I stort sett allt du gör med en dator kräver att du använder ett program. Om du t.ex. vill rita en bild behöver du ett program där du kan teckna eller rita. Om du vill skriva ett brev behöver du ett ordbehandlingsprogram. Och om du vill utforska Internet behöver du en typ av program som kallas webbläsare. Det finns tusentals program för Windows.

Öppna ett program

Start-menyn är nyckeln till alla program på datorn. Du öppnar Start-menyn genom att klicka på StartBild på Start-knappen. Den vänstra delen av Start-menyn innehåller en lista över program, bland annat webbläsaren, e-postprogrammet och de senast använda programmen. Klicka på ett program om du vill öppna det.

Om du inte ser det program som du vill öppna men vet vad det heter, skriver du in hela eller en del av namnet i sökrutan längst ned i den vänstra delen av Start-menyn. Klicka på ett program under Program om du vill öppna det.

Om du vill välja från en komplett lista över program klickar du på Start och sedan på Alla program. Mer information finns i Start-menyn (översikt).

Tips!

 • Du kan också öppna program genom att öppna en fil. När du öppnar filen öppnas den automatiskt i programmet som är associerat med filen. Mer information finns i Öppna filer och mappar.

Använda kommandon i program

Många program innehåller dussintals, ibland hundratals, kommandon (åtgärder) som du använder när du arbetar i programmen. Många av kommandona är ordnade i ett menyfliksområde undernamnlisten.

Menyfliksområdet i Paint
Menyfliksområdet i Paint

I vissa program kan kommandona finnas på menyer. Precis som en meny på en restaurang, innehåller en programmeny en lista över vad du kan välja. För att inte skärmen ska fyllas av kommandon är menyerna dolda tills du klickar på menyrubrikerna på menyraden som visas under namnlisten.

Välj ett av kommandona i menyfliksområdet genom att klicka på det. Ibland visas en dialogruta med fler alternativ. Om ett kommando inte är tillgängligt och inte går att klicka på visas det i grått.

I vissa program kan du snabbt komma åt vanliga kommandon med hjälp av verktygsfält i form av knappar eller ikoner. Kommandon förekommer normalt även i programmets menyer, men med verktygsfält kan du välja ett kommando med ett enkelt musklick. Verktygsfälten visas oftast precis under menyraden.

När du klickar på en knapp i ett verktygsfält utförs ett kommando. Om du t.ex. klickar på knappen SparaBild på knappen Spara i WordPad, sparas dokumentet. Peka på en knapp i verktygsfältet om du vill veta vad den har för funktion. Knappens namn eller funktion visas:
Bild på muspekaren över knappen Skriv ut i WordPad, med knappbeskrivningen synlig
Peka på en knapp om du vill se vad den gör

Mer information finns i Använda menyer, knappar, fält och rutor.

Skapa ett nytt dokument

Många program har funktioner som gör att du kan skapa, redigera, spara och skriva ut dokument. Enkelt uttryckt kan man säga att ett dokument är en typ av fil som du kan redigera. Exempel på olika typer av dokument är ordbehandlingsdokument, kalkylblad, e-postmeddelanden och presentationer. Men termerna dokument och fil används ofta omväxlande: Bilder, musikklipp och videoklipp som du kan redigera kallas ofta för filer, trots att de tekniskt sett är dokument.

I vissa program, t.ex. WordPad, NotePad och Paint, öppnas automatiskt ett tomt namnlöst dokument när du startar programmet, så att du kan börja arbeta på en gång. Ett stort vitt område visas och ett allmänt ord, t.ex. "Namnlös" eller "Dokument", visas i programmets namnlist.

Bild på namnlisten i WordPad
Namnlisten i WordPad

Om inte programmet automatiskt öppnar ett nytt dokument när det startas kan du göra det själv:

 • Klicka på Arkiv-menyn i programmet och sedan på Nytt.
  – eller –
  Klicka på menyknappen Bild på en menyknapp, och klicka sedan på Nytt. Om du kan öppna flera olika typer av dokument i programmen måste du eventuellt också välja önskad typ i en lista.

Spara ett dokument

När du arbetar i ett dokument sparas de ändringar och tillägg du gör i datorns RAM-minne (Random Access Memory). Informationen i RAM-minnet lagras bara temporärt och om datorn stängs av eller om ett strömavbrott uppstår, går all information i RAM-minnet förlorad.

Genom att spara ett dokument kan du ge det ett namn och lagra det permanent på datorns hårddisk. På så sätt bevaras dokumentet även om datorn stängs av, så att du kan fortsätta att arbeta med det senare.

Spara ett dokument

 1. Klicka på Arkiv-menyn och sedan på Spara.
  – eller –
  Klicka på knappen SparaBild på knappen Spara.
 2. Om det är första gången du sparar dokumentet blir du ombedd att ge dokumentet ett namn och att ange var du vill spara det.

