En brandvägg är ett program eller en maskinvaruenhet som kontrollerar information som kommer från Internet eller ett nätverk och antingen blockerar den eller släpper igenom den till datorn, beroende på vilka brandväggsinställningar du har valt.

En brandvägg kan förhindra att hackare eller skadlig programvara (t.ex. maskar) får åtkomst till din dator via ett nätverk eller Internet. En brandvägg kan även förhindra att skadlig programvara skickas från din dator till andra datorer.

Följande illustration visar hur en brandvägg fungerar.

Illustration som visar hur en brandvägg skapar en barriär mellan Internet och din dator
Precis som en tegelvägg kan skapa en fysisk barriär, skapar en brandvägg en barriär mellan Internet och din dator.

En brandvägg är inte samma sak som ett antivirusprogram. För att skydda din dator behöver du både en brandvägg och ett antivirusprogram eller ett program mot skadlig kod.Behöver du mer hjälp?