Vilka hjälpmedelsfunktioner finns i Windows?


Windows innehåller flera program och inställningar som kan göra att det blir enklare och mer bekvämt att använda datorn. Du kan lägga till fler handikapphjälpmedelsprodukter på datorn om du behöver fler hjälpmedelsfunktioner. Mer information om hjälpmedel och handikapphjälpmedelsprodukter hittar du på webbplatsen Microsofts hjälpmedelswebbplats.

Dölj alla

Hjälpmedelscenter

Hjälpmedelscenter är en central plats där du konfigurerar de hjälpmedelsinställningar och program som är tillgängliga i Windows. I Hjälpmedelscenter konfigurerar du enkelt de hjälpmedelsinställningar och program som ingår i Windows. Här hittar du också en länk till ett frågeformulär som Windows kan använda för att föreslå inställningar som du kan ha nytta av.

  • Öppna Hjälpmedelscenter genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, Hjälpmedel, och på Hjälpmedelscenter.

Använda datorn utan bildskärm. I Windows ingår en grundläggande skärmläsare med namnet Skärmläsaren. Skärmläsaren läser upp text som visas på skärmen högt. Med hjälp av inställningarna i Windows kan du även få ljudbeskrivningar för filmer och styra hur dialogrutor visas. Mer information finns i Använda datorn utan bildskärm.

Dessutom är många andra program och maskinvaror kompatibla med Windows för synskadade användare, t.ex. skärmläsare, Braille-utdataenheter och andra användbara produkter. Mer information finns på Microsofts hjälpmedelswebbplats.

Göra information på skärmen lättare att se. Det finns flera inställningar som gör det lättare att se informationen på skärmen. Till exempel kan skärmen förstoras, färgerna kan ändras så att det blir lättare att se och läsa på skärmen och onödiga animeringar och bakgrundsbilder kan tas bort. Mer information finns i Gör information på skärmen lättare att se.

Använda datorn utan mus eller tangentbord. Windows innehåller ett skärmtangentbord som du kan använda när du skriver. Du kan också använda taligenkänning för att styra datorn med röstkommandon och diktera text i program. Mer information finns i Använda datorn utan mus eller tangentbord.

Göra musen mer lättanvänd. Du kan ändra muspekarens storlek och färg samt styra musen med tangentbordet. Mer information finns i Göra musen mer lättanvänd.

Göra tangentbordet mer lättanvänt. Du kan ändra hur Windows svarar på indata från musen och tangentbordet, så att det blir enklare att trycka ned tangentkombinationer och att skriva. Du kan även låta oavsiktliga tangentnedtryckningar ignoreras. Mer information finns i Göra tangentbordet mer lättanvänt.

Använda text och visuella alternativ för ljud. I Windows kan du ersätta två typer av ljudinformation med visuella motsvarigheter. Du kan ersätta systemljud med visuella varningar och du kan visa förklaringstexter för dialoger i multimedieprogram. Mer information finns i Använda text eller visuella alternativ till ljud.

Göra det lättare att fokusera på att läsa och skriva. Det finns ett flertal inställningar som kan göra det lättare att fokusera på att läsa och skriva. Du kan låta Skärmläsaren läsa upp information på skärmen, justera hur tangentbordet hanterar vissa tangentnedtryckningar och kontrollera om vissa visuella element visas. Mer information finns i Göra det lättare att fokusera på uppgifter.

Hjälpmedelstekniker

Utöver Hjälpmedelscenter finns det tre program i Windows som kan göra det lättare för dig att använda datorn.Behöver du mer hjälp?