Vilka systemåterställningsalternativ är tillgängliga i Windows?


På menyn Systemåterställningsalternativ finns flera verktyg, till exempel Startreparation som du kan använda för att återställa Windows efter ett allvarligt fel. Verktygen finns på datorns hårddisk och på Windows-installationsskivan.

Anmärkningar

 • Du kan också skapa en systemreparationsskiva som innehåller menyn Systemåterställningsalternativ. Mer information finns i Skapa en systemreparationsskiva.

 • Om du använder en Tablet PC eller någon annan dator med pekskärm måste du kanske ansluta ett tangentbord och en mus för att kunna använda Startreparation och de övriga verktygen på menyn Alternativ för systemåterställning.

Bild på menyn Systemåterställningsalternativ
Menyn Systemåterställningsalternativ
Visa alla

Vad varje återställningsalternativ gör

Systemåterställningsalternativ Beskrivning
Systemåterställningsalternativ

Startreparation

Beskrivning

Åtgärdar vissa problem, t.ex. skadade systemfiler eller filer som saknas, som kan förhindra att Windows startar korrekt. Mer information finns i Startreparation: vanliga frågor.

Systemåterställningsalternativ

Systemåterställning

Beskrivning

Återställer datorns systemfiler till en tidigare tidpunkt utan att filerna påverkas, till exempel e-post, dokument och foton.

Om du använder Systemåterställning från menyn Systemåterställningsalternativ kan du inte ångra återställningen. Men du kan köra Systemåterställning igen och välja en annan befintlig återställningspunkt. Mer information finns i avsnitten Vad är Systemåterställning? och Systemåterställning: vanliga frågor.

Systemåterställningsalternativ

Återställning av systemavbildning

Beskrivning

Innan du använder det här alternativet måste du först ha skapat en systemavbildning. En systemavbildning är en anpassad säkerhetskopiering av den partition som innehåller Windows, och består av program och användardata, till exempel dokument, bilder och musik. Mer information finns i Vad är en systemavbildning?

Systemåterställningsalternativ

Windows Minnesdiagnostikverktyg

Beskrivning

Söker efter fel i datorns minne. Mer information finns i Analysera minnesproblem på datorn.

Systemåterställningsalternativ

Kommandotolk

Beskrivning

Erfarna användare kan använda kommandotolken för att utföra återställningsrelaterade åtgärder och köra andra kommandoradsverktyg för att diagnostisera och felsöka problem.

Obs!

 • Vissa datortillverkare kan anpassa menyn genom att lägga till eller ta bort återställningsverktyg, inklusive sina egna verktyg.

Så här öppnar du menyn Systemåterställningsalternativ på datorn

 1. Ta ut alla disketter och cd- och dvd-skivor och starta om datorn genom att trycka på datorns strömbrytare.

 2. Välj ett av följande alternativ:

  • Om det bara finns ett operativsystem installerat på datorn håller du ned F8-tangenten när datorn startar om. Du måste trycka på F8 innan Windows-logotypen visas. Om Windows-logotypen visas försöker du igen genom att vänta tills Windows-inloggningsskärmen visas och stänger sedan av och startar om datorn.

  • Om det finns flera operativsystem installerade på datorn markerar du det operativsystem som ska repareras med hjälp av piltangenterna, och trycker sedan på och håller ned F8.

 3. Använd piltangenterna och markera Reparera datorn på skärmen Avancerade startalternativ. Tryck på Retur. (Om Reparera datorn inte finns med bland alternativen har datorn inga förinstallerade återställningsalternativ, eller också har nätverksadministratören inaktiverat dem.)

 4. Välj en tangentbordslayout och klicka på Nästa.

 5. Öppna ett verktyg på menyn Alternativ för systemåterställning genom att klicka på det.

Använd en installationsskiva för Windows 7 eller en USB-flash-enhet eller en systemreparationsskiva för att öppna menyn Systemåterställningsalternativ

Om datorsystemet har blivit allvarligt skadat och du inte kan öppna menyn Systemåterställningsalternativ på datorn, kan du öppna den via Windows 7-installationsskivan eller en USB-flash-enhet eller en systemreparationsskiva som du skapat tidigare.

Om du ska använda den här metoden måste du starta om datorn med skivan eller USB-flash-enheten.

 1. Sätt i installationsskivan för Windows 7 eller USB-flash-enheten, eller systemreparationsskivan och stäng sedan av datorn.

 2. Starta om datorn med hjälp av datorns strömbrytare.

 3. Tryck på valfri tangent när du uppmanas att göra det och följ sedan anvisningarna som visas.

 4. På sidan Installera Windows eller Systemåterställningsalternativ väljer du språk och andra preferenser och klickar sedan på Nästa.

 5. Om du använder Windows-installationsskivan klickar du på Reparera datorn.

 6. Markera den Windows-installation du vill reparera och klicka sedan på Nästa.

 7. Öppna ett verktyg på menyn Alternativ för systemåterställning genom att klicka på det.

Artikel-ID: MSW700037Behöver du mer hjälp?