Systemkonfiguration (msconfig) är ett verktyg som du kan använda för att identifiera problem som förhindrar att Windows startas korrekt. Med Systemkonfiguration kan du starta Windows med vanliga tjänster och startprogram inaktiverade och sedan aktivera dem igen, en eller ett åt gången. Om ett problem inte inträffar när ett program eller en tjänst är inaktiverad, men när den är aktiverad, vet du att det är den tjänsten som är orsaken till problemet.

 • Öppna Systemkonfiguration genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren nedåt och klickar på Sök), skriva msconfig i sökrutan och sedan trycka eller klicka på msconfig. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

I följande tabell beskrivs de flikar och alternativ som är tillgängliga under Systemkonfiguration:

Tabb Beskrivning
Tabb

Allmänt

Beskrivning

Visar val för konfigurationslägen vid start:

 • Normal start. Startar Windows som vanligt. Använd det här läget för att starta Windows när du har felsökt problemet i de två andra lägena.


 • Diagnostikstart. Startar Windows med grundläggande tjänster och drivrutiner. Det här läget är praktiskt för att utesluta grundläggande Windows-filer som orsak till problemet.

  Så här startar du Windows i läget Diagnostikstart

 • Selektiv start. Startar Windows med nödvändiga tjänster och drivrutiner och andra tjänster och startprogram som du väljer.

  Så här startar du Windows i läget Selektiv start

  1. Tryck eller klicka på Selektiv start på fliken Allmänt och avmarkera kryssrutorna Läs in systemtjänster och Läs in Autostart-objekt.

  2. Markera kryssrutan Läs in systemtjänster, tryck eller klicka på OK och sedan på Starta om.

  3. Om problemet är kvar när du har startat om datorn gör du en eller båda (vid behov) av följande åtgärder:

   Identifiera den systemtjänst som orsakar problemet.

   • Tryck eller klicka först på fliken Tjänster, sedan på Inaktivera alla, markera kryssrutan för den första tjänsten i listan och starta sedan om datorn. Om problemet inte inträffar vet du att den första tjänsten inte är orsaken till problemet.

   • Låt den första tjänsten vara markerad, markera kryssrutan för den andra tjänsten och starta sedan om datorn.

   • Upprepa processen tills du har återskapat problemet. Om du inte kan återskapa problemet kan du utgå från att det inte är systemtjänster som orsakar problemet.

   Identifiera det Autostart-objekt som orsakar problemet.

   • Tryck eller klicka på fliken Autostart och sedan på Öppna Aktivitetshanteraren.

   • Stäng av alla Autostart-objekt förutom det första genom att trycka eller klicka på dem. Tryck eller klicka sedan på Inaktivera. Starta om datorn. Om problemet inte inträffar vet du att det första Autostart-objektet inte är orsaken till problemet.

   • Låt det första Autostart-objektet vara markerat, tryck eller klicka på det andra Autostart-objektet och tryck eller klicka Aktivera. Starta om datorn. Upprepa processen tills du har återskapat problemet.

Tabb

Systemstart

Beskrivning

Visar konfigurationsalternativ för operativsystemet och avancerade felsökningsinställningar, bland annat:

 • Felsäker start: Minimal. Startar Windows grafiska användargränssnitt (Utforskaren) i felsäkert läge och kör endast nödvändiga systemtjänster. Nätverk är inaktiverat.

 • Felsäker start: Alternativt gränssnitt. Öppnar Kommandotolken i Windows i felsäkert läge och kör endast nödvändiga systemtjänster. Nätverk och Utforskaren är inaktiverade.

 • Felsäker start: Active Directory-reparation. Öppnar Utforskaren i felsäkert läge och kör endast nödvändiga systemtjänster och Active Directory.

 • Felsäker start: Nätverk. Öppnar Utforskaren i felsäkert läge och kör endast nödvändiga systemtjänster. Nätverk är aktiverat.

 • Start utan grafiskt användargränssnitt Visar inte välkomstskärmen i Windows när datorn startar.

 • Startloggning Lagrar all information från startprocessen i filen %SystemRoot%Ntbtlog.txt.

 • Enkel grafik Öppnar Utforskaren i minimalt VGA-läge när datorn startar. Detta innebär att VGA-standarddrivrutiner läses in i stället för videodrivrutiner som är specifika för datorns grafikkort.

 • Startinformation Visar namnen på drivrutinerna när de läses in under startprocessen.

