Vilka är de olika säkerhetsmetoderna för trådlösa nätverk?


Om du planerar att ha ett trådlöst nätverk bör du konfigurera nätverket så att endast behöriga användare har åtkomst till det. Här följer några alternativ för säkerhet i trådlösa nätverk.

Visa alla

WPA och WPA2 (Wi-Fi Protected Access)

Med WPA kan du kryptera information och se till att nätverkssäkerhetsnyckeln inte har ändrats. WPA använder dessutom autentisering av användare, vilket innebär att endast behöriga användare kan komma åt nätverket.

Det finns två olika typer av WPA-autentisering: WPA och WPA2. WPA är utformat för att fungera med alla trådlösa nätverkskort, men fungerar eventuellt inte med äldre routrar eller åtkomstpunkter. WPA2 är säkrare än WPA, men fungerar inte med äldre nätverkskort. WPA är byggt för att användas som en 802.1X-autentiseringsserver, som distribuerar olika nycklar till varje användare. Detta kallas ibland WPA-Enterprise eller WPA2-Enterprise. Systemet kan även användas i PSK-läge (Pre-Shared Key), där alla användare får samma lösenfras. Detta kallas ibland WPA-Personal eller WPA2-Personal.

WEP (Wired Equivalent Privacy)

WEP är en äldre säkerhetsmetod för nätverk. Den finns fortfarande för att stödja gamla enheter men rekommenderas inte längre. När du aktiverar WEP skapar du en nätverkssäkerhetsnyckel. Den här nyckeln krypterar den information som en dator skickar till en annan dator över nätverket. Det är emellertid relativt enkelt att knäcka WEP-säkerhet.

Varning!

  • Vi rekommenderar att du använder WPA2 om det är möjligt. Vi rekommenderar inte att du använder WEP. WPA eller WPA2 är säkrare. Om du provar WPA och WPA2 och de inte fungerar, rekommenderar vi att du uppgraderar nätverkskortet till ett som fungerar tillsammans med WPA eller WPA2.

802.1X-autentisering

802.1X-autentisering ger bättre säkerhet i 802.11-nätverk och fasta Ethernet-nätverk. 802.1X använder en server för autentiseringen som verifierar användare och som ger åtkomst till nätverket. I trådlösa nätverk kan 802.1X användas med WPA-, WPA2- eller WEP-nycklar. Den här typen av autentisering används ofta när anslutningen ska göras till en arbetsplats.Behöver du mer hjälp?