Vad är systempartitioner och startpartitioner?


Systempartitioner och startpartitioner kallas partitioner (eller volymer) på en hårddisk som Windows använder när det startas. De här termerna kan vara förvirrande eftersom systempartitionen faktiskt innehåller filerna som används för att starta Windows 7, medan startpartitionen innehåller systemfilerna. Det är viktigt att du förstår de här båda koncepten om din dator har konfigurerats på ett av följande sätt:

Systempartitionen innehåller maskinvarurelaterade filer och Boot-mappen som talar om för datorn var den ska leta för att starta Windows. Som standard skapar Windows 7 en separat systempartition när det installeras från början (till skillnad från när det uppgraderas från en tidigare version av Windows) på en hårddisk som inte har partitionerats. Den här partitionen är 100 MB stor.

Windows 7 kan hjälpa dig att skydda systempartitionen genom att förhindra att den omformateras eller tas bort, och om systempartitionen hålls åtskild från en startpartition (rekommenderas) tilldelas den ingen enhetsbeteckning automatiskt. Det innebär att systempartitionen inte visas i Windows Utforskaren, vilket förhindrar oavsiktlig användning av systempartitionen.

När du sätter på datorn använder den information lagrad på systempartitionen för att starta. Det finns bara en systempartition på en dator som kör Windows, även om du har olika versioner av Windows installerade på samma dator. Men operativsystem som inte är Windows använder olika systemfiler. På en dator med flervalsstart som har operativsystem som inte är Windows är systemfilerna placerade i sin egen partition, skilda från Windows systempartition.

En annan term, den aktiva partitionen, beskriver vilken systempartition (och även vilket operativsystem) datorn använder för att starta.

En startpartition är en partition som innehåller Windows-filerna för operativsystemet. Om du till exempel har en flerstartsdator som innehåller Windows Vista på en volym och Windows 7 på en annan så är båda de volymerna startpartitioner. Mer information om startpartitioner finns i Skapa en startpartition.

Så här identifierar du system- eller startpartitionen

Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

  1. Öppna Datorhantering genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Administrationsverktyg och sedan dubbelklicka på Datorhantering. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Klicka på Diskhantering under Lagring i vänster ruta.

  3. I kolumnen Status indikeras systempartitionen med beteckningen (System) och startpartitionen med beteckningen (Boot).Behöver du mer hjälp?