Använda specialtecken (Teckenuppsättning): Vanliga frågor och svar


Nedan visas svar på några vanliga frågor om användning av specialtecken och Teckenuppsättning.

Visa alla

Vad är ett specialtecken?

Ett specialtecken är ett tecken som inte finns på tangentbordet. Du kan infoga specialtecken med Teckenuppsättning eller genom att trycka en tangentkombination på tangentbordet.

Vad är Teckenuppsättning?

I Teckenuppsättning kan du se vilka tecken som finns tillgängliga för ett valt teckensnitt. Du kan kopiera enstaka tecken eller en teckengrupp till Urklipp och klistra in dem i de program som kan visa dem.

Hur öppnar jag Teckenuppsättning?

Öppna Teckenuppsättning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. Skriv Teckenuppsättning i sökrutan och klicka sedan på Teckenuppsättning i resultatlistan.

Hur infogar jag ett specialtecken i ett dokument?

 1. Öppna Teckenuppsättning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. Skriv Teckenuppsättning i sökrutan och klicka sedan på Teckenuppsättning i resultatlistan.

 2. Klicka på listan Teckensnitt och sedan på det teckensnitt som du vill söka i.

 3. Klicka på det specialtecken som du vill infoga i dokumentet.

 4. Klicka på Välj och därefter på Kopiera.

 5. Öppna dokumentet och klicka på den plats i dokumentet där du vill att specialtecknet ska visas.

 6. Klicka på Klistra inRedigera-menyn.

Tips!

 • I många program kan du dra specialtecken till dokumentet. Det gör du genom att klicka på tecknet som du vill kopiera. När tecknet visas förstorat drar du det till det öppna dokumentet.

Vad är ett eget tecken?

Ett eget tecken är en unik bokstav eller logotyp som skapats med Teckenredigeraren.

Hur skapar jag ett eget tecken?

Information om hur du skapar egna tecken finns i Vad är Teckenredigeraren?

Hur infogar jag ett eget tecken i ett dokument?

 1. Öppna Teckenuppsättning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. Skriv Teckenuppsättning i sökrutan och klicka sedan på Teckenuppsättning i resultatlistan.

 2. Klicka på listan Teckensnitt och sedan på det teckensnitt som du länkat dina egna tecken till.

 3. Klicka på det egna tecken som du vill infoga i dokumentet.

 4. Klicka på Välj och därefter på Kopiera.

 5. Öppna dokumentet och klicka på den plats i dokumentet där du vill att det egna tecknet ska visas.

 6. Klicka på Klistra inRedigera-menyn.

Obs!

 • Om du inte tar bort tidigare kopierade tecken i rutan Kopiera tecken kopieras de tillsammans med alla nya tecken du väljer.

 • Om ett eget tecken ser konstigt ut i dokumentet markerar du det i dokumentet och ändrar teckensnittet till det som tecknet är länkat till i Teckenuppsättning.

 • Om du vet vilken teckenkombination det specialtecken som du vill använda har, kan du infoga det direkt i dokumentet med hjälp av tangentbordet. Öppna dokumentet och placera markören där du vill att specialtecknet ska visas. Därefter håller du ned Alt-tangenten och trycker tangentkombinationen för tecknet på det numeriska tangentbordet, med Num Lock aktiverat. När du har skrivit klart släpper du Alt-tangenten.

Hur söker jag efter ett tecken med dess namn?

 1. Öppna Teckenuppsättning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. Skriv Teckenuppsättning i sökrutan och klicka sedan på Teckenuppsättning i resultatlistan.

 2. Klicka på listan Teckensnitt och sedan på det teckensnitt som du vill söka i.

 3. Markera kryssrutan Avancerad vy.

 4. Klicka på listan Teckenuppsättning och sedan på den teckenuppsättning som du vill söka i.

  Om teckenuppsättningen inte är tillgänglig väljer du ett annat teckensnitt i listan Teckensnitt.