 • Timeout. Avgör hur länge startmenyn visas innan standardalternativet för start väljs automatiskt. Standardinställningen är 30 sekunder.

 • Gör alla startinställningar permanenta Spårar inte ändringar som görs i Systemkonfiguration. Alternativen kan ändras senare med hjälp av Systemkonfiguration, men måste då ändras manuellt. När du väljer det här alternativet kan du inte återställa dina ändringar genom att välja Normal start på fliken Allmänt.

Avancerade alternativ:

 • Antal processorer Begränsar antalet processorer som används på en dator med flera processorer. Om kryssrutan är markerad startas datorn bara med antalet valda processorer i listrutan.

 • Högsta mängd minne Anger den största mängden fysiskt minne som används av operativsystemet för att simulera en konfiguration med lågt minne. Värdet i textrutan anges i megabyte (MB).

 • PCI-låsning Förhindrar att Windows omallokerar I/O- och IRQ-resurser på PCI-bussen. I/O- och minnesresurserna som angetts i BIOS eller UEFI bevaras.

 • Felsökningslogg Ger stöd för felsökning i kernelläge för utveckling av drivrutiner. Mer information finns på webbplatsen för Windows Driver Kit.

 • Globala felsökningsinställningar Anger inställningarna för felsökaranslutningen på datorn som gör att en kernelfelsökare kan kommunicera med en felsökarvärd. Felsökaranslutningen mellan värd- och måldator kan vara Seriell, IEEE 1394 eller USB 2.0.

 • Felsökningsport Anger vilken port som ska användas när anslutningstypen är Seriell och den seriella porten markerats. Standardporten är COM 1.

 • Överföringshastighet. Anger vilken överföringshastighet som ska användas när Felsökningsport har valts och anslutningstypen är Seriell. Den här inställningen är valfri. Giltiga värden för överföringshastigheten är 9 600, 19 200, 38 400, 57 600 och 115 200. Standardvärdet är 115 200 bit/s.

 • Kanal Anger att 1394 ska användas som felsökningsanslutningstyp och anger vilket kanalnummer som ska användas. Värdet för kanalen måste vara ett decimalt heltal mellan 0 och 62 och måste matcha det kanalnummer som används av värddatorn. Den kanal som anges är oberoende av den fysiska 1394-porten som valts på adaptern. Standardvärdet för kanal är 0.

 • USB-målnamn Anger ett strängvärde som ska användas när felsökningsanslutningstypen är USB. Strängen kan vara ett valfritt värde.

Tabb

Tjänster

Beskrivning

Visar alla tjänster som startar när datorn startar, jämte deras aktuella status (körs eller stoppad). Använd fliken Tjänster om du vill aktivera eller inaktivera enskilda tjänster vid starten för att felsöka vilka tjänster som kan vara orsak till startproblemen.

Välj Dölj alla Microsoft-tjänster om du bara vill visa appar från tredje part i listan med tjänster. Avmarkera kryssrutan för en tjänst om du vill inaktivera den nästa gång du startar datorn. Om du har valt Selektiv start på fliken Allmänt måste du antingen välja Normal start på fliken Allmänt eller markera kryssrutan för tjänsten för att den ska starta igen när datorn startas.

Varning! Om du inaktiverar tjänster som brukar köras när datorn startar kan detta göra att vissa appar slutar fungera samt leda till instabilitet i systemet. Inaktivera inte tjänster i listan om du inte är säker på att de inte behövs för datorns drift. Om du markerar Inaktivera alla inaktiveras inte vissa Microsoft-tjänster som krävs för att operativsystemet ska starta.

Tabb

Start

Beskrivning

Nu kan du hantera startobjekt i Aktivitetshanteraren. Fliken Autostart i Aktivitetshanteraren innehåller en lista med appar och tjänster som körs när datorn startar, samt namnet på utgivaren, statusen och startkonsekvenser.


 • Öppna Aktivitetshanteraren genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Aktivitetshanteraren i sökrutan och trycka eller klicka på Aktivitetshanteraren.

Obs! Om du inaktiverar appar eller tjänster som brukar köras när datorn startar kan detta leda till att relaterade appar eller tjänster startar långsammare eller att de inte körs som förväntat.

Tabb

Verktyg

Beskrivning

Innehåller en lättillgänglig lista med diagnosverktyg och andra avancerade verktyg som du kan använda.

Information om avancerade startalternativ finns i Startinställningar för Windows (inklusive felsäkert läge). Mer detaljerad information finns på Microsofts webbplats för IT-proffs.
Behöver du mer hjälp?