Titta på TV i Windows Media Center


Om datorn har den maskinvara som krävs kan du använda Windows Media Center när du vill titta på, pausa eller spola tillbaka direktsända och inspelade TV-program på datorn.

Funktion för direktsänd TV i Windows Media Center
Titta på direktsänd TV i Windows Media Center

Information om hur du felsöker problem med live-TV finns i Titta på TV i Windows Media Center: vanliga frågor och svar.

Ta reda på vilka TV-program som visas nu eller senare i listorna i programguiden. I programguiden visas information om alla TV-program som du kan titta på eller spela in. Mer information finns i Använda programguiden i Windows Media Center.

Om du vill se på live-TV i Media Center behöver du två saker:

 • En TV-mottagare (en enhet som kan anslutas till datorn via en inbyggd kortplats eller en extern expansionsport, till exempel en USB-port)

 • En TV-signalkälla (till exempel från en TV-antenn eller ett kabel-TV-uttag)

Om du inte har någon TV-mottagare eller inte vill köpa någon kan du kanske använda Media Center för att titta på Internet-TV (TV-program som spelas upp direkt via Internet), beroende på vilken region du bor i.

Det fins två huvudsätt att styra Media Center: med en mus och ett tangentbord eller med en fjärrkontroll till Media Center. De flesta procedurer som beskrivs i det här avsnittet avser metoden med mus och tangentbord, men att använda fjärrkontrollen är ofta bekvämare. Det finns många typer av fjärrkontroller som du kan köpa. Se till att den du vill ha är kompatibel med datorn.

Uppspelningskontroller i Windows Media Center
Uppspelningsknapparna när du använder en mus för att styra Media Center
Visa alla

Titta på TV live

 1. Klicka på StartStart-knappen, Alla program och sedan på Windows Media Center.
 2. Gör ett av följande för att titta på TV live:

  • Bläddra till TV på startskärmen i Windows Media Center och klicka sedan på Live-TV.

  • På startskärmen i Windows Media Center bläddrar du till TV, klickar på Programguiden, letar upp det TV-program du vill titta på och klickar på ett program visas för tillfället.

 3. Om du vill styra uppspelningen av direktsänd TV flyttar du musen så att uppspelningsknapparna visas och gör sedan något av följande:

  • Klicka på PausKnappen Paus om du vill pausa programmet. Du kan pausa ett program i ungefär 40 minuter. När du vill fortsätta titta på programmet där du slutade klickar du på Spela uppKnappen Uppspelning.
  • Flytta reglaget som visas ovanför uppspelningsknapparna om du vill börja titta någon annanstans i TV-programmet.

  • Klicka på Hoppa bakåtKnappen Hoppa bakåt eller Spola tillbaka om du vill titta på någonting en gång till, och klicka på Hoppa framåtKnappen Hoppa framåt eller Snabbspola framåt om du vill flytta framåt i programmet.
  • Klicka på Öka volymenKnappen Höj volymen eller Minska volymenKnappen Sänk volymen om du vill öka eller sänka volymen, och klicka på Ljud avKnappen Ljud av om du vill sätta på eller stänga av ljudet.
  • Klicka på Gå en kanal bakåtKnappen Gå en kanal bakåt eller Gå en kanal framåtKnappen Gå en kanal framåt för att gå till en lägre eller högre kanal.
  • Klicka på PausKnappen PausHoppa framåt och därefter på Knappen Hoppa framåt upprepade gånger om du vill gå framåt en bildruta i taget.
  • Klicka på PausKnappen Paus och därefter på Snabbspola framåt en, två, tre eller fyra gånger om du vill gå framåt med olika hastigheter.
 4. När du har tittat klart på live-TV flyttar du på musen och klickar på StoppaKnappen Stopp.

Obs!

 • Vissa uppspelningsknappar kanske inte är tillgängliga beroende på storleken på Media Center-fönstret. Om du vill visa alla uppspelningsknappar ökar du storleken på fönstret eller använder helskärmsläge genom att klicka på MaximeraKnappen Maximera i det övre högra hörnet.

Titta på direktsänd TV med en fjärrkontroll för Media Center

 1. Gör ett av följande för att använda en fjärrkontroll för Media Center när du vill titta på TV:

  • Tryck på Live-TV på fjärrkontrollen.

  • Tryck på Guide, leta reda på det TV-program du vill titta på och tryck sedan på OK.

 2. Gör ett av följande för att styra uppspelningen av direktsänd TV:

  • Klicka på CH + eller CH - för att gå till en lägre eller högre kanal.

  • Tryck på ENTER om du snabbt vill gå tillbaka till den kanal du tittade på senast.

  • Tryck på FWD (snabbspola framåt) eller SKIP (hoppa framåt) om du vill flytta framåt i programmet.

  • Tryck på REW (snabbspola bakåt) eller REPLAY (spela upp igen) om du vill titta på någonting igen.

 3. När du har tittat klart på live-TV trycker du på STOP (stoppa).

Leta reda på filmer som ska sändas

 1. Klicka på StartStart-knappen, Alla program och sedan på Windows Media Center.
 2. Gör ett av följande för att leta reda på filmer som ska visas på TV:

  • Bläddra till Filmer på startskärmen i Windows Media Center och klicka sedan på Filmguide.

  • Bläddra till Filmer på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Sök, välj en sökkategori (t.ex. Filmregissör) och ange sedan dina sökkriterier.

Obs!

 • En analog eller digital TV-mottagare krävs för att du ska kunna se och spela in TV i Windows Media Center. Du kan kanske installera en TV-mottagare om datorn inte redan har en sådan. Mer information om hur du skaffar en TV-mottagare finns i Få hjälp om TV-mottagaren. Du kan även kontakta datortillverkaren.Behöver du mer hjälp?