Vilken information hamnar i händelseloggarna? (Loggboken)


Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen. Om du inte är inloggad som administratör kan du bara ändra inställningarna för ditt eget användarkonto och vissa händelseloggar kanske inte är åtkomliga.

Händelseloggar är särskilda filer där viktiga händelser på datorn registreras, t.ex. när en användare loggar in på datorn eller när ett program råkar ut för ett fel. När de här händelserna inträffar registreras händelsen i en händelselogg i Windows. Du kan läsa loggen genom att använda Loggboken. Avancerade användare kan ha nytta av uppgifterna i händelseloggar vid felsökning av problem med Windows och andra program.

I Loggboken sparas information i flera olika loggar. Windows Loggar innefattar:

  • Programhändelser. Händelser klassificeras som fel, varning eller information beroende på hur allvarlig händelsen är. Ett fel är ett betydande problem, t.ex. förlust av data. En varning är inte nödvändigtvis betydande, men kan tyda på ett möjligt framtida problem. En informationshändelse beskriver en lyckad åtgärd i ett program, en drivrutin eller en tjänst.

  • Säkerhetsrelaterade händelser. Dessa händelser kallas granskningar och beskrivs som lyckade eller misslyckade försök, beroende på händelsen, t.ex. om en användare som försöker logga in i Windows lyckas eller inte.

  • Installationshändelser. Datorer som är konfigurerade som domänkontrollanter har extra loggar som visas här.

  • Systemhändelser. Systemhändelser loggas i Windows och Windows systemtjänster och klassificeras som fel, varning eller information.

  • Vidarebefordrade händelser. Dessa händelser är vidarebefordrade till den här loggen från andra datorer.

Program- och tjänsteloggar varierar. De innehåller separata loggar om de program som körs på datorn samt mer utförliga loggar som rör särskilda Windows-tjänster.

  1. Öppna Loggboken genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på Loggboken. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Klicka på en händelselogg i det vänstra fönstret.

  3. Dubbelklicka på en händelse för att visa informationen om händelsen.

Obs!

  • Vill du ha mer utförlig information om händelseloggar klickar du på HjälpavsnittHjälp-menyn.Behöver du mer hjälp?