 5. Skriv hela eller en del av namnet på det tecken du söker efter i rutan Sök efter. Om du till exempel vill söka efter en grekisk bokstav skriver du Grekisk, och om du vill hitta alla typer av det kyrilliska tecknet Zhe skriver du Zhe.

 6. Klicka på Sök.

  De tecken som överensstämmer med sökningen visas.

 7. Påbörja en ny sökning genom att klicka på Återställ.

Tips!

 • Du kan visa namnet på ett tecken och dess hexadecimala kod genom att peka på det. När du klickar på tecknet visas den här informationen också i statusfältet längst ned i fönstret Teckenuppsättning och kan användas för att utföra ytterligare sökningar.

Hur söker jag efter ett tecken efter dess Unicode-kategori?

Unicode-kategorier används för att gruppera liknande teckentyper i ett teckensnitt. Unicode-kategorin Valuta grupperar till exempel alla valutasymboler i ett teckensnitt.

 1. Öppna Teckenuppsättning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. Skriv Teckenuppsättning i sökrutan och klicka sedan på Teckenuppsättning i resultatlistan.

 2. Klicka på listan Teckensnitt och sedan på det teckensnitt som du vill söka i.

 3. Markera kryssrutan Avancerad vy.

 4. Klicka på listan Gruppera efter och sedan på Unicode-underintervall för att öppna dialogrutan Gruppera efter.

 5. I dialogrutan Gruppera efter klickar du på den kategori av tecken som du vill visa i listan Unicode-underintervall.

  När du klickar på en kategori visas tecknen som hör till den kategorin i Teckenuppsättning.

 6. När du hittat det tecken som du vill använda klickar du på Välj och sedan på Kopiera.

Hur söker jag efter ett tecken efter dess Unicode-värde?

 1. Öppna Teckenuppsättning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. Skriv Teckenuppsättning i sökrutan och klicka sedan på Teckenuppsättning i resultatlistan.

 2. Klicka på listan Teckensnitt och sedan på det teckensnitt som du vill söka i.

 3. Markera kryssrutan Avancerad vy.

 4. Klicka på listan Teckenuppsättning och sedan på Unicode.

 5. Klicka på listan Gruppera efter och sedan på Alla.

 6. Skriv det fyra tecken långa Unicode-värdet för tecknet du söker i rutan Gå till Unicode.

  Tecknet markeras automatiskt i rutan med tecken.

Tips!

 • I Teckenuppsättning visas alla tecken i ett visst teckensnitt i ordningsföljd efter sitt Unicode-värde. Om du känner till Unicode-värdet för tecknet du söker kan du bläddra bland tecknen i teckensnittet tills du hittar det.

Hur söker jag efter ett kinesiskt, japanskt eller koreanskt tecken efter hur det låter?

Du kan söka efter tecken efter hur de låter i följande teckenuppsättningar: Japansk (kanJi) efter Hiragana, Koreansk (hanja) efter Hangul, Kinesisk (förenklad) efter PinYin och Kinesisk (traditionell) efter Bopomofo. Teckenuppsättningarna måste vara installerade på datorn för att du ska kunna göra det. Mer information finns i Lägga till eller ändra inmatningsspråk.

 1. Öppna Teckenuppsättning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. Skriv Teckenuppsättning i sökrutan och klicka sedan på Teckenuppsättning i resultatlistan.

 2. Markera kryssrutan Avancerad vy.

 3. Klicka på listan Gruppera efter och sedan på någon av följande teckengrupperingar för att öppna rutan Gruppera efter:

  • Japansk (kanJi) efter Hiragana

  • Koreansk (hanja) efter Hangul

  • Kinesisk (förenklad) efter PinYin

  • Kinesisk (traditionell) efter Bopomofo

 4. Klicka på det tecken som motsvarar ljudet du vill söka efter i rutan Gruppera efter.

  Tecken som inleds med det ljud du valde visas i Teckenuppsättning.Behöver du mer hjälp?