Kontroll av användarkonto (UAC) meddelar dig när ändringar som kräver administratörsbehörighet ska utföras på datorn. UAC är konfigurerat så att ett meddelande visas som standard när appar försöker göra ändringar på datorn, men du kan ändra hur ofta meddelandena visas.

I följande tabell beskrivs UAC-inställningarna och hur de kan påverka datorns säkerhet.

Inställning Beskrivning Säkerhetspåverkan
Inställning

Meddela alltid

Beskrivning
 • Du meddelas varje gång appar gör ändringar på datorn eller i Windows-inställningar som kräver administratörsbehörighet.

 • När du meddelas tonas skärmen ned och du måste antingen godkänna eller avvisa förfrågan i UAC-dialogrutan innan du kan göra något annat på datorn.

Säkerhetspåverkan
 • Det här är den säkraste inställningen.

 • När du får ett meddelande bör du noga läsa igenom allt som står dialogrutan innan du tillåter ändringar på datorn.

Inställning

Meddela mig endast om appar försöker göra ändringar på datorn (standardvärdet)

Beskrivning
 • Du meddelas varje gång appar gör ändringar på datorn som kräver administratörsbehörighet.

 • Du får ett meddelande om en app försöker ändra en Windows-inställning.

 • Du meddelas inte om du själv försöker göra ändringar i Windows-inställningar som kräver administratörsbehörighet.

Säkerhetspåverkan
 • Det är oftast säkert att tillåta ändringar i Windows-inställningarna utan att du behöver meddelas. Vissa appar som medföljer Windows kan ibland få kommandon eller data skickade till sig. Detta kan utnyttjas av skadlig programvara som använder de här apparna för att installera filer eller ändra inställningar på datorn. Var därför alltid försiktig med vilka appar du tillåter på datorn.

Inställning

Meddela mig endast om appar försöker göra ändringar på datorn (sänk inte ljusstyrkan på skrivbordet)

Beskrivning
 • Du meddelas varje gång appar gör ändringar på datorn som kräver administratörsbehörighet.

 • Du får ett meddelande om en app försöker ändra en Windows-inställning.

 • Du meddelas inte om du själv försöker göra ändringar i Windows-inställningar som kräver administratörsbehörighet.

Säkerhetspåverkan
 • Inställningen är densamma som ”Meddela mig endast om appar försöker göra ändringar på datorn” men ljusstyrkan sänks inte på skrivbordet.

 • Om du väljer det här alternativet kan andra appar störa utseendet på UAC-dialogrutan. Detta utgör en säkerhetsrisk, särskilt om det finns skadlig programvara på datorn.

Inställning

Meddela aldrig

Beskrivning
 • Du meddelas inte innan ändringar görs på datorn. Om du är inloggad som administratör kan appar göra ändringar på datorn utan att du vet om det.

 • Om du är inloggad med ett standardanvändarkonto avvisas alla ändringar som kräver administratörsbehörighet automatiskt.

Säkerhetspåverkan
 • Det här är minst säkra inställningen. Om du anger att UAC aldrig ska meddela dig stänger du i praktiken av UAC. Detta innebär möjliga säkerhetsrisker för din dator.

 • Om du anger att UAC aldrig ska meddela dig, måste du vara försiktig med vilka appar du kör eftersom de har samma åtkomst till datorn som du har. Det innebär bland annat att de kan läsa och göra ändringar av skyddade systemområden, dina personliga data, sparade filer och allt annat som lagras på datorn. Appar kan också kommunicera och överföra information till och från allt som din dator ansluter till, inklusive Internet.

Obs!

 • Hjälpmedelsenheter eller -appar, t.ex. skärmläsare, fungerar bäst med UAC-inställningen Meddela mig alltid eller Meddela mig endast om appar försöker göra ändringar på datorn.Behöver du mer hjälp?