bilden flera gånger.
 1. Klicka på Markera i gruppen Bild på fliken Start och dra sedan pekaren för att markera den del eller det objekt som du vill kopiera.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp.

 3. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp.

 4. Flytta det markerade objektet till den nya plats där du vill att det ska visas i bilden.

Klistra in en bild i Paint

Använd Klistra in från när du vill klistra in en befintlig bildfil i Paint. När du har klistrat in bildfilen kan du redigera den utan att ändra originalfilen (om du sparar den redigerade bilden under ett annat filnamn än originalbilden).

 1. Klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp och klicka sedan på Klistra in från.

 2. Leta reda på den bildfil som du vill klistra in i Paint, klicka på den och klicka sedan på Öppna.

Arbeta med färg

Det finns ett antal verktyg för att arbeta med färg i Paint. Med de här verktygen kan du använda de färger du vill ha när du ritar och redigerar i Paint.

Visa alla

Färgrutor

Färgrutorna indikerar den aktuella Färg 1 (förgrundsfärg) och Färg 2 (bakgrundsfärg). Hur de används beror på vad du vill göra i Paint.

Bild av rutorna Färg
Färgrutorna
 • När du använder färgrutorna kan du göra något av följande:

  • Du ändrar vald förgrundsfärg genom att klicka på Färg 1 i gruppen Färger på fliken Start och sedan klicka på en färgruta.

  • Du ändrar vald bakgrundsfärg genom att klicka på Färg 2 i gruppen Färger på fliken Start och sedan klicka på en färgruta.

  • Du målar med vald förgrundsfärg genom att dra pekaren.

  • Om du vill måla med den valda bakgrundsfärgen högerklickar du medan du drar pekaren.

Färgblandaren

Använd verktyget FärgblandarenBild av verktyget Färgblandaren när du vill ange den aktuella för- eller bakgrundsfärgen. Genom att välja en färg från bilden kan du se till att du använder den färg du vill ha när du ritar i Paint, så att färgerna matchar.
 1. Klicka på FärgblandarenBild av verktyget Färgblandaren i gruppen Verktyg på fliken Start.
 2. Klicka på den färg i bilden som du vill använda som förgrundsfärg eller högerklicka på den färg i bilden som du vill använda som bakgrundsfärg.

Fyll med färg

Använd verktyget Fyll med färgBild av verktyget Fyll med färg när du vill fylla hela bilden eller en avgränsad form med färg.
 1. Klicka på Fyll med färg Bild av verktyget Fyll med färg i gruppen Verktyg på fliken Start.
 2. Klicka på Färg 1 i gruppen Färger, klicka på en färg och klicka sedan i området för att fylla det.

 3. För att ta bort färgen och ersätta den med bakgrundsfärgen istället, klicka på Färg 2, klicka på en färg och högerklicka sedan i området för att fylla det.

Redigera färger

Använd Redigera färger Bild av Redigera färger när du vill välja en ny färg. Genom att blanda färger i Paint kan du välja exakt den färg som du vill använda.
 1. Klicka på Redigera färger i gruppen Färger på fliken Start.

 2. I dialogrutan Redigera färger klickar du på en färg på färgpaletten och klickar på OK.

  Färgen visas i en av färgrutorna så att du kan använda färgen i Paint.

Visa bilden

Genom att ändra vy i Paint kan du välja hur du vill arbeta med bilden. Du kan förstora en viss del av bilden eller hela bilden. Du kan även förminska bilden om den är för stor. Dessutom kan du visa linjaler och stödlinjer så att det går lättare att arbeta i Paint.

Visa alla

Förstoringsglaset

Använd verktyget FörstoringsglasetBild av verktyget Förstoringsglas när du vill förstora en del av bilden.
 1. Klicka på Förstoringsglaset Bild av verktyget Förstoringsglas i gruppen Verktyg på fliken Start, flytta Förstoringsglaset och klicka sedan för att förstora den del av bilden som visas i rutan.

  Använd de vågräta och lodräta rullningslisterna längst ned och till höger i fönstret när du vill flytta runt i bilden.

