Vad kan jag styra med Barnspärr?


Om datorn är ansluten till en domän finns ingen Barnspärr.

Du kan använda Barnspärr för att begränsa antalet timmar som barn kan använda datorn, typerna av spel de kan spela och vilka program de får köra.

  • Ange specifika tidsbegränsningar för ditt barns datoranvändande. Du kan ange tidsgränser som styr när barnet får logga in på datorn. Tidsbegränsningar gör att ditt barn inte kan logga in vissa tider på dygnet. Du kan ange olika inloggningstimmar för varje dag i veckan. Om ditt barn är inloggat när tidsgränsen upphör kommer han eller hon att loggas ut automatiskt. Mer information finns i Kontrollera när barn kan använda datorn.

  • Förhindra att dina barn spelar spel som du inte vill att de ska spela. Styr åtkomst till spel, välj en åldersgräns, välj vilka typer av innehåll som ska spärras och ange om du vill tillåta eller spärra icke-klassificerade eller särskilda spel. Mer information finns i Bestäm vilka spel barnen får spela.

  • Förhindra att dina barn kör vissa program. Du kan förhindra att barn kör program som du inte vill att de ska kunna köra. Mer information finns i Förhindra att barn använder vissa program.

Om du vill titta på ett videoklipp, se Bild på en uppspelningsknappVideo: Using Parental Controls.


Behöver du mer hjälp?