Vad kan jag göra med nationella inställningar och språk?Du kan ändra det format som Windows använder för att visa information (till exempel datum, tid, valuta och mått), så att det matchar den standard eller det språk som används i det land eller den region som du befinner dig i. Om du till exempel arbetar med dokument på både franska och engelska kan du ändra formatet till franska, så att du kan visa valuta i euro eller visa datum i formatet dag/månad/år.

Om du vill kunna skriva och redigera dokument på mer än ett språk kan du lägga till inmatningsspråk. Många inmatningsspråk stöder olika typer av tangentbordslayouter, IME-program (Input Method Editors) och tal- och handskriftsigenkänningsprogram. Du bestämmer själv vilket alternativ som passar dig bäst. Experimentera med olika alternativ för att komma fram till vad som passar bäst. Även om du huvudsakligen arbetar med ett språk kan det ibland vara praktiskt att prova andra tangentbordslayouter. Om du till exempel vill kunna skriva accenttecken på engelska, kan det vara lättare att använda den amerikanska/internationella tangentbordslayouten i stället för den vanliga amerikanska tangentbordslayouten.

När du lägger till inmatningsspråk, tangentbordslayouter, IME-program eller tal- och handskriftsigenkänningsprogram, visas Språkfältet på skrivbordet i Windows. I Språkfältet kan du snabbt byta inmatningsspråk eller tangentbordslayout, direkt från skrivbordet. Mer information finns i avsnittet Språkfältet (översikt).

Du kan också ändra visningsspråk (det det språk som texten i användargränssnittet visas i) så att du du kan visa guider, dialogrutor, menyer och andra objekt i användargränssnittet på ett annat språk. Vissa visningsspråk installeras som standard, men för andra måste du installera ytterligare språkfiler. Mer information finns i Ändra visningsspråk.