Även om du redan har sparat ett dokument en gång måste du fortsätta att spara det när du arbetar med det. Orsaken är att de ändringar du har gjort sedan du sist sparade dokumentet lagras i RAM-minnet, inte på hårddisken. Spara dokumentet ungefär var femte minut så förhindrar du att allt arbete går förlorat, t.ex. om det uppstår ett strömavbrott.

Mer information finns i Spara en fil.

Flytta information mellan filer

I de flesta program kan du dela text och bilder mellan program. När du kopierar information placeras den temporärt i Urklipp. Härifrån kan du sedan klistra in innehållet i ett dokument.

Innan du flyttar runt information behöver du lära dig hur du växlar mellan öppna fönster på skrivbordet. Mer information finns i Arbeta med fönster.

Visa alla

Kopiera text från ett dokument till ett annat

 1. Markera texten du vill kopiera eller flytta i det första dokumentet. (Du markerar text genom att dra pekaren över texten. Texten visas då markerad.)

 2. Klicka på Redigera-menyn och därefter på Kopiera eller Klipp ut. (Om du väljer Kopiera behålls informationen i originaldokumentet. Klipp ut tar bort information från dokumentet.)
  – eller –
  Klicka på Kopiera eller Klipp ut på fliken Start.

 3. Växla till dokumentet där du vill att texten ska visas och klicka sedan på önskad plats i dokumentet.

 4. Klicka på Redigera-menyn och sedan på Klistra in. Du kan klistra in texten flera gånger.
  – eller –
  Klicka på Klistra in på fliken Start.

Kopiera en bild från en webbsida till ett dokument

 1. Högerklicka på bilden du vill kopiera från webbsidan och klicka sedan på Kopiera.

 2. Växla till dokumentet där du vill att bilden ska visas och klicka sedan på önskad plats i dokumentet.

 3. Klicka på Redigera-menyn och sedan på Klistra in. Du kan klistra in bilden flera gånger.
  – eller –
  Klicka på Klistra in på fliken Start.

Obs!

 • Det går inte att klistra in bilder i Notepad. Använd WordPad eller en annan ordbehandlare i stället.

Ångra den senaste åtgärden

I de flesta program kan du ångra (återställa) de åtgärder och misstag du gör. Om du t.ex. råkar ta bort ett textstycke i ett WordPad-dokument kan du återställa stycket med hjälp av kommandot Ångra. Och om du ritar en linje i Paint som du inte vill ha kvar, kan du ångra åtgärden så att linjen försvinner.

Ångra en åtgärd

 • Klicka på Redigera-menyn och sedan på Ångra.
  – eller –
  Klicka på knappen ÅngraBild på knappen Ångra .

Få hjälp med ett program

I stort sett alla program har ett inbyggt hjälpsystem där du kan få hjälp när du är osäker på hur ett nytt program fungerar.

Öppna hjälpen i ett program:

 • Klicka på det första objektet på Hjälp-menyn, t.ex. "Visa hjälp", "Hjälpavsnitt" eller liknande. (Det exakta namnet på det här objektet varierar från program till program.)
  – eller –
  Klicka på HjälpBild på knappen Hjälp .

  Tips!

  • Du kan även öppna hjälpen genom att trycka på F1. Den här funktionstangenten öppnar hjälpen i de flesta programmen.

Förutom programspecifik hjälp innehåller vissa dialogrutor länkar till hjälpavsnitt om de funktioner som är tillgängliga. Om du ser en cirkel eller en fyrkant med ett frågetecken, eller en färgad eller understruken textlänk, kan du klicka på den och öppna ett hjälpavsnitt.

Bild på hjälplänkar i dialogrutor och fönster
Hjälplänkar

Mer information finns i Få hjälp.

Avsluta ett program

Du avslutar ett program genom att klicka på knappen StängBild på knappen Stäng i det övre högra hörnet av programfönstret. Du kan också klicka på Arkiv-menyn och välja Avsluta.

Kom ihåg att spara dokumentet innan du avslutar programmet. Om du inte har sparat arbetet och försöker avsluta programmet, visas en fråga om du vill spara dokumentet.

Bild på en dialogruta i Paint
En dialogruta visas om du avslutar ett program utan att spara arbetet
 • Klicka på Ja om du vill spara dokumentet och avsluta programmet.

 • Klicka på Spara inte om du vill avsluta programmet utan att spara dokumentet.

 • Klicka på Avbryt om du vill återgå till programmet.

Installera och avinstallera program

Du är inte tvungen att använda de program som är installerade när du köper datorn. Du kan köpa nya program på CD- eller DVD-skivor och hämta program från Internet (kostnadsfritt eller mot en avgift).

När du installerar ett program betyder det att du lägger till det på datorn. När ett program är installerat visas det under Alla program på Start-menyn. En del program lägger också till en genväg på skrivbordet. Mer information finns i Installera ett program.