 2. Om du vill minska zoomningsnivån högerklickar du på Förstoringsglaset igen.

Zooma in och ut

Använd Zooma in och Zooma ut när du vill se en större eller mindre vy av bilden. Du kanske redigerar en liten del av bilden och behöver zooma in för att kunna se den. Det kan även vara så att bilden är för stor för att rymmas på skärmen så att du behöver zooma ut för att kunna se hela bilden.

I Paint finns det några olika sätt att zooma in eller ut på, beroende på vad du vill göra.

 1. Klicka på Zooma in i gruppen Zooma på fliken Visa om du vill öka zoomningsnivån.

 2. Klicka på Zooma ut i gruppen Zooma på fliken Visa om du vill minska zoomningsnivån.

 3. Klicka på 100 % i gruppen Zooma på fliken Visa om du vill visa bilden i fönstret Paint i sin verkliga storlek.

Tips!

 • Du kan även zooma in och ut i en bild genom att klicka på Zooma in Bild på knappen Zooma in eller Zooma ut Bild på knappen Zooma ut på zoomningsreglaget längst ned i fönstret Paint för att öka eller minska zoomningsnivån.
  Bild av reglaget Zooma
  Zoomningsreglaget

Linjaler

Använd Linjaler när du vill visa en vågrät linjal längst upp i arbetsområdet och en lodrät linjal till vänster i arbetsområdet. Med linjalerna kan du visa bildens mått, vilket kan vara praktiskt när du ändrar storlek på bilder.

 1. Visa linjalerna genom att markera kryssrutan Linjaler i gruppen Visa eller dölj på fliken Visa.

 2. Dölj linjalerna genom att avmarkera kryssrutan Linjaler.

Stödlinjer

Använd Stödlinjer när du vill justera former och linjer när du ritar i Paint. Med stödlinjer får du en visuell referens för objektens storlek när du ritar, vilket kan hjälpa dig att justera objekten.

 1. Visa stödlinjerna genom att markera kryssrutan Stödlinjer i gruppen Visa eller dölj på fliken Visa.

 2. Dölj stödlinjerna genom att avmarkera kryssrutan Stödlinjer.

Helskärm

Använd Helskärm Bild av knappen Helskärm när du vill visa bilden i helskärmsläge.
 1. Visa bilden på hela skärmen genom att klicka på Helskärm i gruppen Bildskärm på fliken Visa.

 2. Stäng helskärmsläget och gå tillbaka till fönstret Paint genom att klicka på bilden.

Spara och använda bilden

När du redigerar i Paint bör du spara bilden regelbundet så att du inte råkar förlora det du har gjort. När du har sparat bilden kan du använda den på datorn eller dela den med andra via e-post.

Visa alla

Spara en bild för första gången

Första gången som du sparar en ny bild måste du ange ett filnamn för bilden.

 1. Klicka på knappen PaintBild på Paint-knappen och klicka sedan på Spara.
 2. Välj önskat filformat i rutan Filformat.

 3. Skriv ett namn i rutan Filnamn och klicka sedan på Spara.

Öppna en bild

I stället för att starta med en ny bild kan du öppna en befintlig bild och redigera den i Paint.

 1. Klicka på knappen PaintBild på Paint-knappen och klicka sedan på Öppna.
 2. Leta reda på den bild som du vill öppna i Paint, klicka på den och klicka sedan på Öppna.

Använda bilden som skrivbordsbakgrund

Du kan också ange att bilden ska användas som skrivbordsbakgrund på datorn.

 1. Klicka på knappen PaintBild på Paint-knappen och klicka sedan på Spara.
 2. Klicka på PaintBild på Paint-knappen, peka på Använd som skrivbordsunderlägg och klicka sedan på en av inställningarna för skrivbordsbakgrunder.

Skicka bilden via e-post

Om du har ett e-postprogram installerat och konfigurerat på datorn, kan du bifoga bilden i ett e-postmeddelande och dela den med andra via e-post.

 1. Klicka på knappen PaintBild på Paint-knappen och klicka sedan på Spara.
 2. Klicka på PaintBild på Paint-knappen och sedan på Skicka i e-post.
 3. I e-postmeddelandet skriver du in e-postadressen till mottagaren och ett meddelande och skickar sedan e-postmeddelandet med den bifogade bilden.