Vilka olika metoder finns det för att ansluta till Internet?


Följande alternativ för Internetanslutning visas i guiden Anslut till Internet.

  • Öppna guiden Anslut till Internet genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk, klicka på Nätverks- och delningscenter, klicka på Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk och dubbelklicka sedan på Anslut till Internet.

Trådlöst

Välj det här alternativet om du har en trådlös router eller ett trådlöst nätverk, även om du har en bredbandsanslutning. Välj även detta om du ansluter till en trådlös surfzon.

Bredbandsanslutning (PPPoE)

Välj det här alternativet om datorn är direktansluten till ett bredbandsmodem (som även kallas ett DSL-modem [Digital Subscriber Line] eller ett kabelmodem) och har ett PPPoE-Internetkonto (Point-to-Point Protocol over Ethernet). Med ett konto av det här slaget måste du ange ett användarnamn och ett lösenord om det ska gå att ansluta.

Obs!

  • Om du vill ansluta ett trådlöst nätverk till Internet med ett bredbandsmodem ska du välja alternativet Trådlös.

Fjärranslutning

Välj det här alternativet om du har ett modem som inte är ett DSL- eller kabelmodem, eller om du vill ansluta datorn till Internet via ISDN (Integrated Services Digital Network).

Mer information finns i Vad behöver jag för att ansluta till Internet?Behöver du mer hjälp?