Behörigheter är regler som är associerade till objekt i en dator eller ett nätverk, till exempel filer och mappar. Behörigheter avgör om du kan komma åt ett objekt och vad du kan göra med det. Du kan till exempel ha åtkomst till ett dokument på en delad mapp på ett nätverk. Även om du kan läsa dokumentet kanske du inte har behörighet att ändra i det. Systemadministratörer och personer med administratörskonton på datorer kan tilldela behörigheter till enskilda användare eller grupper.

Följande tabell anger de behörighetsnivåer som normalt är tillgängliga för filer och mappar.

Behörighetsnivå Beskrivning
Behörighetsnivå

Fullständig behörighet

Beskrivning

Användarna kan visa innehållet i en fil eller mapp, ändra befintliga filer och mappar, skapa nya filer och mappar samt köra program i en mapp.

Behörighetsnivå

Ändra

Beskrivning

Användarna kan ändra befintliga filer och mappar, men inte skapa nya.

Behörighetsnivå

Läsa och köra

Beskrivning

Användarna kan visa innehållet i befintliga filer och mappar samt köra program i en mapp.

Behörighetsnivå

Läsa

Beskrivning

Användarna kan visa innehållet i en mapp samt öppna filer och mappar.

Behörighetsnivå

Skriva

Beskrivning

Användarna kan skapa nya filer och göra ändringar i befintliga filer och mappar.

Så här kontrollerar du behörigheterna för en fil eller mapp

  1. Högerklicka på filen eller mappen och klicka sedan på Egenskaper.

  2. Klicka på fliken Säkerhet.

  3. Klicka på ett användarnamn eller grupp under Grupp- eller användarnamn.

    Behörigheterna för den valda användaren eller gruppen visas i den nedre delen av egenskapsdialogrutan.